Auta äitiä ja isää


 
Sini Kivihuhta
 
 

Professori Urpo Kangas ehdotti kevättalvella, että myös Suomessa tulisi lain voimalla edellyttää lasten huolehtivan vanhemmistaan. Yksilökeskeiseen ajattelutapaamme ja hyvinvointiyhteiskuntaamme tämä ehdotus ei oikein uponnut.

Sini Kivihuhta on Ilmarisen eläkevakuutuksista vastaava johtaja.

Sini Kivihuhta on Ilmarisen eläkevakuutuksista vastaava johtaja.


Tämä oli hiukan yllättävää siksi, että juuri niinhän me jo teemme: lapset huolehtivat taloudellisesti vanhemmistaan. Tätä ei ole toteutettu niin, että yksinäinen aikamiespoika maksaisi äidin ja isän elämisen kulut omalta tililtään. Meidän toimeentulomme vanhana ei ole kiinni siitä, onko meillä itsellämme runsaasti reippaita, terveitä ja hyvin toimeen tulevia lapsia. Ehei. Se on kiinni siitä, onko Suomen työelämässä runsaasti reippaita, terveitä ja hyvin toimeentulevia aikuisia, ja näillä aikuisilla töitä. Iän perustella eläkkeelle siirtyneet saavat eläkkeen oman tulotasonsa mukaan, ja sen maksavat pääosin seuraavat työssäkäyvät sukupolvet, meidän lapsemme.

Jotta taakka ei kerralla painaisi seuraavaa sukupolvea aivan polvilleen, on eläkerahastoihin kerätty varoja etukäteen 50 vuotta. Näiden rahastojen ja niiden tuottojen avulla helpotetaan maksajien tehtävää.

Sinun lapsesi eivät ole lakisääteisesti velvoitettuja maksamaan sinun kulujasi, eivätkä he tee sitä armeliaisuudesta. Eläkkeen saaminen ei ole nöyryyttävää vaan se on itse ansaittu. Tosiasiassa kuitenkin sinun ja kaikkien naapureittesi lapset ja lapsenlapset maksavat meidän kaikkien eläkkeet. Eikö se siis jo ole olemassa ja toimi, tämä äitien ja isien elättäminen? Nyt se ei vain ole kiinni omasta onnesta tai lapsiluvusta. Katkenneet ihmissuhteet aiheuttavat sydänsurua, mutta eivät lisäksi vielä taloudellista hätääkin.

Taloudellisesti vanhempamme voivat pääosin hyvin. Hiukan vanhempana he voisivat kyllä eläköityä! Silloin järjestelmä olisi vahvempi ja oikeudenmukaisempi myös tuleville maksajilleen.

Yksi ihmisen kehityksen ”salaisuuksista” on se, että edellinen sukupolvi on tuhansia vuosia elänyt niin pitkään, että osaaminen, kokemus ja viisaus on voinut siirtyä nuoremmalle polvelle. Vaikeassa maailmassa ei ole tarvinnut aloittaa oppimista alusta. Niinpä kulttuureissamme onkin vallinnut vahva ikääntyneiden arvostus. Vanhat viisaat miehet, kunniavelka sodat käyneille ja Antti Tuurin Pohjanmaan viisaat naiset nyt ainakin tulevat mieleen. Kaukaisemmista kulttuureita ja uskonnoista löytyy viljalti lisää esimerkkejä.

Kaikesta kunnioituksesta huolimatta tosiasia on, että monet vanhukset elävät yksin, usein myös omasta tahdostaan. Taloudellista turvaa ja palveluitakin on, epätasaisesti kylläkin. Yksinäisyyttä ne eivät poista. Auta siis isää ja äitiä, kuuntele ja kunnioita heitä ja heidän työtään. Maailman pätevinkin teräsvaari tai golden girl tarvitsee apua arkipäivässä, ehkä vain e-laskujen käsittelyyn, tai sitten järeämmin, muistamaan syödä tai pukea.

Lapsesi eivät elätä sinua, he elättävät omia lapsiaan. Eläkkeestäsi he kuitenkin huolehtivat yhdessä lastensa kanssa.

Sini Kivihuhta
Johtaja, eläkevakuutukset