Yrittäjä – muista pitää työtulosi kunnossa!


 
Tuire Hakonen
 
 

Marita Ottela selvitti taannoisessa opinnäytetyössään, saavatko yrittäjänaiset riittävästi tukea työkyvyn heiketessä. Ottelan opinnäytetyöstä selviää, että yrittäjänaiset hakevat kuntoutusta ja Kelan sairauspäivärahaa muita ryhmiä harvemmin. Yrittäjänaiset myös tekevät paljon työtä sairaana.

Tuire Hakonen, osastopäällikkö

Tuire Hakonen, osastopäällikkö

Jaan Marita Ottelan selvityksestä esiin nousevan huolen yrittäjien jaksamisesta. Suurin huoleni liittyy yrittäjien oman työn vakuuttamisen tärkeyden ymmärtämiseen. Yrittäjien vakuutettu työtulo on usein liian pieni suhteessa työpanoksen todelliseen arvoon. Monet yrittäjät vakuuttavat itsensä lähes minimityötulolla, joka tänä vuonna on 7502 euroa.

Tiedän varsin hyvin, että yrittäjän talous on usein tiukalla. Silti on hyvä muistaa, että eläkkeen perusteena oleva työtulo on myös muun sosiaaliturvan perusta. Työtulon perusteella määräytyvät mm. äitiys- ja sairauspäiväraha, kuntoutusraha ja työttömyysturva.

Jos sairastut, saat minimityötulolla sairauspäivärahaa vain noin 446 euroa kuukaudessa eli vain noin 15 euroa per päivä! Minimityötuloraja ei anna mahdollisuutta liittyä yrittäjän työttömyyskassaan eikä myöskään vakuutusta tapaturman varalta voi ottaa. Yrittäjän turva on näin ollen ohut, jos kolhuja elämänpolulla tulee. Me Ilmarisessa painotammekin yrittäjille säännöllisesti, kuinka tärkeää on pitää työtulo riittävällä tasolla.

Yrittäjäkin voi saada työeläkekuntoutusta

Työkyvyttömyyden uhatessa voit yrittäjänä saada työeläkekuntoutusta silloin, kun sinulla on YEL- tai ansiotuloja viimeisen viiden vuoden ajalta vähintään 34 257 euroa. Ilmarisen yrittäjäkuntoutujista on tällä hetkellä noin puolet työkokeilussa ja puolet uudelleenkoulutuksessa. Työkokeilulla voidaan tukea paluuta sairausloman jälkeen omaan työhön, muutettuun työnkuvaan tai kokonaan toiseen työpaikkaan. Joskus toimiva vaihtoehto yrittäjälle löytyy täysin uudelta, omalle terveydentilalle paremmin sopivalta alalta uudelleenkoulutuksen avulla.

Minun kokemukseni mukaan yrittäjien kuntoutuksen haasteita ovat:

  • Yrittäjän liian pieni kuntoutusraha ja toimeentulo kuntoutuksen aikana (määräytyy työtulon ja ansiohistorian perusteella).
  • Yrittäjän työnkuvaa ei saada muutetuksi sopivaksi kuntoutuksen jälkeen.
  • Yrittäjä jää sinnittelemään vanhaan työhön, vaikka se ei ole sopivin vaihtoehto oman jaksamisen kannalta.
  • Erilaiset esteet uuden yrityksen perustamiseksi kuntoutuksen jälkeen, vaikka yrittäjyys olisikin mahdollisuus työllistyä. Syitä tähän voivat olla kokemattomuus yrittäjänä, pelko riittävän toimeentulon saavuttamisesta, tuen puute ja liiallinen byrokratia.

Muistathan myös, että jos toimit yrityksesi kautta työnantajana ja työntekijäsi tarvitsee ammatillista kuntoutusta, on kuntoutus sinulle käytännössä ilmaista! Esimerkiksi työkokeilun ajalta kuntoutuja saa toimeentulokseen eläkeyhtiöstä kuntoutusrahaa.

Kaiken kaikkiaan kuntoutus kannattaa ja useimmiten myös onnistuu. Kuntoutuksen onnistuessa työkyvyttömyyseläkkeen uhka väistyy ja kuntoutuja pystyy jatkamaan työssä. Ilmarisen viime vuonna kuntoutuksensa päättäneistä kuntoutujista 77 prosenttia jatkoi työelämässä!

Tuire Hakonen
osastopäällikkö, työkyvyn arviointi- ja kuntoutusosasto
Ilmarinen