Vastuullisuus ja ydinaseet


 
Anna Hyrske
 
 

Anna Hyrske on Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikkö.

Anna Hyrske on Ilmarisen
vastuullisen sijoittamisen päällikkö.

Suomalaisten eläkevarojen sijoittaminen ydinaseteollisuuteen nousi julkisuuteen, kun Suomen asevienti 2010 -raportti julkistettiin 26.4.2012. Uutisoinnin pyörteissä Ilmarinenkin sai moitteita siitä, että sillä on sijoituksia tällaisiin yhtiöihin.

Ilmarinen on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja ottaa siten sijoituspäätöksissään huomioon taloudellisten kriteerien lisäksi myös ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat. Ilmarinen on määritellyt vähimmäisvaatimukset, joita se arvopaperisijoitusten osalta noudattaa. Ilmarinen mm. edellyttää, että yhtiöt noudattavat kansallisen lainsäädännön lisäksi YK:n ILO:n ja OECD:n sopimuksia ja säännöksiä. Rahastosijoitusten osalta emme mene salkkutasolle, vaan vastuullisuusperiaatteidemme mukaan kiinnitämme huomiota rahastoyhtiöiden oman toiminnan vastuullisuuteen ja kansainvälisten normien noudattamiseen. Ennen sijoitusten tekoa kysymme potentiaalisilta varainhoitajilta paljon vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä ja tuomme esille omaa omistajapolitiikkaamme.

Sijoittajan näkökulmasta kansainvälinen lainsäädäntö ei valitettavasti ota ydinaseteollisuuteen sijoittamiseen riittävän yksiselitteistä kantaa. On totta, että YK:n sopimukset kieltävät yleisesti ydinaseiden käytön, mutta sallivat kuitenkin tähän poikkeuksen eli kielto ei ole tältä osin yksiselitteinen. Lisäksi käsityksemme mukaan uusien aseiden myynti on kiellettyä, mutta vanhoihin aseisiin tehtävät ylläpitotoimet ovat sallittuja. Tässäkin on siis sijoittajan kannalta erilaisia tulkintamahdollisuuksia. Olemme pyrkineet selvittämään omistamiemme yhtiöiden tilannetta tähän problematiikkaan liittyen, mutta tietojen saaminen on haasteellista meillekin.

Suorien sijoitusten osuus kahteen ydinaseita valmistavaan yritykseen on alle 0,2 % Ilmarisen kaikista osakesijoituksista. Nämä yhtiöt ovat suuria konserneja, jotka tuottavat mm. siviilikäyttöön lentokoneita, moottoreita, avaruusteknologiaa ja -tutkimusta. Sijoittajan näkökulmasta olisi suotavaa, että valtiot tekisivät ydinaseisiin liittyen poliittisia päätöksiä ja sitä kautta määrittäisivät yksiselitteisesti pelikentän rajoja.

Miksi emme sitten yksinkertaisesti sulje juuri ydinasetoimialaa sijoitustoimintamme ulkopuolelle? Ilmarisella on yli 870 000 asiakasta, joilla on erilaisia eettisiä ja moraalisia käsityksiä ja vaatimuksia. Aloja, joihin suhtaudutaan kriittisesti, ovat mm. alkoholi, tupakka, uhkapeli, aseet, aikuisviihde, syntyvyyden säännöstely, sianliha, eläinkunnan tuotteet, rahoituslaitokset jne. Listaa voi jatkaa loputtomiin − eli mihin raja tulisi vetää? Saako Suomen valtion velkakirjoihin sijoittaa, koska Suomen valtion budjetissa on vero- ja myyntituottoja esimerkiksi alkoholista, aseista, tupakasta ja vedonlyönnistä? Lisäksi raportissa mainittu EADS on yksi kotimaisen Patrian suurimmista omistajista. Patria toimittaa Suomen puolustusvoimille tarvikkeita eli EADS:stä irtautuminen vaatisi myös puolustusvoimien hankintojen merkittävää siirtämistä Suomen ulkopuolelle. Onko Suomen valtioon sijoittaminen eettistä? Meidän mielestämme on, sillä toiminnassa noudatetaan lainsäädännön lisäksi myös kansainvälisiä sopimuksia, kuten Ilmarisen omistajapolitiikassa vaaditaan. Tätä linjausta noudatamme sekä osake- että korkosijoituksissa, ja olemme noudattaneet jo kymmenen vuoden ajan.

Mikäli yritys ei kykene noudattamaan määrittelemiämme vastuullisuusperiaatteita, niin arvopaperien myynnin sijaan pyrimme aloittamaan vaikuttamisprosessin. Vaikuttamisprosessit ovat vastuullisen sijoittamisen kannalta parempi ratkaisu, sillä myymällä arvopaperit tulee tilallemme joku toinen sijoittaja, ja tilanne saattaa jatkua ennallaan ilman mitään muutoksia. Vaikuttamisprosesseilla pyritään sitä vastoin lopettamaan epäsuotava toiminta ja saada aikaan positiivinen, pysyvä muutos, joka hyödyttää laajemmaltikin sidosryhmiä. Näitä vaikuttamisprosesseja käytiin vuoden 2011 aikana yli 500 kappaletta sekä Ilmarisen omasta toimesta että palveluntarjoajan ja muutaman varainhoitajan toimesta.

Julkinen omistajapolitiikkamme ja sen sisältämät vaatimuksemme sijoituskohteitamme kohtaan sekä käytännön toimemme näiden asioiden edistämiseksi täyttävät vastuullisen sijoittamisen kriteerit erittäin hyvin sekä kansallisesti että kansainvälisesti vertaillen: Olemme ensimmäinen suomalainen sijoittaja, joka on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Olemme käyttäneet kymmenen vuoden ajan ulkopuolista toimijaa apunamme vastuullisuuskriteerien tutkimisessa ja yritysten vastuullisuuden analysoinnissa. Olemme ensimmäisenä kotimaisena institutionaalisena sijoittajana nimittäneet vastuullisen sijoittamisen asiantuntijan osaksi salkunhoitotiimiämme. Olemme julkisen omistajapolitiikan lisäksi julkistaneet tietoja vaikuttamisprosesseistamme ja vastauksiamme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden kyselyssä – ja tässä olemme kiistatta olleet edelläkävijöitä kotimaisten eläkesijoittajien joukossa. Olemme myös aktiivisesti vaikuttaneet Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumin eli Finsifin perustamiseen.

Tekemämme vastuullisuustyö täyttää sekä hyvän salkunhoidon että hyvän yrityskansalaisen kriteerit erinomaisesti.

Anna Hyrske
vastuullisen sijoittamisen päällikkö, Ilmarinen

 
Kategoria(t): Eläke. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.
 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.