Suomalaista vastuunkantoa kiinassa


 
Rami Vehmas
 
 

Toukokuun toisella viikolla matkani suuntautui pienen sijoittajaryhmän kanssa Etelä-Kiinaan, Guangxin provinssiin ja siellä rannikkokaupunkiin nimeltä Beihai. Kyseinen kaupunki on tullut suomalaisiin pörssiyrityksiin sijoittaville tutuksi Stora Enson 1,5 miljardin euron investointisuunnitelman myötä. Eukalyptusviljelmiä Beihaissa on hoidettu jo vuosia, mutta kartonki- ja sellutehtaan rakentamiset odottavat edelleen viranomaisten lupia. 

Rami Vehmas on työskennellyt Ilmarisen Shanghain-toimipisteessä vuoden 2013 alusta.

Rami Vehmas on työskennellyt Ilmarisen Shanghain-toimipisteessä vuoden 2013 alusta.

Olen Kiinassa oloni aikana vieraillut useissa kiinalaisyrityksissä eri toimialoilta, kuten mm. teräs-, hiili-, rakennus-, teknologia-, ja metsäteollisuudesta. Länsimaalaisiin standardeihin tottuneena paikalliset työolot ovat olleet varsin epäinhimillisiä ja ympäristövastuu olematonta. Teollisuuskaupungit ovat todella saastuneita ja lähivuosina tilanne tuskin paranee nykyisestä. Nähtyäni paljon kyseenalaisia oloja kiinalaisyrityksissä odotukseni Beihain-vierailulta olivat korkealla. Ulkomaisilta yrityksiltä vaadittavat standardit nimittäin ovat Kiinassa maailmanluokan tasoa – mikä on aivan oikein, joskin hyvin epäreilua paikallisiin yrityksiin verrattaessa – ja oletin suomalaisen yrityksen täyttävän nämä standardit kirkkaasti. Oletukseni osoittautuivat oikeiksi.

 Vierailimme eukalyptusplantaaseilla, joissa paikalliset metsänhoitoammattilaiset kävivät läpi kestävän kehitykseen perustuvia menetelmiä, sekä Stora Enson tutkimus- ja kehityskeskuksessa, työvoimatoimistossa ja paikallisessa kylässä haastattelemassa ihmisiä, joiden maita Stora on vuokrannut.

 Mailla, jotka ovat aiemmin olleet mitään tuottamatonta joutomaata, kasvaa nyt vehreää ja uusiutuvaa eukalyptusmetsää. Nämä uudet metsämaat tuovat paikallisille ihmisille vuokratuloa – tuloa jota aikaisemmin ei ole ollut. Lisäksi jo viljellyiltä ja nyt Storan vuokraamilta mailta on pyritty poistamaan kaikki väliportaat, jotta vuokratulo pystyttäisiin maksamaan suoraan kyläläisille. Yhtiö tukee lasten koulutusta ja tekee yhteistyötä yliopiston kanssa. Haastatellessamme kylän asukkaita ilmeni, että ihmisiä arvelutti erityisesti vuokratulon saanti yli ajan, mikä kertoo ennen kaikkea ajasta ennen Storan tuloa vuokralaiseksi. Nyt odoteltiin projektin lupien saamista ja töiden aloittamista.

Jotta Stora on voinut saada vuokratuksi maa-alueet, on siihen tarvittu demokraattinen päätös kyläyhteisöiltä. Lain mukaan kahden kolmasosan paikallisista asukkaista pitää puoltaa vuokraushanketta, jotta se voi toteutua. Toki yhtiö on kohdannut myös vastustusta.

Rakennusluvat saadessaan Storasta tulee Beihaissa iso työllistäjä. Metsänhoito työllistää jo nyt satoja paikallisia ihmisiä ja UNDP:n (YK:n kehitysohjelman) arvioiden mukaan Storan projekti tulee työllistämään suorasti ja epäsuorasti noin 30 000 ihmistä.

On täysin selvää, että vastuullisuus vaatii paljon työtä ja maksaa, ja tekee kilpailusta kehittyneillä markkinoilla haastavaa epäyhtenäisten sääntöjen vuoksi. Tämän vuoksi olisikin tärkeää, että vastuullisuus menisi läpi koko arvoketjun loppuasiakkaille asti. Vastuullisena sijoittajana meille on tärkeää, että lopputuotteiden valmistajat pitävät osaltaan huolta siitä, että heidän alihankintaketjunsa toimivat vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Valitettavasti karu totuus on se, että globaali kilpailu on niin veristä, että kaikki yhtiöt eivät ole valmiita vastuullisuuteen kannattavuuden kustannuksella.

Toteutuessaan (investointiluvan myötä) investointi nostaisi paikallisten ihmisten elintasoa huomattavasti ja toisi uutta osaamista ja kestävään kehitykseen perustuvaa liiketoimintaa Beihain alueelle. Investoinnista hyötyisivät paikalliset ihmiset, valtio, ja tietysti myös Stora Enso Kiinan kasvavien markkinoiden myötä. Investoinneissa on loppujen lopuksi aina kyse omistaja-arvon lisäämisestä, muuten niitä ei aloitettaisi ollenkaan. Beihain projektilla Stora tavoittelee vähintään 13 prosentin sijoitetun pääoman tuottoa, jota sijoittajat odottavat saavansa puolitoista vuotta projektin valmistumisen jälkeen.

Vierailun perusteella uskallan väittää, että Stora Enson toiminta Beihaissa kestää vastuullisuudessaan vertailun niin täällä Kiinassa kuin muualla maailmassa minkä tahansa valmistavan teollisuuden yrityksen kanssa. Suosittelen kaikille epäilijöille matkaa Beihaihin.

Rami Vehmas
Senior Portfolio Manager