Kiinan talousreformi etenee vaikeuksista huolimatta


 
Rami Vehmas
 
 

Analysoituani Kiinan markkinoita paikan päällä lähes puolitoista vuotta, olen yhä vakuuttuneempi siitä, että talouden rakennemuutoksen aloitusta ei voi enää siirtää. Kiinan viime vuosien velkarahoitteiset yli-investoinnit ovat johtaneet tilanteeseen, jossa useilla toimialoilla lisäinvestointien tuotto sijoitetulle pääomalle on negatiivinen. Ylivelkaantuneen ja ylikapasiteetista kärsivän savupiipputeollisuuden lisäksi huolta aiheuttavat vanheneva ikärakenne (jota yritetään osin korjata yhden lapsen politiikasta luopumalla) ja paikallishallintojen voimakkaasti kasvanut velkataakka.

Rami Vehmas on työskennellyt Ilmarisen Shanghain-toimipisteessä vuoden 2013 alusta.

Rami Vehmas on työskennellyt Ilmarisen Shanghain-toimipisteessä vuoden 2013 alusta.

Kiina lanseerasi viime vuoden joulukuussa pidetyssä kommunistisen puolueen ns. ”kolmannessa kokouksessa” uuden reformin taloudelliset linjaukset. Kokouksen pääviesti oli antaa markkinoille yhä enemmän päätösvaltaa ja näin ohjata pääomat sinne missä niille saadaan paras tuotto.

Ulospäin näkyvistä konkreettisista muutoksista mainittakoon mm. byrokratian merkittävä vähentäminen ulkomaisille yrityksille, yksityisen sektorin päästäminen mukaan infrastruktuurihankkeisiin sekä myös mahdollisuus hankkia osuuksia valtionyhtiöiden pilkkomisessa vapautuvista liiketoimista. Yuanin matka kohti vapautta puolestaan otti ensi askelia Kiinan kaksinkertaistaessa valuutan päivittäisen vaihteluvälin. Pankkisektorilla luottomarginaalit on jo vapautettu kilpailulle, ja talletusmarginaalien vapautus tapahtunee 1−2 vuoden sisällä. Teollisuuden ylikapasiteettia on alettu sulkea alkaen pienistä ja saastuttavimmista laitoksista. Reformin tie on pitkä, mutta matka on aloitettu.

Reformin välttämättömyydestä huolimatta Kiinan uudet johtajat joutuvat taistelemaan taloudellista ja poliittista valtaa pitäviä intressiryhmiä (valtionyhtiöiden johtajia, paikallishallintojen virkamiehiä, jne.) vastaan, jotka ovat markkinoiden vapauttamisen myötä lisääntyvän kilpailun suurimmat häviäjät.

Työllisyys menee kaiken edelle
Yhtenä reformin haasteena on, että suurimmat ylikapasiteetit ovat valtavissa valtio-omisteisissa yhtiöissä, jotka ovat myös merkittäviä työllistäjiä. Kiinassa työllisyys menee yhä kaiken edelle, joten maa tarvitsee talouskasvua työttömyysasteen kurissa pitämiseksi. Kuluvana vuonna tavoitellaan kymmentä miljoonaa uutta työpaikkaa, mikä viranomaisten mukaan saavutetaan noin seitsemän prosentin BKT-kasvulla. Reformin etenemisen nopeus on siis myös riippuvainen talouskasvun tasosta.

Useat Kiinan talouden tilaa mittaavat indikaattorit ovat viime kuukausina jääneet alle markkinaodotusten. Satojen miljardien eurojen infrastruktuuriprojektien aikatauluja onkin nopeutettu selvästi kasvun tukemiseksi. Finanssimarkkinoilla katseet kohdistuvat liian usein Kiinan BKT-kasvuun, joka tulee reformin vaikutuksesta hidastumaan. Tämä on osin harhaanjohtavaa, koska reformi kurittaa savupiipputeollisuutta, mutta auttaa yksityisen kulutuksen kasvusta hyötyviä aloja. Päämääränä on kulutusvetoinen talouskasvu.

Kiinan vähittäismyynti kasvoi Kiinassa viime vuonna 13 prosentin vauhtia ja kasvun odotetaan jatkuvan yli 10 prosentin tasolla myös tulevina vuosina. Kuluttajasektorin yhtiöiden viesti juuri päättyneeltä tuloskaudelta tukee tätä. Internetin hyödyntämisen kehitys on myös huomion arvoista. Jos Kiinan julkinen sektori on Suomea sähköisessä asioinnissa ainakin vuosikymmenen jäljessä, niin verkon vähittäiskaupassa Kiina on meitä lähes vuosikymmenen edellä.

Markkinoiden vapautumisen odotetaan ulottuvan osakemarkkinoille vuoden 2015 keväällä. Laajasti finanssimarkkinoilla käytetty indeksien tuottaja MSCI ehdottaa Kiinan A-osakkeiden liittämistä osittain osaksi MSCI Emerging Markets Indeksiä toukokuussa 2015. Mikäli näin tapahtuu, niin nykyisin vahvasti säännellyn ja lähes suljetun osakemarkkinan pitää avautua huomattavasti nykyistä enemmän. Vahvana viitteenä tästä viranomaiset ilmoittivat viime viikolla Hong Kongin ja Shanghain pörssijärjestelmien yhteen liittämisestä (huom. ei yhdistämisestä), joka toteutuessaan tulee mahdollistamaan Hong Kongin kautta Shanghaihin sijoittamisen, ja päinvastoin.

Talouskasvun asteittaisesta hidastumisesta huolimatta Kiinasta on näillä näkymin tulossa reilusti alle vuosikymmenessä maailman suurin kuluttajamarkkina. Eläkesijoittajalle Kiinan talouden, kulutuskäyttäytymisen, yrityskulttuurin ja yritysten tuntemus on tärkeää, jotta voimme arvioida mitkä yhtiöt omaavat edellytykset menestyä Kiinan valtavilla ja monisäikeisillä markkinoilla.

Rami Vehmas
Senior Portfolio Manager
Ilmarinen

Kirjoittaja on työskennellyt Ilmarisen Shanghain toimipisteessä vuoden 2013 alusta hankkimassa Aasian ja Kiinan-markkinoista ajankohtaista tietoa Ilmarisen sijoituslinjan käyttöön.