Uusi työelämä vaatii uudenlaista johtajuutta


 
Timo Ritakallio
 
 

Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu paljon hyvästä johtamisesta. Puhumisesta on syytä siirtyä tekemiseen, koska työelämä on niin kovassa muutoksessa. Mukana pysyminen vaatii johtajuudeltakin yhä enemmän.

Timo Ritakallio on Ilmarisen toimitusjohtaja.

Timo Ritakallio on Ilmarisen toimitusjohtaja.

Mikä suomalaisessa työelämässä sitten mättää? Mielestäni emme tällä hetkellä pysty hyödyntämään kaikkia niitä voimavaroja, joita työpaikoilta löytyy. Tarvitsemme työpaikoille lisää energiaa, luovuutta ja rohkeutta – poispääsyä henkisestä taantumasta. Lisäksi meidän pitää hyödyntää nykyistä paremmin myös ikääntyvien työpanos. Esimerkiksi 60 vuotta täyttäneet ovat nykyään enimmäkseen hyväkuntoisia, aktiivisia ja korkeasti koulutettuja. Heidän pitämisensä tiiviisti mukana työelämässä tukee yhteiskunnan tärkeää tavoitetta, työurien pidentämistä. Myös osatyökykyiset täytyy auttaa nykyistä paremmin mukaan työmarkkinoille – työhaluja heillä kyllä on.

Koska kansantaloutemme tarvitsee selviytyäkseen käyttöönsä koko työtätekevän potentiaalin, vaaditaan myös uudenlaista johtajuutta. Koen, että tarvitsemme yhä enemmän monimuotoista johtamista. Meidän on osattava johtaa saman työyhteisön eri-ikäisiä ja erilaiset taustat omaavia ihmisiä. Uskon, että menestyvissä työpaikoissa työntekijöiden erilaiset osaamiset ja kyvykkyydet nähdään vahvuuksina, jotka parantavat yrityksen innovatiivisuutta ja tuloksentekokykyä.

Monimuotoinen työelämä tarvitsee ehdottomasti lisää myös naisia johtajiksi. Vaikka sukupuoli ei määritä henkilön kykyjä, on todettu, että naispuoliset johtajat pystyvät monissa tilanteissa miehiä paremmin houkuttelemaan esiin työntekijöiden motivaation. Naisten johtamistapa voi tuoda organisaatioon paitsi lisää tehokkuutta, myös työhyvinvointia.

Hyvä johtaminen on yritykselle aivan olennainen kilpailutekijä. Koko yhteiskunnan näkökulmasta on tärkeää, että työmarkkinoilla kaikki osaamiset ja kyvykkyydet saadaan mahdollisimman hyvään käyttöön!

Timo Ritakallio
toimitusjohtaja, Ilmarinen

Kirjoitus on julkaistu myös Leadership-julkaisussa 22.5.2015