Yhdessä olemme enemmän


 
Anu Jansson
 
 

Mitä ystävyys sinulle merkitsee? – Omassa elämässäni ystävyydellä on iso painoarvo, jolle en löydä puntaria tai mittaa. Ystävän kanssa olen kuitenkin enemmän, sen tiedän. Enkä vähemmän halua olla.

Ystävä sua tarvitaan
Ei yksin pärjää kukaan kuitenkaan
Ystävä, sut muistetaan
Ei yksin pärjää kukaan kuitenkaan

(Elastinen kappaleessa Ystävä)

Ystäväpiiri-toimintaa tarvitaan

Taiteilevat ryhmäläiset

Taiteilevat ryhmäläiset

Enemmän. Sitä ovat myös Ystäväpiiri-ryhmäläiset yhdessä. Kuvassa oleva ryhmä on kokoontunut ohjatun ryhmän jälkeen omatoimisesti nyt jo 3 vuotta. He ovat kokeneet upeita asioita yhdessä. Ja mikä tärkeintä, he ovat toisilleen läsnä.
Ystäväpiiri-toiminta on Vanhustyön keskusliiton kehittämää iäkkäille ihmisille suunnattua ryhmätoimintaa yksinäisyyden tunteen lievittämiseksi ja ystävystymisen tukemiseksi.

Kiitos Raha-automaattiyhdistyksen, toimintaan on osallistunut jo yli 7000 iäkästä ihmistä ympäri Suomea. Jokainen ryhmä kokoontuu ohjattuna 12 kertaa. Tämän jälkeen toivotaan, että ryhmä jatkaisi yhteydenpitoa tai tapaamisia ohjatun ryhmän jälkeen.

Ystäväpiiri-toimintaa tarvitaan. Varovaisestikin arvioiden vähintään n. 125 000 suomalaista iäkästä ihmistä kärsii yksinäisyydestä ainakin toisinaan. Se on lähestulkoon yhtä paljon kuin synnyinkaupungissani Jyväskylässä on asukkaita.
Yksinäisyys on vakava ongelma, sillä se on tappava tauti – jos se sairaudeksi luokiteltaisiin. Yksinäisyys heikentää terveyttä, toimintakykyä ja saattaa viedä kantajansa jopa ennenaikaisesti laitokseen tai kuolemaan.

Pehmeästä Ystäväpiiri-ryhmätoiminnasta kovia tuloksia
Ryhmistä saadun palautteen perusteella yhdeksän kymmenestä Ystäväpiiri-ryhmään osallistuneesta kokee yksinäisyyden tunteen lievittyneen ryhmätoiminnan aikana. Ryhmäläiset ovat kiitelleet erityisesti vertaistukea ja kokemusten jakamista samassa elämäntilanteessa olevien osallistujien kanssa. Mukava yhdessä tekeminen, hyvä yhteishenki ja huumori ovat olleet tärkeitä syitä sille, että 98 % osallistujista suosittelee toimintaa muille ja 60 % osallistujista jatkaa yhteydenpitoa tai tapaamisia ohjatun ryhmän jälkeen.

Anu Jansson, vanhempi suunnittelija, VTKL

Anu Jansson, vanhempi suunnittelija, VTKL

Yhteiskunnallisestikin ryhmiin osallistuminen on merkittävää. Kontrolloidussa interventiotutkimuksessa Ystäväpiiri-toiminta paransi yksinäisyydestä kärsivien ikäihmisten psyykkistä hyvinvointia, muistitoimintoja ja terveyttä. Se vähensi sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä sekä niiden kustannuksia verrattuna kontrolliryhmään ja aktivoi yksinäisyydestä kärsiviä ikäihmisiä sosiaalisesti.

”Vähemmän lääkkeitä – enemmän elämäniloa ja toimintaa” ,
sanoi yksi Ystäväpiiri-ryhmään osallistunut. Ystäväpiiri-toiminta on lääke yksinäisyyteen. Ei ainut, mutta toimiva. Käy sivuillamme ja välitä.

Yksinäisyys ja Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminta oli yhtenä aiheena myös ikääntyvien asioita käsittelevässä iAreena-seminaarissa, jonka Ilmarinen ja VTKL järjestivät yhdessä helmikuussa. Tänä vuonna jo viidettä kertaa järjestetyn tapahtuman teemana oli ”15 vuotta eläkkeellä, miten menee?”. Seminaarissa julkaistiin lisäksi mm. Ilmarisen tuoreen 15 vuotta eläkkeellä -kyselytutkimuksen tulokset. Ilmarinen ja Vanhustyön keskusliitto ovat lisäksi jakaneet yhteistyössä Vuoden vanhusteko -palkintoa vuodesta 2008 alkaen.

Anu Jansson
vanhempi suunnittelija
Vanhustyön keskusliitto