Arvokas vanhuus, arvokas työ


 
Niina Koskela
 
 

Tapamme hoitaa ja huolehtia ikäihmisistä kertoo paljon yhteiskunnastamme. Mielikuva vanhustyöstä ja hoivakodeista onkin viime vuosina muuttunut. Me olemme uteliaina seuranneet keskustelua ja sitä, miten vanhustyössä tarvittava erikoisosaaminen, asiantuntijuus sekä alalla tehty tutkimustyö on saanut huomiota. Sosiaali- ja terveysala oli tämän kevään yhteishaussa suosituin ammatillisen koulutuksen ala. Alalle hakeutuu sekä ensimmäistä ammattiaan opiskelevia että myös alan vaihtajia. Aikaisemmin rutiineiksi ja raskaaksi työksi leimatussa vanhustyössä onkin nyt vetovoimaa!

Niina_Koskela
Niina Koskela

Kuluneiden vuosikymmenien aikana vanhustyö on kohdannut varsin monia yhteiskunnan, palvelujärjestelmän ja työtapojen muutoksia. Eniten ovat kuitenkin muuttuneet asiakkaat ja vanhuus elämänvaiheena. Asiakkaamme nykyisessä neljännessä iässään ovat varsin erilaisia kuin Jalmari Jyllin Säätiön perustamisvaiheessa viisikymmentä vuotta sitten. Kokemuksemme kasvaessa olemme myös työyhteisönä kasvaneet.

Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen toiminta yhteisten tavoitteiden eteen on omassa organisaatiossamme mahdollistanut paljon. Toimintaympäristön sekä työskentelytapojen muuttuessa sydämemme sykkii edelleen vanhustyölle ja nojaamme vahvasti pysyvään: Vuodesta 1965 samana säilyneet arvomme suvaitsevaisuus, välittäminen ja arvostaminen eivät voisi olla ajankohtaisempia. Arvomme sisältävät edelleen sekä hyvän vanhustyön että työhyvinvoinnin merkittävimpiä tekijöitä.

Toimialan vetovoimaisuuden ja arvostuksen kasvaessa haluamme edelleen vaikuttaa mielikuvaan vanhustyöstä: autonominen työvuorosuunnittelu, kehittyvä tekniikka ja sähköinen tiedonsiirto ovat nyt osa meidän työtämme. Tarvitsemme asiakaslähtöisesti työskennellessämme päivittäin myös ammatillisen vuorovaikutuksen työkaluja. Yksilöllisen kohtaamisen taito on edelleen keskeisimpiä työvälineitämme. Se on pysyvä ja kestävä silta vanhustyön erityisosaamisen ja työhyvinvoinnin menetyksellisessä rakentumisessa.

Alan vetovoimaisuudesta syntyy myös vastuu arvopohjamme säilyttämisestä ja osaamisemme jakamisesta. Tiedämme, että asiakkaamme kokevat palveluissamme turvallisuutta, kokonaisvaltaista huomiointia, yksilöllistä lähestymistä sekä elämänhistorian kunnioitusta. Haluamme jatkossakin tarjota asiakkaillamme puitteet arvokkaaseen elämään sekä henkilökunnallemme eväät parempaan työelämään. Toimialamme tulee pystyä jatkuvasti kehittymään ja vahvistamaan hyviä asioita – jotta vanhustyö pysyy myös tulevaisuudessa houkuttelevana.

Niina Koskela
Kehitys- ja koulutussuunnittelija
Jyllin Kodit