Sijoittaja luovii kansainvälisten normien ja kansallisen lainsäädännön verkossa


 
Anna Hyrske
 
 

Lainsäädäntöä pidetään usein yritystoiminnan pohjana, jonka päälle vastuullinen yritys ja sijoittaja haluavat lisätä tiukempia vastuullisuusperiaatteita ohjatakseen omaa toimintaansa vastuullisempaan suuntaan. Vastuullinen sijoittaja saattaa käyttää kansainvälisiä normeja osana omia vastuullisuusarviointejaan sijoituspäätöksiä tehdessään. Vaikka Ilmarinen onkin kotimainen eläkevakuuttaja, on Ilmarinen myös globaali sijoittaja. Näin ollen Ilmarisen on kansainvälisten normien lisäksi osattava luovia kansallisten lainsäädäntöjen verkossa.

Asia voi kuulostaa helpolta ja simppeliltä, mutta kulttuuriset erot ovat huomattavia. Vai mitä sanotte lainsäädännöstä, joka määrittelee, kuinka monta ay-liikettä voi työntekijöitä edustaa tai sen, ettei jäsenyydestä eikä siten palkasta vähennettävästä jäsenmaksusta voi kieltäytyä? Suomalaisen perinteen mukaan ay-liikkeeseen liittyminen on vapaaehtoista ja yhden yrityksen työntekijöiden joukosta voi löytyä useita ay-liikkeitä sekä sitoutumattomia. Kuitenkin esimerkiksi Yhdysvalloissa työntekijät valitsevat sallivatko he ay-liikkeen edustaa heitä, ja sitten tämä liike edustaa yrityksen kaikkia työntekijöitä.

Anna Hyrske on Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikkö.

Anna Hyrske on Ilmarisen
vastuullisen sijoittamisen päällikkö.


Meksikossa tilanne on vieläkin monimutkaisempi eli ay-liike voi rekisteröidä itsensä työntekijöiden edustajaksi kysymättä työntekijöiden mielipidettä. Tämä perinne on johtanut siihen, että myös työnantaja on voinut rekisteröidä ay-liikkeen edustamaan työntekijöitään. Näitä sopimuksia kutsutaan ns. suojelusopimuksiksi. Työnantajan solmimia sopimuksia on pidetty esteenä työntekijöiden vapaalle järjestäytymiselle, työolojen parantamiselle ja heikolle palkkakehitykselle. Voidaankin kysyä, ovatko nämä sopimukset työntekijöiden perusjärjestäytymisoikeuden vastaisia. Meksikon lainsäädäntö menee jopa tästä vielä pidemmälle sallimalla työnantajan irtisanoa ne työntekijät, jotka avoimesti ovat kannattaneet jotakin toista ay-liikettä. Tosin tämän kohdan laillisuudesta on taitettu peistä Meksikon korkeinta oikeutta myöten, joka on todennut kyseiset lausekkeet työehtosopimuksissa lainvastaisiksi, vaikka Meksikon osavaltioiden oma lainsäädäntö ko. lauseketta saattaakin vaatia sopimuksiin. On lauseke olemassa työehtosopimuksissa tai ei, niin sen käyttäminen on kyllä selkeästi vastoin kansainvälisiä normeja ja yhtiöiden ehdottomasti pidättäydyttävä irtisanomisista ay-liikevalintoihin perustuen.

Myös useita suomalaisia yrityksiä toimii Meksikon ja Yhdysvaltojen välisen rajan läheisyydessä. Yksi näistä yrityksistä on PKC, joka valmistaa mm. johdinsarjoja hyötyajoneuvoihin. Keväällä MTV3 nosti 45 minuuttia -ohjelmassaan esille suojelusopimusten olemassaolon ja oikeutuksen. Osana työntekijöiden tahtotilan selvittämistä PKC järjesti lokakuun lopussa tehtaallaan Meksikon historian suurimman äänestyksen kahden ay-liikkeen välillä. Yhtiö ilmoitti jo etukäteen pysyvänsä kiistan ulkopuolella ja ohjeisti johtajia ottamatta kantaa kumpaankaan suuntaan. Lainsäädännön tiukasta ohjaavuudesta ja työtuomioistuimen valvonnasta sekä eri osapuolten hyväksymästä äänestyksestä huolimatta syytökset väärinkäytöksistä lentävät edelleen puolin ja toisin, kun eri liikkeet kiistelevät edustusoikeudesta. Lainsäädäntö ei muuten salli kahden liikkeen yhteisedustusta eikä myöskään salli yksittäisen työntekijän jäämistä ay-liikkeen ulkopuolelle.

Ilmarinen on PKC:n suurin omistaja, joten vierailimme muutama viikko ay-äänestyksen jälkeen paikan päällä Acunassa tutustumassa tehtaisiin, työntekijöihin ja toimintaan alueella. Kävimme läpi sekä yrityksen että työntekijöitä edustavan ay-liikkeen kanssa niitä syytöksiä, joita PKC:ta ja valittua ay-liikettä kohtaan on esitetty. Emme kuitenkaan havainneet itse yhtiön syyllistyneen mihinkään laittomuuksiin; sen sijaan eri ammattiyhdistysten toimissa oli havaittavissa vähintäänkin länsimaiselle toimintakulttuurille vieraita piirteitä.

Vaikka kaikessa toiminnassa on aina kehitettävää, oli hienoa huomata PKC:n tuotantolaitoksilla kehitysohjelmien olemassa olo ja kuinka positiivisesti muutamiin pieniin parannusehdotuksiimme suhtauduttiin. Käynnin perusteella voi myös todeta, että monella suomalaisella työpaikalla voitaisiin noudattaa meksikolaisten työntekijöiden ja johtajien vakavaa mutta silti käytännönläheistä suhtautumista työturvallisuuteen ja työterveyteen sekä niiden kehittämiseen.

Globaalin sijoittajan on joskus, omasta kotimaastaan ja omasta kulttuuritaustastaan johtuen, vaikea osata tulkita paikallisia tai sisäisiä poliittisia vääntöjä eri toimijoiden välillä. Tehdaskäynnit ja paikalliseen toimintaan tutustuminen luovat hyvät mahdollisuudet ymmärtää erilaisia toimintatapoja. Voimme sijoittajana peilata yritysten toimia taloudellisten muuttujien lisäksi myös lainsäädännön ja kansainvälisten normien kautta ja siten arvioida yritysten vastuullisuutta osana sijoituspäätöksiämme. Sijoittajan ei kuitenkaan pidä toimia poliisina, tuomioistuimena tai tuomarina paikallisissa kiistoissa. Tehtävämme on sijoittaa eläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti.

Anna Hyrske
vastuullisen sijoittamisen päällikkö