Mihin viet työelämää, kansanedustaja?


 
Minna Hakkarainen
 
 

Työelämän muutosta luonnehditaan murrokseksi ja vauhdiltaan kiihtyväksi. Mutta tiedostavatko päättäjämme tämän? Mitä vaalikonevastaukset kertovat valituksi tulleiden kansanedustajien suhtautumisesta työelämään?

Suomi ei ole enää entisensä. Ennen kansainvälinen kilpailu koski lähinnä yrityksiä tai tiettyjä sektoreita, nyt se koskee tiettyjä tehtäviä suorittavia työntekijöitä. Perinteinen vientiteollisuutemme hakee uutta suuntaa. Lisäksi haetaan kovasti uusia talouden kasvualoja.

Minna Hakkarainen on  osastopäällikkö Ilmarisen asiakaspalvelussa.

Minna Hakkarainen on
osastopäällikkö Ilmarisen asiakaspalvelussa.

Suomalaisen työelämän on muututtava, jotta pärjäämme paremmin tiukentuvassa kilpailussa. Tämä ajatus mielessäni selvitin lyhyesti, mitä Ylen vaalikone kertoo viime eduskantavaaleissa valituksi tulleiden kansanedustajien työelämänäkemyksistä.

Sosiaaliturvaa vai perustuloa?

Tuleville kansanedustajille esitettiin vaalikoneessa viisi työhön liittyvää väittämää. Pidän vaalikoneen väittämän kannattajana ryhmää, josta vähintään 70 prosenttia oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä sekä vastustajana ryhmää, josta vähintään 70 prosenttia oli väittämästä täysin tai jokseenkin eri mieltä. Jätän tarkastelun ulkopuolelle Ahvenanmaan.

 

• Väittämää ”Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa” kannattivat eniten puolueista Kokoomuksen kansanedustajat. Suurinta väittämän vastustus oli SDP:n, Vasemmistoliiton, Vihreiden ja Savo-Karjalan vaalipiirin edustajien keskuudessa. Väittämää vastustivat myös naisedustajat.

Kauppojen ja liikkeiden aukiolojen vapauttamista kannattivat eniten Kokoomuksen, Kaakkois-Suomen vaalipiirin edustajat sekä ja miesedustajat. Eniten väittämää vastustettiin Kristillisten keskuudessa.

Perustuloon siirtymistä ja sillä nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason korvaamista kannattivat eniten Vasemmistoliiton, Vihreiden, ja Lapin vaalipiirin edustajat. Vähiten väittämään yhtyivät SDP:n edustajat.

Työntekijän minimityöajan turvaamista lailla kannatettiin eniten Vasemmistoliitossa ja Kaakkois-Suomen vaalipiirin edustajien vastauksissa. Väittämää vastustettiin eniten Kokoomuksen edustajien keskuudessa.

Työttömyysturvan keston lyhentämistä kannatettiin eniten Kokoomuksessa. Vähiten väittämästä oltiin samaa mieltä SDP:n, Vasemmistoliiton ja Satakunnan vaalipiirin edustajien joukossa.

Vaalikonevastaukset vaihtelivat voimakkaammin eduskuntaan valittujen kansanedustajien puolueiden perusteella kuin vaalipiirin tai sukupuolen perusteella. Näiden tulosten valossa ei voi siis väittää, että puolueet ovat samanlaisia.

Hallitusneuvotteluja käyvän Keskustan, Perussuomalaisten ja Kokoomuksen edustajat kannattivat väittämää sosiaaliturvalla elämisen helppoudesta enemmän kuin muiden puolueiden kansanedustajat. Lisäksi Keskusta ja Perussuomalaiset kannattivat perustuloon siirtymistä selvästi enemmän kuin muut puolueet.

Millaista työelämäpolitiikkaa tehdään seuraavat neljä vuotta?

Vaalikoneen viisi työhön liittyvää väittämää antavat vain kapean kuvan kansanedustajien näkemyksistä. Vaalikonetenttiin vastattiin tilanteessa, jossa edustajien tavoite oli tulla valituksi eduskuntaan. Onkin mielenkiintoista seurata, voiko vaalikoneen ja hallitusneuvottelujen työelämäkysymysten lopputuloksista tunnistaa yhtäläisyyksiä tai eroavuuksia.

Suomen talouden ja tulevaisuuden kannalta työelämän sääntelyyn ja laatuun liittyvät kysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä. Yritysten ennakoidaan parantavan ensin kannattavuuttaan, ennen kuin nähdään suurta määrää uusia työpaikkoja. Me Ilmarisessa uskomme, että työelämän parempi laatu on yksi ratkaisu työn tuottavuuden parantamiseen ja hyvä työtyytyväisyys vaikuttaa suoraan firman tulokseen.

Minna Hakkarainen
osastopäällikkö, asiakaspalvelu
Ilmarinen

Liite:
Graafit: Kansanedustajien_tyoelamanakemyksia (pdf)