Veroparatiiseista käytävä keskustelu tervetullutta


 
Timo Ritakallio
 
 

Viime aikoina julkisuudessa on käyty keskustelua veroparatiiseista, niissä toimivista yhtiöistä ja muun muassa eläkeyhtiöiden sijoituksista niihin liittyen. Kyseessä on monimuotoinen kysymys, jota pohdimme myös täällä Ilmarisessa.

Aivan ensimmäiseksi on syytä todeta, että Ilmarinen ei sijoita veroparatiiseihin. Ilmarisen sijoituksista murto-osa, 3,8 prosenttia, on sijoitettu rahastoihin, joiden taustayhteisö on rekisteröity matalan verotuksen maihin. Tällaisia taustayhteisöjä on kansainvälisten pääomarahastosijoitusten ja muiden rahastosijoitusten joukossa.

Toiseksi on todettava, että vastuullinen sijoittaminen on Ilmariselle erittäin tärkeä teema. Emme ensisijaisesti halua sijoittaa yhtiöihin, jotka pyrkivät kiertämään verovelvollisuuksiaan. On selvää, että yhteiskuntaan täytyy kerätä verovaroja tasapuolisesti kaikilta yrityksiltä.

Timo Ritakallio on Ilmarisen sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja.

Timo Ritakallio on Ilmarisen sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja.

Laissa kuitenkin todetaan, että eläkevarat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Ensinnäkin sitä, että meidän on haettava sijoituksillemme mahdollisimman hyvää tuottoa – myös ulkomailta. Tätä tuottoa tarvitsemme maksamaan tulevia eläkkeitä sekä hillitsemään eläkemaksun korotuspaineita. Toisekseen se tarkoittaa, että turvataksemme eläkevarat, meidän on hajautettava sijoitusriskiä riittävän moniin erilaisiin sijoituskohteisiin ja eri markkinoille.

Tällä hetkellä kansainvälisen sijoittajan on käytännössä mahdotonta täysin välttää niin sanottuja veroparatiiseja, jos se haluaa ylläpitää tasapainoista, hajautettua sijoitussalkkua. Jos ne haluttaisiin sulkea pois, meidän tulisi pidättäytyä ylipäätään pääomasijoituksista ulkomaille ja esimerkiksi osasta rahastosijoittamista. Näistä olemme kuitenkin saaneet hyviä tuottoja. Näissä omaisuuslajeissa salkkuun tulee usein myös mahdollisesti veroparatiisissa toimivia yhtiöitä.

Sijoituskohteidemme vastuullinen toiminta on meille kuitenkin keskeinen seurattava asia. Olemme pyrkineet viime vuosina lisäämään sijoitustemme läpinäkyvyyttä ja valvomaan niiden toimintaa tarkemmin. Siksi omistamme muun muassa varsin vähän hedge fund -rahastoja, joiden ongelma on niiden läpinäkymättömyys. Ylipäätään rahastosijoituksissa on kyse hyvin mutkikkaista ketjuista, joissa on monta osapuolta ja omistus on välillistä. Täydellisten tietojen hankkiminen niiden tuhansista kaukaisista sijoituskohteista vaatii huomattavia resursseja. Pyrimme kuitenkin jatkuvasti parantamaan tiedonsaantiamme, jotta voisimme varmistua sijoituskohteidemme vastuullisuudesta. Tässä käytämme muun muassa ulkopuolisia kumppaneita.

Yksittäinen eläkeyhtiö ei valitettavasti voi yksin vaikuttaa siihen, että monet rahastot rekisteröivät taustayhteisönsä veroparatiiseihin. Edes kaikkien suomalaisten eläkeyhtiöiden yhteisrintama ei vaikuttaisi tähän toimintaan millään tavalla. Veroparatiiseihin tulisikin puuttua ennen kaikkea kansainvälisen lainsäädännön keinoin ja poliittisin päätöksin esimerkiksi EU:ssa.

Pidämme erittäin tervetulleena sitä, että veroparatiiseista ja niiden käytöstä yritysten verosuunnittelussa keskustellaan sekä Suomessa että maailmalla. Tässä keskustelussa ja ratkaisujen pohdinnassa Ilmarinenkin on mielellään mukana.

Timo Ritakallio
varatoimitusjohtaja