Kiinan kaupungistuminen avaa uusia näkymiä eläkesijoittajalle


 
Rami Vehmas
 
 

Kiinan 1,3 miljardista ihmisestä noin puolet asuu tällä hetkellä kaupungeissa. Kaupungistumisasteen odotetaan nousevan 60 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä ja lopulta asettuvan 70–75 prosentin tietämille. Tämä tarkoittaa käytännössä jopa 1,3 miljoonan ihmisen muuttamista kaupunkeihin joka ikinen kuukausi. Kaupungistumisen myötä Kiinassa rakennetaan tulevina vuosina massiivisia infrastruktuurihankkeita kuten juna- ja metroverkostoja, viemärijärjestelmiä, jäte- ja ruokahuoltoa, tietoliikennejärjestelmiä sekä tuhansittain asuinkerrostaloja.

Rami Vehmas on työskennellyt Ilmarisen Shanghain-toimipisteessä vuoden 2013 alusta.

Salkunhoitaja Rami Vehmas on työskennellyt Ilmarisen Shanghain toimipisteessä vuoden 2013 alusta

Kiinan huikea talouskasvu viimeisen vuosikymmenen aikana on ollut suurelta osin investointivetoinen. Korjatakseen talouskasvun rakenteen epätasapainoa hallitus on ilmoittanut kaksinkertaistavansa minimipalkat vuoteen 2020 mennessä pyrkien näin saamaan talouskasvua kulutusvetoisemmaksi. Ongelma ei tule olemaan niinkään palkkojen kaksinkertaistaminen kuin ihmisten saaminen kuluttamaan. Kiinalaisten säästämisaste on maailman korkeimpia, mikä johtuu suurelta osin sosiaalijärjestelmän heikkoudesta. Yksi nykyhallituksen keskeisiä tehtäviä onkin kohentaa sosiaalijärjestelmää, mikä vapauttaisi kansalaisten palkkatuloja kulutukseen.

Lisähaasteen tulevaisuudelle tuo Kiinan demografia, joka on kymmenen vuoden päästä samassa tilanteessa kuin Suomi nyt. Henkilökohtainen veikkaukseni onkin, että vuoteen 2020 mennessä yhden lapsen politiikasta on luovuttu tilanteen korjaamiseksi.

Kaikkien näiden haasteiden keskellä kansainväliset sijoittajat ovat viimeisen kahden vuoden aikana anoneet − ja saaneet − sijoituslupia Shanghain pörssiin enemmän kuin sitä ennen koskaan yhteensä. Miksi? Kotitalouksien tulot kasvavat kaupungeissa 12 prosentin ja maaseudulla 18 prosentin vuosivauhdilla, inflaation ollessa 3–4 prosentin tuntumassa. Hallituksen toimet asuntojen hintojen nousun hillitsemiseksi ja sosiaaliturvan asteittainen parantaminen luovat edellytykset käytettävissä olevien tulojen kasvun suuntautumiselle kulutukseen. Vähittäismyynnin odotetaankin jatkavan 10 prosentin kasvu-uralla myös tulevaisuudessa, mikä luo mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia.

Näkemykseni mukaan kaupungistuminen ja kiinalaisten vaurastuminen tulee johtamaan merkittävään kulutuksen kasvuun kahdessa tuotekategoriassa: perustuotteissa ja ”affordable luxury” -tuotteissa. Perustuotteilla tarkoitan mm. luotettavia maitotuotteita, kodinkoneita ja elektroniikkaa ja ”affordable luxury” -tuotteilla mm. kosmetiikkaa, merkkivaatteita, hygieniatuotteita, laadukasta tuoretta ruokaa ja kiinalaisia autoja.

Markkinadynamiikan asteittainen ymmärtäminen on ollut itselleni ensimmäisen kolmen kuukauden suurimpia oivalluksia. Kun saa selville, miten yhtiön toiminta sijoittuu suurimman omistajan (usein valtion) tavoiterakenteeseen, on jo pitkällä. Esimerkiksi metrot yksittäisinä investointeina saavat olla tappiollisia, koska ne ovat kaupungistumisen kulmakivi ja nostavat täten maan hintaa − ja kuka omistaa maan? Valtio tietenkin. Myös yhtiöiden ajattelutapa on täällä erilainen. Kasvu on kannattavuutta tärkeämpää ja sitä haetaan myös yritysostoin ja perustamalla yhteisyrityksiä länsimaisten yhtiöiden kanssa. Lisäksi kiinalaiset tekevät mielellään kauppaa omiensa kanssa, mistä syystä useat länsimaiset yritykset ovat joutuneet solmimaan yhteisyrityksiä kiinalaisten kanssa päästäkseen kiinni tähän valtavaan kasvumarkkinaan.

Shanghaissa asuu noin 25 miljoonaa ihmistä, kadun ihmiset puhuvat englantia joko huonosti tai eivät ollenkaan, kaikkeen tarvitaan lupa ja luvan saa kun on asianmukaiset leimat ja leimat saa virastosta, jos on täyttänyt kaikki kiinankieliset paperit oikein. Yhtenä päivänä paistaa aurinko lähes kirkkaalta taivaalta ja toisena on niin saasteista, että lapset eivät pääse koulussa välitunneilla ulos. Joesta saattaa löytyä toistakymmentätuhatta possunruhoa ja maidosta teollisuusmyrkkyä. Ja kuten totesin, yritysten toimintamallit ja tavoitteet voivat olla kaikkea muuta kuin mihin länsimaissa on totuttu. Toisin sanoen, Kiina ja Kiinan sijoitusmarkkinat ovat olleet iso haaste myös allekirjoittaneelle, ja tulevat varmasti olemaan sitä tulevaisuudessakin.

Rami Vehmas
Senior Portfolio Manager

Kirjoittaja on työskennellyt Ilmarisen Shanghain toimipisteessä vuoden 2013 alusta. Hänen tehtävänään on hankkia Aasian ja Kiinan-markkinoista ajankohtaista tietoa Ilmarisen sijoituslinjan käyttöön sijoituspäätösten tueksi sekä toisaalta luoda suoria kontakteja Kiinassa toimiviin yrityksiin ja viranomaistahoihin.