Kuka kantaa riskin?


 
Hillevi Mannonen
 
 

Liikennepalvelualojen eläkekassa Viabekin ajautuminen selvitystilaan nousi uutisiin aiemmin tällä viikolla. Nyt käytyä uutisointia seuranneena on paikallaan selventää, kuka työeläkejärjestelmässä kantaa riskit ja miten esimerkiksi eläkekassat ja työeläkeyhtiöt eroavat toisistaan.

Aivan aluksi todettakoon kansalaisen kannalta ensiarvoisen tärkeä asia: Suomessa luvatut eläkkeet maksetaan aina. Sijoitustappiot eivät vaikuta eläkkeen määrään ja työntekijöiden eläkkeet ovat turvassa eläkelaitoksen toiminnan loppuessakin. Niistä vastaa koko työeläkejärjestelmä ja sen maksajat yhteisvastuullisesti.

Asian ikävämpi puoli onkin sitten yrittäjän asema eläkekassan kaatuessa. Ylen uutisoinnin mukaan bensiinikauppiaat ovat saaneet yllättäen postilaatikkoonsa isoja laskuja kassalta. On ymmärrettävää, että tilanne tuntuu yrittäjän näkökulmasta kohtuuttomalta. Suomessa on totuttu siihen, että kun tunnollisesti maksaa maksunsa, ei odotettavissa ole tällaisia yllätyksiä.

Hillevi Mannonen on Ilmarisen aktuaaritoimesta ja riskienhallinnasta vastaava johtaja.

Hillevi Mannonen on Ilmarisen aktuaaritoimesta ja riskienhallinnasta vastaava johtaja.

Työntekijä saa eläkekassasta ja työeläkeyhtiöstä saman eläkkeen. Sen sijaan työnantajan kannalta eläkekassan ja työeläkeyhtiön välillä on olennainen ero.

Eläkekassassa vakuutuksenottajat ovat kassan osakkaita ja kantavat sijoitus- ja vakuutusriskin. Kassa perii vuoden aikana ennakkomaksuja, mutta lopullinen vakuutusmaksu lasketaan vasta jälkikäteen tilinpäätöksen perusteella. Hyvinä vuosina osakkaat hyötyvät, kun maksu voi olla alempi kuin työeläkeyhtiössä. Mutta kolikolla on kääntöpuoli: jos kassa ei saa sijoituksilleen riittävää tuottoa, se joutuu kattamaan menonsa lisämaksuilla. Jotta näin ei kävisi, eläkekassalla tulee olla riittävä vakavaraisuuspuskuri tappioiden varalle.

Työeläkevakuutusyhtiössä kuten Ilmarisessa maksuprosentti on päätetty etukäteen. Yhtiö siis kantaa riskin sekä siitä, että vakuutusmaksu riittää tuleviin eläkkeisiin, että sijoituksista. Vakuutusmaksu on lopullinen eikä vakuutuksenottajalle voida määrätä lisämaksuja. Riskien kantamista varten vakuutusyhtiöllä pitää olla riittävät puskurit. Yhtiön onkin pidettävä tarkasti huolta, että sen vakavaraisuus on kunnossa eli että puskurit ovat riittävät sijoitustappioiden ja vakuutusriskin varalta.

Työeläkevakuutusyhtiö on siis nimensä mukaisesti vakuutusyhtiö. Siinä asiakkaat maksavat tietyn summan ja saavat rahoilleen vastineeksi vakuutusturvan. Yhtiön tehtävä on mitoittaa maksut turvaavasti ja huolehtia eläkevaroista niin, että rahat riittävät.

Suomessa on useita hyviä ja vakavaraisia eläkekassoja. Samoin löytyy useita hyviä ja vakavaraisia eläkeyhtiöitä. Kummankin asiakkaiden on kuitenkin hyvä olla tietoisia näiden kahden erosta. Tulevaisuudessa ainakin viestintää näistä asioista tulisi parantaa.

Hillevi Mannonen
Johtaja, aktuaaritoimi ja riskienhallinta