Oppimatkalla leaniin


 
Anneli Holmberg
 
 

Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, joka auttaa organisaatioita ajattelemaan ja organisoimaan työskentelyä uudella ja tehokkaammalla tavalla. Lean on myös tapa ajatella, toimia ja johtaa työtä erilaisissa toimintaympäristöissä. Lean on käsitteenä ja konseptina laaja. Ja sitä tutkiessani olen moneen kertaan joutunut toteamaan, että mitä enemmän oppii, sitä enemmän on vielä opittavaa. Tätä ei kuitenkaan tarvitse hävetä, vaan voi rauhallisin mielin todeta, että sekin on Leania!

Anneli Holmberg johtamisvalmentaja

Anneli Holmberg
johtamisvalmentaja

Käynnistin oman Lean-oppimatkani noin 5 vuotta sitten jolloin asiakasprojektin kautta törmäsin Lean-johtamiseen. Johtamisvalmentajana ja sertifioituna coachina olin jo pitkään jumpannut valmentavan johtamisen käytäntöjä ja yllätyin positiivisesti huomatessani, että Lean-kulttuurissa johtaminen on ollut vahvasti valmentavaa jo vuosikymmenien ajan.

Tämän löydöksen aiheuttamat tuntemukset olivat aika ristiriitaiset. Osittain tunsin huomattavaa helpotusta siitä, että valmentavaa johtamista aidosti pystytään toteuttamaan hyvinkin systemaattisesti ja menestyksellisesti yritysmaailmassa. Toisaalta olin harmissani siitä, että tietoa Lean Leadershipististä ei ollut kovinkaan helposti löydettävissä. Saatavilla oleva tieto keskittyi hyvinkin paljon Leanin työkaluihin ja järjestelmiin, eikä siihen miten Lean kulttuurissa johdetaan ihmisiä.

Lean Enterprise Instituten kautta löysin verkoston, joka pystyi auttamaan minua eteenpäin. Verkoston kautta minulle valkeni, että nyt elämme Lean johtamisen kolmatta aikakautta. Ensimmäinen aikakausi keskittyi Lean-työkalujen kopiointiin ja kehittämiseen. Toinen kausi puolestaan keskittyi Leanin menetelmien kopiointiin ja kehittämiseen. Kolmas aikakausi alkoi epäonnistuneiden Lean-projektien kautta: ensiksi syytettiin kulttuuria, sen jälkeen syytettiin johtajia ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että keskitytään kehittämään johtajia!

Mitä Lean-johtajien tulisi oppia?

Tämä kysymys on noussut hyvinkin ajankohtaiseksi. Pelkästään tämän vuoden aikana on Suomessa järjestetty kaksi tilaisuutta, missä Lean-gurut kertovat ihmisten johtamisesta Lean-kulttuurissa. Kirjallisuuttakin teemaan liittyen alkaa pikkuhiljaa löytyä enemmän ja enemmän.

Mielestäni johtajien tulisi lähteä oppimatkalle Leaniin, jotta he ymmärtäisivät sen taustalla olevia uskomuksia ja arvoja. Mitä Lean-johtamisessa ajatellaan esimerkiksi:

• Asiakkaasta?
• Työn turvallisuudesta?
• Henkilöstöstä?
• Ihmisten ja toiminnan kehittämisestä?
• Tiimityöskentelystä?
• Esimiesten ja johtajien roolista ja ajankäytöstä?

Jos ymmärrämme miten Lean-johtajat ajattelevat, tuntevat ja toimivat – meidän on helpompaa itsekin pienin askelin harjoitella Lean-johtajuutta.

Anneli Holmberg
johtamisvalmentaja
Wiltrain Oy

Tule kuulemaan lisää Lean-johtamisesta Ilmarisen työhyvinvointiseminaariin ja  tutustu myös muihin seminaareihimme!