Tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä leanin avulla


 
Heikki Pöri
 
 

Lean-filosofia on vielä monille suomalaisille tuntematon käsite. Jotkut ovat sen nimeltä kuulleet, mutta vain harvat tietoisia, mistä siinä on oikeasti kysymys. Ne, jotka ovat Lean-sanan kuulleet, ovat mieltäneet sen jonkinlaiseksi kustannustehokkuusohjelmaksi, jossa yritys tehdään ”slimmiksi”. Termi on ilmeisesti jotenkin harhaanjohtava, koska siitähän siinä ei ole kysymys. Lean siis ei ole kustannusten karsimisohjelma, vaikka oikein johdettuna se saakin aikaiseksi tehokkuutta ja tuottavuuden parantumista. Kun asian tiimoilta käydyissä keskusteluissa avaan Lean-ajattelua, lähes poikkeuksetta huomaan, että ihmisten kiinnostuu alkaa heräämään, he haluavat kuulla lisää ja alkavat aidosti kiinnostua asiasta.

Heikki Pöri Lean Culture Oy

Heikki Pöri
Lean Culture Oy

Kiinnostus Leaniin, yhteen maailman levinneimpään johtamisfilosofiaan, on tällä hetkellä Suomessakin hyvässä kasvussa. Vaikka Lean on alun perin peräisin Japanin autoteollisuudesta, Toyotan tavasta toimia, on sen leviämisen suosion salaisuus siinä, että Lean-ajattelua voidaan hyödyntää kaikilla aloilla ja kaikissa toiminnoissa. Tällä hetkellä esim. sosiaali- ja terveydenhuollossa on lähdetty innolla hyödyntämään Lean-oppeja.

Yksi hidaste Leanin leviämiseen Suomessa on ollut, että meiltä puuttuu kokemusta ja tarinoita onnistumisista. Yritysten ja yhteisöjen johdon oivalluksen herättäminen tähän asiaan ja sitä kautta innostaminen ennakkoluulottomaan uuden kokeiluun onkin ensiarvoisen tärkeää. Suomalainen johtaja ei helposti usko ennen kuin itse näkee ja kokee. Itsekin olin aluksi epäileväinen, mitä tämä on, kun vuonna 2002 aloitimme Lean-taipaleemme Toyotan omistamassa rahoitusyhtiössä. Ilman sitä kokemusta ja tulosten näkemistä en olisi tätä blogia nyt kirjoittamassa.

Yritykset, jotka ovat aidosti ottaneet Leanin mukaan strategiaansa, ovat havainneet sen myönteiset vaikutukset niin tuottavuuteen kuin henkilöstön tyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin. Lean-johtamisessa keskitytään asiakasarvoon ja pyritään poistamaan kaikkea hukkaa, joka ei asiakasarvoa lisää. Tähän työhön käytetään erilaisia menetelmiä ja työkaluja ja niitä käyttämään tarvitaan ihmisiä.

On hyvä tiedostaa, ettei Lean ole mitään rakettitiedettä vaan perustuu terveen järjen käyttöön. Lean-filosofiassa tämä terve järki on vaan paketoitu kokonaisuudeksi, jolla on omat arvonsa ja periaatteensa. Leanin perusarvoina ovat ihmisten arvostaminen ja jatkuva parantaminen ja tämän tulee näkyä myös siinä, kuinka työntekijöitä johdetaan. Työntekijöitä kannustetaan oman työnsä analysointiin ja heille annetaan mahdollisuus ja tilaa oman työnsä jatkuvaan parantamiseen. Tämä on perusta työntekijöiden tyytyväisyydelle, tunteelle olla tärkeä ja tunteelle siitä, että heidän tekemällään työllä on merkitystä. Tästä hyötyvät asiakkaat ja sitä kautta työnantaja itsekin.

Heikki Pöri
CEO, Coach
Lean Culture Oy

Tule kuulemaan lisää Lean-johtamisesta Ilmarisen työhyvinvointiseminaariin ja  tutustu myös muihin seminaareihimme!

Lue myös Anneli Holmbergin blogi ”Oppimatkalla Leaniin