Kuntoutuja saa apua – läheltäkin


 
Tuire Hakonen
 
 

Uran ja työpaikan miettiminen on iso juttu nuoren ihmisen elämässä. Toisilla meistä se voi olla edessä vanhempanakin. Näin on ainakin aika monella kuntoutujalla.

Tuire Hakonen, osastopäällikkö

Tuire Hakonen, osastopäällikkö

Kuntoutukseen päädytään yleensä silloin, kun ihminen ei pärjää terveytensä vuoksi omassa työssään. Vinkki kuntoutukseen hakemisesta tulee useimmiten työterveyshuollosta tai työpaikalta.

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on auttaa ihmistä jatkamaan työelämässä. Osa kuntoutuksen hakijoista hakee kuntoutuspäätöksen ns. ennakkopäätöksenä. Se tarkoittaa, että kuntoutuja ei tiedä vielä hakemisvaiheessa mitä työtä hän kuntoutuksen päätyttyä tekee tai missä ja millaista koulutusta tai tukea hän tähän tarvitsee. Me kuntoutusihmiset sanomme, että häneltä puuttuu kuntoutussuunnitelma.

Mille uralle?

Kuntoutuksen ennakkopäätös on voimassa noin 10 kuukautta ja sen aikana kuntoutuja voi miettiä sopivia uravaihtoehtoja. Jos kuntoutujalla on työsuhde voimassa, on ensisijaista käydä työhönpaluun mahdollisuudet läpi oman työpaikan ja työterveyshuollon kanssa. Aina työsuhdetta ei enää ole, tai terveydentilalle sopivaa työtehtävää ei työnantajalta löydy. Näin voi olla pienissä yrityksissä, kuten esimerkiksi leipomoissa ja konepajoissa, joissa kaikkien työnkuvat ovat hyvin samantyyppisiä. Yrittäjien voi olla vaikea muuttaa omaa työnkuvaansa. Ja silloin edessä on uran ja kenties työpaikankin vaihto.

Osalla kuntoutujistamme on jo selkeä visio siitä, mitä he haluavat tulevaisuudessa tehdä ja millaisin keinoin halutulle uralle päästään. He ovat valmiita myös itsenäisesti edistämään suunnitelmaansa. Aika usein voi apua ja tuki olla tarpeen, etenkään jos omaa työpaikkaa ei enää ole.

Me Ilmarisessa annamme puhelinohjausta kuntoutujillemme. Lisäksi jos asiakas toivoo ja suostuu, Ilmarinen voi sopia paikallisten kuntoutuspalveluja tuottavien tahojen kanssa, että he tarjoavat kuntoutujalle apua kuntoutuksen suunnitelman syntymisessä. Paikallinen kuntoutuspalvelu asiantuntijoineen on usein arvokas lisä, koska ratkaisut on hyvä löytää kuntoutujan asuinpaikan työ- ja opiskelutilanne huomioiden. Ja se tieto on paikallisten kuntoutuspalveluja tarjoavien työhönvalmentajien tiedossa.

Lähiapua arvostetaan

Apua siis saa – ja sitä osataan arvostaa. Saamamme palautteen mukaan kuntoutujamme arvostavat erityisesti henkilökohtaista keskustelua asiantuntijan kanssa. Yleisesti myös sitä, että palvelua saa asuinpaikkakunnan läheltä, pidetään arvossa. Omin voimin ponnistaminen voi olla kuntoutujalle vaikeaa, eikä ihme: osaamisvaateet ja ammatinkuvat ovat muuttuneet pitkän työuran aikana.

Toimeksiannon tekeminen ei ole kuitenkaan automaatti. Kun työsuhde olemassa, ratkaisut kannattaa rakentaa omalle työpaikalle. Kuntoutuja voi haluta myös itse edistää asiaansa eikä halua eikä tarvitse siihen ”viranomaisia” väliin.

Työeläkekuntoutuksella ei voida työpaikkaa taata. Työkokeilu tai -valmennus oikeissa töissä tai tuore koulutus antavat kuitenkin aina paremmat valmiudet työn etsintään. Ilmarisen kuntoutuksen onnistumisprosentti on joka tapauksessa korkea: viime vuonna kaikista kuntoutuksensa päättäneistä 73 % palasi onnistuneesti takaisin työelämään.

Tuire Hakonen
osastopäällikkö, työkyvyn arviointi- ja kuntoutusosasto
Ilmarinen