Loma rentouttaa aivot


 
Kati Huoponen
 
 

Moni suomalainen tekee töitä lomalla, ja moni yrittäjä jättää loman kokonaan väliin. Kannattaisi kuitenkin viettää oikea loma, koska se pitää ihmisen fyysisesti ja henkisesti kunnossa ja ehkäisee sairauspoissaoloja. Irtiotto työelämästä loman ajaksi auttaa jaksamaan paremmin työssä. Jatkuva työnteko ja työasioiden ajattelu lomalla ainoastaan stressaa paitsi työntekijää, myös hänen läheisiään.

Lomalla on myös työsuojelullinen merkitys. Vaikka työ olisi tärkeää ja antoisaa, antaa loma ansaitun hengähdystauon, joka parhaimmillaan pitää ihmisen fyysisesti ja henkisesti kunnossa ja ehkäisee myöhempiä sairauspoissaoloja. Myös esimiehellä ja työtovereilla on vastuu siitä, että työntekijän annetaan lomailla rauhassa eikä häntä velvoiteta osallistumaan työtehtävien hoitoon. Työntekijän perhe kaipaa ja ansaitsee lomalla läsnäoloa.

Kati Huoponen työhyvinvointijohtaja

Kati Huoponen
työhyvinvointijohtaja

Yrityksessä lomista sopiminen voi aiheuttaa eripuraa. Lomien ajankohdista pitäisikin sopia yhdessä ja avoimesti kunkin työntekijän henkilökohtainen tilanne huomioiden. Kaikki haluavat kokea tulleensa kuulluiksi ja kohdelluksi oikeudenmukaisesti myös lomista sovittaessa. Jos työntekijän toive loman ajankohdalle ei toteudu tänä vuonna, on hyvä huomioida toive seuraavan vuoden lomia suunniteltaessa.

Myös yrittäjä ansaitsee loman

Pieniä yrityksiään pyörittävien yrittäjien on usein vaikeaa irrottautua töistä kunnon loman ajaksi. Ja valitettavan usein yrittäjiltä jäävät lomat jopa kokonaan pitämättä. Yrittäjä joko nautti työstään niin paljon, että ei edes halua pitää lomaa, tai sitten ei yksinkertaisesti pysty taloudellisista syistä irrottautumaan siitä. Yrittäjän on myös etenkin yrityksen alkuvaiheessa todella hankalaa olla pitkiä aikoja poissa töistä.

Osaavan lomittajan hankkiminen voi vaatia pitkää koulutusta ja syödä liikaa yrittäjän pieniä resursseja. Selvitysten mukaan yrittäjät pitävätkin lomaa vain noin puolet yleisestä keskiarvosta ja noin joka kymmenes yksinyrittäjistä kertoo, ettei pidä varsinaista kesälomaa lainkaan.

Jatkuva työnteko ei ole eduksi kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Tauoton työskentely vaarantaa etenkin levon ja palautumisen. Myös yrittäjän kannattaisi siis pitää lomaa, vaikka se aina taloudellisesti olisikaan järkevää. Loma antaa kuitenkin uutta tarmoa työn tekoon. Aivoille pitää antaa mahdollisuus rentoutua. Jos yrittäjä tai työntekijä ei ehdi lomailla pysty tai osaa muuten vaihtaa vapaalle, voi se vaikuttaa negatiivisesti työntekijän terveyteen ja johtaa ennen pitkään työuupumukseen.

Mieli puhtaaksi työasioista

Pidempi yhtäjaksoinen loma auttaa rentouttamaan paremmin kuin pienet pätkät. Oma mieli kannattaa mahdollisuuksien mukaan tyhjentää mieltä painavista työasioista. Keskeneräisistä asioista kannattaa sopia, että niihin voi palata loman jälkeen. Älä myöskään aseta lomailulle liikaa odotuksia ja aikatauluja, jotka taas osaltaan stressaavat.

Suurin osa suomalaisista pystyy ja osaa vaihtaa oikeasti lomallaan vapaalle. Myös minä lupaan unohtaa mielessä pyörivät työasiat viimeistään mökin pihaan saapuessani. Uskon myös, että kunnon rentouttavan loman jälkeen työhön palaaminenkin tuntuu mukavammalta ja aivot täyttyvät helpommin uusista ideoista, joilla omaa työtä voi kehittää edelleen.

Hyvää ja rentouttavaa lomaa!

Kati Huoponen
työhyvinvointijohtaja