Voisiko ”maan tapoja” yhtiökokouksissa muuttaa?


 
Anna Hyrske
 
 

Viimeisetkin varsinaiset yhtiökokoukset ovat nyt tältä keväältä käytynä. Omalle osalleni tuli toistakymmentä kokousta ja esityslistoja tuli läpi kahlattua reilut 80. Jäljellä ovat vielä mahdolliset ylimääräiset yhtiökokoukset, joita tiedossa on tässä vaiheessa pari kappaletta. 

Anna Hyrske on Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikkö.

Anna Hyrske on Ilmarisen
vastuullisen sijoittamisen päällikkö.

Nyt päättynyt yhtiökokouskausi noudatteli pitkälti aiempien vuosien kokouskaavaa. Yhtiökokoukselta haetaan laajoja valtuutuksia ja ulkomaiset hallintarekisterissä olevat sijoittajat vastustavat erilaisia asioita, myös niitä, joista on yhtiökokouksessa pakko tehdä päätös − kuten hallituksen valinta.

Olisi helppoa ”dissata” nämä ulkomaiset sijoittajat niputtamalla heidät kaikki samaan kategoriaan ja olla välittämättä heidän vastustuksistaan. Kuitenkin monessa tapauksessa heidän vastustuksillaan on jokin sanoma. Esimerkiksi parin pörssiyhtiön kohdalla tilintarkastajan osalta lakisääteisen tilintarkastuksen ylittävästä konsultointityöstä on maksettu suurempi palkkio kuin itse tilintarkastuksesta. Näin ollen sijoittaja voi aivan oikeutetusti pohtia tilintarkastajan riippumattomuutta ja omalla äänestyksellään tuoda tämän asian esiin.

Monesti olisikin hyvä pohtia tarkemmin näitä ulkomaisten sijoittajien ilmaisemia vastustuksia ja miettiä, onko meidän ”maan tavassamme” jotain sellaista, jota olisi syytä muuttaa?

Ilmarisen äänestyskäyttäytyminen on julkaistu Ilmarisen nettisivuilla. Tosin lista on kovin monotoninen: ”ei äänestyksiä” oli selkeästi suosituin vaihtoehto. Tämä kuvastaa kotimaista yhtiökokouskulttuuria − eli asiat pyritään valmistelemaan niin, ettei niistä tarvitse äänestää. Jos on eriäviä mielipiteitä, ne kirjataan pöytäkirjaan vastustuksina, mutta varsinaiseen äänestykseen mennään harvoin.

Ilmarisessa kiinnitimme tänä vuonna huomiota osakeantivaltuutusten pituuksiin ja kokoihin sekä niiden käyttöön palkitsemisjärjestelmissä. Tätä linjaa tulemme myös jatkamaan tulevina vuosina. Lisäksi toivomme palkka-, palkkio- ja eläkeasioiden esittelyä yhtiökokoukselle, mutta varsinaista äänestystä näistä asioista emme kannata. Näkemyksemme mukaan hallituksen tulee tehdä varsinaiset päätökset palkka-asioissa, ja jos enemmistö osakkeenomistajista on tyytymättömiä tehtyihin linjauksiin, tulisi hallituksen kokoonpanon ja palkkalinjausten heijastaa tätä enemmistön näkemystä.

Kokonaisuutena suomalainen yhtiökokouskäytäntö on toimiva, mutta parannuksia voi aina tehdä. Kuten olemme jo aiemminkin ehdottaneet, nettiäänestysten tarjoaminen ja keskustelevan otteen lisääminen voisivat positiivisella tavalla elävöittää kotimaista yhtiökokousmallia. Katsotaan mihin muutoksiin yhtiöt ovat ensi keväänä ryhtyneet!

Anna Hyrske
vastuullisen sijoittamisen päällikkö