Kesätyöntekijä on satsaus tulevaisuuteen


 
Kati Huoponen
 
 

Suurin osa kesätyöntekijöistä on jo aloittanut urakkansa yksityisten tai julkisten työnantajien palveluksessa. Kesätyöntekijän työtehtävät, vastuut ja velvollisuudet vaihtelevat työpaikan, oman kokemuksen ja työnantajan asenteen mukaan. Hyvässä kesätyöpaikassa työntekijä perehdytetään tehtäviin, otetaan osaksi työporukkaa ja annetaan tukea koko kesätyön ajan. Tietysti myös kesätyöntekijän on hoidettava omat velvollisuutensa.

Kesätyöntekijää ei pidä ajatella halpana loma-ajan työvoimana vaan yrityksen panostuksena tulevaisuuteen. Kesätyöntekijän hyvän perehdyttämisen merkitys on suuri. Jos nuorelle annetaan vain epämääräisiä ohjeita tai ei kerrota työnantajan odotuksia hänen työpanokseltaan, voi kesätyön hyöty valua hukkaan molempien osapuolten kannalta. Nuorelle työläiselle kannattaa myös antaa ihan oikeita töitä tehtäväksi, jotta hän voi kokea tekevänsä merkityksellistä työtä.

Kati Huoponen työhyvinvointijohtaja

Kati Huoponen
työhyvinvointijohtaja

Kattavalla perehdyttämisellä ja kirjatuilla ohjeistuksilla varmistetaan, että työskentely on turvallista, nuori oppii työssään ja että lopputulos on kaikkia tyydyttävä. Varsinkin teollisuudessa ja koneiden parissa työskennellessä perehdytyksellä ja työturvallisuuden perusteiden opettamisella voidaan ehkäistä tehokkaasti työtapaturmia.

Itse muistan vielä kuin eilisen päivän kesäkuun 1983, jolloin alkoi koko talven odottamani kesätyö silloisen Pohjola-yhtiöiden Keravan konttorissa. Ensiluokkaisen asiakaspalvelun antaminen oli itsestään selvä odotus myös kesätyöntekijöille ja siinä onnistumiselle annettiin perehdytyksellä hyvät edellytykset. Sain työskennellä kokeneiden virkailijoiden opastuksessa koko kesän ja kokeilla pikkuhiljaa siipieni kantamista. Asiakkailta ja perehdyttäjiltäni saamani positiivinen palaute tuntui hyvältä ja antoi uskoa omaan osaamisen. Tärkeä osa konttorilla työskentelyä oli minulle annettu työasu, joka antoi vahvan tunteen työporukkaan kuulumisesta.

Työelämän opiskelua
Työnantaja voi joutua opettamaan ensimmäisiä kesätöitä tekeviä nuorille työelämän perusteita. Heitä kannattaa opastaa, että työntekijälläkin on omat velvollisuutensa kuten saapua ajoissa töihin, suorittaa annetut työtehtävät ja myös kysyä työpaikan asioista, jotka eivät hänelle välttämättä ole selviä.

Nuoren kesätyöläisen kannattaa yrittää ottaa kesätyöstä kaikki irti tulevaisuutta silmälläpitäen. Hyvin käyttäytyvät ja työnsä mallikkaasti hoitavat nuoret jäävät varmasti työtovereiden ja työnantajan mieleen, ja he ovat listan kärkipäässä kun seuraavan vuoden kausityöläisiä taas mietitään. Ja onhan monen nuoren ura yrityksessä startannut kesätyön kautta.

Omalla kohdallani oli heti selvää, että asiat hyvin opittuani pääsen tarttumaan samaan työhön myös seuraavana kesänä. Kesän lopussa motivaationi oli kantanut hedelmää ja olin oppinut mukavasti vakuutusalan koukeroita ja hyvän asiakaspalvelun perusteita. Se kesä starttasi myöhemmän urani vakuutusalalla.

Muista antaa palautetta
Kesätyöntekijäkin ansaitsee tulla kohdelluksi hyvin: tervehtiminen, kuunteleminen, auttaminen ja lupausten pitäminen on heille yhtä tärkeää kuin vakioväelle. Kesätyöntekijöitä pitää myös johtaa yhtä reilusti niin, että heidän on turvallista ja selkeää työskennellä. Oman pomon rehellinen palaute ja kannustus ovat kesätyöntekijälle kultaakin arvokkaampia.

Myös yritys hyötyy kesätyöntekijöistä: työssään viihtyvät kesäduunarit levittävät sanaa hyvästä työnantajasta, talon väki saa virkistäviä uusia näkemyksiä ja työnantaja voi tulevaisuudessa saada hyvän työntekijän, jolle yritys ja työ on jo ennestään tuttu. Moni konkari on sanonut, että nuoret kesätyöläiset auttavat pysymään kiinni uusissa virtauksissa. Moni nuori taas arvostaa sitä, että työpaikan konkareilla on paljon osaamista ja hiljaista tietoa!

Kati Huoponen
työhyvinvointijohtaja

Ps. Muistathan, että myös yrityksesi kesätyöntekijät täytyy vakuuttaa. Työnantajana vakuutat kesätyöntekijät samoin kuin muutkin työntekijät. Kesätyöntekijät vakuutetaan, jos työntekijä on 18–67-vuotias ja ansio samasta työsuhteesta on vähintään 55,59 euroa kuukaudessa.

Ilmarisen verkkopalveluissa voit helposti vakuuttaa kesätyöntekijäsi riippumatta siitä, onko sinulla vakuutusta Ilmarisessa.