Eläkeyhtiölläkin on hiilijalanjälki


 
Heikki Niemi
 
 

Lämpiminä loppukesän päivinä moni jo lomansa päättänyt toimistotyöläinen on voinut lohduttautua edes sillä, että ilmastoidussa konttorissa on oikeastaan ihan suotuisat oltavat. Omassa työpaikassani Ilmarisessa koko Ruoholahden toimitalomme viilenee kaukojäähdytyksellä, joka vastaa toimintaperiaatteeltaan perinteistä kaukolämpöä: putkissa kulkevan kylmän ja lämpimän veden avulla voidaan hoitaa kiinteistöjen jäähdytys ja lämmitys. Ilmarisen pääkonttori sijaitsee mukavasti Helsingin Energian läheisyydessä, joten meille lämpö ja kylmä tulevat ihan naapurista.

Heikki Niemi kiinteistöpäällikkö

Heikki Niemi
kiinteistöpäällikkö

Samalla systeemillä jäähtyy myös moni Ilmarisen omistuksessa oleva kiinteistö. Olemme myös linjanneet, että tulevaisuudessa kaikki kaukokylmäverkoston alueella olevat kiinteistömme liitetään kaukokylmään.

Mitä väliä sillä sitten on, millä tavoin eläkeyhtiöiden omistamia kiinteistöjä hoidetaan – esimerkiksi jäähdytetään? Vastaus: sillä on paljon väliä.

Ensimmäinen syy on puhtaan taloudellinen. Kolmen miljardin euron kiinteistöomaisuudellaan Ilmarinen on yksi Suomen suurimmista kiinteistösijoittajista ja vastuussa siitä, että saamme eläkesijoituksille riittävän tuoton. Kun on huolehdittava satojen tuhansien rakennusneliöiden jäähdytyksestä, haetaan luonnollisesti taloudellisesti tehokkainta ratkaisua. Taloudellisesta näkökulmasta kaukojäähdytys on pitkällä aikavälillä useimmiten paras vaihtoehto, sillä järjestelmän käyttövarmuus on erittäin hyvä eikä kiinteistön omistajalta kulu ”turhaan” rahaa jäähdytyslaitteiden korjaus- ja huoltotöihin. Näin saavutetut säästöt koituvat loppujen lopuksi Ilmarisen eläkeasiakkaiden hyväksi. Ja on toki vuokralaistenkin etu, että kiinteistössä on sellaiset olosuhteet, kuin mitä on luvattukin.

Toinen syy liputtaa kaukojäähdytyksen puolesta on sen vähäisempi ympäristökuormitus. Kaukojäähdytys on tehokas tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä typen oksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen määrää. Kaukojäähdytyksessä ei myöskään käytetä ympäristölle haitallisia kylmäaineita eli freoneja. Ilmarisella on merkittävänä kiinteistösijoittajana siis mahdollisuus pienentää hiilijalanjälkeään, ja tämän mahdollisuuden haluamme tietenkin käyttää.

Esimerkkinä voidaan tutkia hiilidioksidipäästöjä Ilmarisen 12 kiinteistöstä, joissa on jo pidempään käytetty kaukokylmää ja joiden kylmäenergiankulutuksesta on tarkat lukemat. Nämä kaukojäähdytyksen piirissä olevat kiinteistöt käyttivät energiaa noin kuusi tuhatta megawattituntia vuodessa. Jos kiinteistöissä olisi käytetty kiinteistön omia jäähdytyskoneita, kulutus olisi ollut huimasti suurempi. Säästöä kahden menetelmän välillä kertyy yli 1,3 miljoonaa kiloa. Tämä vastaa esim. henkilöautolla noin 7,8 miljoonaa ajettua kilometriä eli ainakin 180 kertaa maapallon ympäri… Tällaisista luvuista olemme ylpeitä! Ja tulevaisuudessa, kun uusia kiinteistöjä saadaan lisätyksi kaukokylmäjärjestelmään, hiilijalanjälkemme pienenee entisestään. Parhaillaan kaukokylmään ollaan liittämässä kolmea isoa kiinteistöä; Helsingin pääpostitaloa, Grönqvistin -taloa sekä hotelli Presidenttiä.

Yksi Ilmarisen arvoista on vastuullisuus. Ideana on, että jokainen ilmarislainen tietää, mitä vastuullisuus tarkoittaa hänen oman työnsä kannalta. Minulle se kiinteistöalan ammattilaisena on selvää: huolehdin siitä, että eläkevarojen katteena olevaa kiinteistöomaisuutta hoidetaan ja huolletaan mahdollisimman taloudellisesti ja vähän ympäristöä kuormittaen. Siinä voittavat kaikki.

Heikki Niemi
kiinteistöpäällikkö