Tehtävänä työhyvinvointi


 
Katja Atsar
 
 

Työskentelen Ilmarisen asiakkaille työhyvinvointipalveluja tuottavassa yksikössä. Siksi olen lukenut mielenkiinnolla Helsingin Sanomien juttuja eläkeyhtiöiden työhyvinvointirahojen käytöstä ja siihen mahdollisesti liittyvistä epäselvyyksistä. Pidän tätä keskustelua tervetulleena!

Haluan kuitenkin kertoa minun ja kollegoitteni arjesta, jotta myös meidän äänemme nousisi keskustelussa esiin. Kirjoituksissa on nimittäin jäänyt valitettavan vähälle huomiolle se, mitä työhyvinvointitoiminnalla tavoitellaan, mitä rahalla tehdään ja minkälaista vaikuttavuutta olemme saaneet aikaan.

Katja Atsar työhyvinvointipäällikkö

Katja Atsar
työhyvinvointipäällikkö

Me Ilmarisessa teemme työtä työhyvinoinnin eteen, jotta ihmiset jaksaisivat ja jatkaisivat työelämässä mahdollisimman pitkään – virkeinä ja hyväkuntoisina. Monilla meistä työhyvinvoinnin parissa työskentelevillä on idealistinen lähtökohta tekemisellemme ja vahva palo muuttaa työelämää tapa kerrallaan. Tahdomme vaikuttaa työelämän laatuun, jotta voisimme kansakuntana paremmin, olisimme tuottavampia ja sitä kautta kilpailukykyisempiä.

Konkreettinen työmme asiakkaiden kanssa ja ratkaisujen löytäminen työelämän solmukohtiin saa huipputiimimme jäsenet innostumaan.

Etuoikeutetussa työssämme pääsemme näkemään Suomen työelämän tilaa monelta kantilta. Useat yritykset ovat kehittäneet työhyvinvointia ja sitä kautta henkilöstötuottavuutta pitkäjänteisesti ja systemaattisesti, mutta suuri osa on vielä aivan alkumetreillä. Niinpä työtä riittää. Konkreettisemmin tämä tarkoittaa yritysten johdon valmentamista, esimiesten sparraamista ja henkilöstön herättelyä.

Me kokoamme asiantuntijaverkostoja, järjestämme seminaareja ja tarjoamme erilaisia työkaluja asiakkaillemme. Luennoimme, vedämme työpajoja ja teemme ryhmähaastatteluja. Autamme innovaatioprosessien luomisessa, työhyvinvointi- sekä henkilöstösuunnitelmien tekemisessä ja strategian jalkauttamisessa. Puhumme henkilöstötuottavuudesta, hyvän johtamisen tärkeydestä, vastuun kantamisesta, varhaisesta välittämisestä sekä laadukkaasta vuorovaikutuksesta. Oivallutamme, osallistamme ja sitoutamme. Uusia tuulia haemme megatrendeistä ja hiljaisista signaaleista. Pelikenttänä meillä on koko Suomi.

Toki laadukas ja monipuolinen palvelu aiheuttaa myös kustannuksia. Niitä syntyy, kun esimerkiksi ulkopuoliset kehittäjät ja valmentajat auttavat asiakkaita spesifeissä haasteissa. Näitä kustannuksia katamme, kun olemme ensin määritelleet yhdessä asiakkaiden kanssa tarpeet, tavoitteet ja mittarit. Suunnitellen ja sopimuksin varmistamme, että kehittämistyö on vaikuttavaa – että käytetylle rahalle syntyy vastinetta. Tarjoamme kaikenkokoisille asiakkaille palveluja heidän tarpeidensa ja resurssiensa mukaan. Asiakkaiden oikeudenmukainen kohtelu on meille tärkeää.

Aikaansaannoksemme ovat kiistattomat. Olemme työllämme yhdessä asiakkaiden kanssa parantaneet henkilöstötuottavuutta, kehittäneet työelämä laatua ja sujuvoittaneet työskentelyä. Lisäksi olemme saaneet jatkettua monen ihmisen työuraa, mitä pidän koko yhteiskunnan ja etenkin yksittäisen ihmisen kannalta huipputärkeänä. Näin ei myöskään eläkejärjestelmän rahoja kulu turhiin työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Helsingin Sanomat toi työmme tärkeyden ja merkittävyyden esiin, josta haluan kiittää. Me jaamme myös lehden kirjoituksissa esiintyneen toiveen selkeämmistä pelisäännöistä koko työeläkealan työhyvinvointitoiminnalle. Jatkossa kuitenkin toivoisin, että palstatilaa saisi myös tavoitteemme ja hyvät aikaansaannoksemme. Tervetuloa vaikka tutustumaan minun työpäivääni!

Katja Atsar
työhyvinvointipäällikkö
Ilmarinen