Katot kolisee


 
Sini Kivihuhta
 
 

Katto on suoja tai este. Se estää vettä satamasta sisään, mutta estää myös aurinkoa paistamasta.  Katto tarkoittaa myös limiittiä, rajaa jollekin. Tulvalla ei ole kattoa vaan huippu, ja sehän onkin kontrolloimaton. Mutta valtuuksilla tai matkakassalla on katto, kun se on asetettu tai sovittu.

Eläkekatto putkahtelee eteeni milloin mistäkin, olenhan tehnyt työtä työeläkkeen hyväksi 30 vuotta. Tennisope kysyi, mihin kukaan tarvitsee enempää eläkettä kuin vaikka 4000 e kuussa. Hyvä kysymys! Mutta onko eläke ”kullekin tarpeensa mukaan” oikea lopputulos?

Sini Kivihuhta on Ilmarisen eläkevakuutuksista vastaava johtaja.

Sini Kivihuhta on Ilmarisen eläkevakuutuksista vastaava johtaja.

Kyllä se tuntuu oikealta, moni on sitä mieltä. Eläkevarat koetaan yhteisiksi, yhteiskunnan maksamiksi eduiksi niille jotka eivät enää tee työtä.  Jos tarve ratkaisee, voidaan kaikille maksaa samansuuruinen eläke, jolla voi asua, syödä, maksaa laskut ja elellä hiljakseen.

Tällainen eläke meillä muuten jo on. Kansaneläke on samansuuruinen kaikille, vain puoliso vaikuttaa.  Kansaneläke on vain niille pienempi, jotka saavat omaa ansaittua työeläkettä.  Työeläke ei ole samansuuruinen kaikille, vaan sitä ansaitaan suhteessa saatuun palkkaan ja suhteessa tehtyyn työuraan. Se heijastelee työelämää ja sen tuloeroja, myös työurien eroja.

Itse asiassa työeläke heijastaa sellaista työelämää, jossa voi syntyä ihmisille erilaiset tulot: työelämää, jossa osaamisella, yrittämisellä, ponnistelulla ja riskinotollakin voi tienata enemmän kuin muut. Minun mielestäni se on oikein, ja meidän kannattaa tukea sellaisia rakenteita, jotka kannustavat työhön ja yrittämiseen. Niiden avulla kansakunta menestyy ja pystyy pitämään huolta huonommin pärjäävistäkin. Niin kuin ansiotulot voivat olla eri tasolla, voi omiin ansioihin perustuva eläkekin olla suurempi tai pienempi. Työeläke ei luo tuloeroja, se toistaa niitä, ja koko eläketurva niitä loiventaa. Työnteossa tarvitaan tuloeroja, jotta yrittäminen ja työnteko kannattaisi. Ilmankaan emme nimittäin tule toimeen! 

Jopa samat ihmiset kannattavat eläkekattoa ja päivittelevät muuten eriarvoistuvia palveluita. Mieti vielä vähän! Niin se menee: joko systeemi ottaa huomioon erilaisuuden tarpeet tai jos ei ota, systeemi jää suojaverkoksi ja muut etsivät erilaiset ratkaisut muualta. Onko parempi, että kaikki käyttävät samaa joukkoliikennettä vai että hyvätuloisille aletaan rakentaa omia kiihdytyskaistoja, joissa liikennevalotkin vaihtuvat nopeammin?

Tavallisen ihmisen etu on se, että kaikki maksavat samaan eläkesysteemiin maksuja, jokainen suhteessa omiin tuloihin. Rikas onkin tässä köyhän paras kaveri. Silloin säännöt ovat samat kaikille, ja iso joukko pitää huolta yhteisen riskin kantamisesta ja rahoittamisesta. Se onnistuu vain, kun kaikki maksajat myös hyötyvät samasta systeemistä. Muuten se hyvätuloisten raha pakenee muualle, missä sille saadaan parempi hyöty.

Kattoja tarvitaan taloissa. Niitä ei tarvita eläkkeissä, eikä työelämässä. Lasikattokin on onneksi vain korviemme välissä.

Sini Kivihuhta
Johtaja, eläkevakuutukset