Tehdään suomesta pääkonttoritalous


 
Timo Ritakallio
 
 

Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana maailman talouden voimasuhteet ovat muuttuneet jopa ennakoitua nopeammin erityisesti Aasian talouksien ns. kehittyneitä talouksia (USA, Eurooppa ja Japani) selvästi nopeamman talouskasvun myötä. Samalla globaali työnjako on muuttunut ja paljon tuotannollista työtä eri toimialoilta on siirtynyt myös Suomesta toimintojen ulkoistamisen myötä halvemman kustannustason markkinoilla, erityisesti Aasiassa, teetettäväksi.

Globaalin työnjaon muutos on usein herättänyt aiheellista huolta Suomen tulevaisuudesta kehittyvänä ja kilpailukykyisenä kansantaloutena. Yritysten toimintojen siirtyessä pois Suomesta, moni onkin aiheellisesti kysynyt: onko Suomesta tulossa tytäryhtiötalous?

Vierailin pari viikkoa sitten Singaporessa ja kuuntelin siellä niin valtion johdon kuin paikallisen elinkeinoelämän suunnitelmia siitä, miten he yhdessä aikovat rakentaa Singaporesta entistäkin kilpailukykyisemmän sijoittumispaikan kansainvälisille yrityksille ja samalla tehdä Singaporesta Aasian finanssikeskuksen. Suunnitelma vaikutti hyvin uskottavalta.

Miksi meillä Suomessa ei ole samaa yksituumaisuutta samankokoisena viiden miljoonan kansakuntana rakentaa maastamme kilpailukykyinen ja houkutteleva paikka kansainvälisille yrityksille keskittää toimintojaan – ja siten rakentaa Suomesta ulkomaisia yrityksiä tänne houkutteleva pääkonttoritalous?

Miksi Suomesta voisi kehittyä pääkonttoritalous? Meillä on tarjota yrityksille turvallinen ja suhteellisen vakaa toimintaympäristö, ja lisäksi sijaitsemme lähellä yhtä maailmantalouden tämänhetkistä kasvumarkkinaa Venäjää. Meillä on maailmanmainetta niittänyt koulutusjärjestelmä, jonka piiriin moni ulkomailta muuttava perhe varmasti haluaisi lapsensa saada.

Pääkonttoritalous edellyttää paljon muutakin kuin kilpailukykyisen yritysverotuksen. Se edellyttää yritystoiminnan kehittämistä tukevaa regulaatiota sekä toimivaa ja joustavaa viranomaisyhteistyötä. Yrityksen pääkonttoritoimintojen keskittämisen Suomeen tulee olla helppoa ja yksinkertaista, ja ennen kaikkea niin lainsäädännön kuin yritystoiminnalle asetettavien erilaisten verojen ja muiden maksujen kehittymisen tulee olla hyvin ennakoitavaa.

Mitä useampi kansainvälinen yritys näkee Suomen hyväksi sijaintipaikakseen, syntyy siinä ohessa usein niin korkeaa osaamista vaativia työpaikkoja kuin myös uusia työpaikkoja tuotannollisessa toiminnassa. Myös kotimainen pääomamarkkina saisi uutta potkua alleen ja saisimme mahdollisesti myös uusia yhtiöitä Helsingin Pörssiin.

Kysymys on Suomen tulevaisuudesta ja kilpailukyvystä kansakuntien välisessä globaalissa kilpailussa. Tarvitsemme kansakuntana yhteisen vision, jonka eteen yhdessä työskentelemme. Yksi osa visiotamme voisi olla tavoite rakentaa Suomesta maailman paras ja houkuttelevin paikka harjoittaa yritystoimintaa.

Timo Ritakallio
varatoimitusjohtaja, Ilmarinen