Pohdipa hetki: Muovaatko suhdettasi työhön?


 
Minna Hakkarainen
 
 

Työtä tehdään työpaikalla, päässä, junassa, yksin, sydämessä, porukalla jne. Suuri osa meistä viettää töissä paljon aikaa. Minkälaisen roolin sinä annat työlle?

Minna Hakkarainen on  osastopäällikkö Ilmarisen asiakaspalvelussa.

Minna Hakkarainen on
osastopäällikkö Ilmarisen asiakaspalvelussa.

Useimmat haluavat päästä tekemään työkseen asioita, joista voi nauttia. Työ säätelee paljon ihmisten itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia. Työ on jollekin intohimo, toiselle pakkopullaa, monet eivät pääse ollenkaan työn syrjästä kiinni ja neljäs pitää työteon sijasta huolta läheisistään. Löytyy myös ihmisiä, jotka eivät näe työtä niin keskeisenä arvona, ja jotka pohtivat, tekeekö työ ihmisen autuaaksi.

Työstä puhutaan hyvää ja pahaa. Puhutko itse enemmän työn ilosta, rohkeudesta, kunnianhimosta ja itsensä peliin laittamisesta? Vai täyttyykö arki työuupumuksesta, heikoista työnteon puitteista, työn epävarmuudesta tai yritätkö suojella vapaa-aikaa työltä? Julkisen keskustelun perusteella tuntuu siltä, ettei työnteko ole koskaan ollut tuskaisempaa kuin tänään. Kuitenkin useissa tutkimuksissa valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti työntekoon ja 70 % kokee, että heidän työelämänsä on hyvässä tasapainossa.

Minän ja työn suhde on tänä päivänä moniulotteinen. Työ merkitsee suomalaisille toimeentuloa, sosiaalisia suhteita sekä oman identiteetin ja osaamisen rakentamista. Työn nähdään myös tervehdyttävän, kuntouttavan ja sosiaalistavan yhteiskuntaan. Tutkimuksen mukaan työsuhteen vakinaisuus ja varmuus ovat tärkeämpiä kuin suuri palkka, korkea status ja urakehitysmahdollisuudet. Työn sisällöstä tärkeimmäksi koetaan työn mielenkiintoisuus. Nuoret ovat osoittaneet minän ja työn suhteen muutoksen ennusmerkkejä. Perinteiset käsitykset työnteon itseisarvosta ja velvollisuudesta vetoavat heihin entistä vähemmän. Vielä ei voi kuitenkaan puhua palkkatyön kuolemasta. Työtä arvostetaan, kun sitä on niukasti tarjolla.

Minkälaiseksi suhde työhön muuttuu tulevaisuudessa? Jo nyt elämä muodostuu monella mielekkäästä tekemisestä, ei erikseen työstä ja muusta elämästä. Mihin sosiaalistuvat heikossa työasemassa olevat? Meiltä kysytään usein, mitä työtä teemme. Työn oletetaan kertovan ihmisen yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta asemasta, vaikka työ ei aina kuvaa tekijäänsä.

Onko työ vain työtä, toimeentulon turvaaja, harrastus, mahdollisuus kasvaa ihmisenä vai jotain ihan muuta? Nuoret tuntuvat laskevan irti siitä, miten työssä kuuluisi olla. Suhdetta työhön voi uudistaa ja muovata loputtomasti. Yllättäviä vaiheita riittää työelämässä varmasti jatkossakin. Mikä tekee sinut työssä onnelliseksi? Uskon, että monen onnellisuutta työelämässä lisäisi oman persoonallisuuden rohkeampi käyttö. Kun uskaltaa sanoa ääneen selkeitä omia mielipiteitä, tulee kuulluksi. Työhön saa myös keveyttä suhtautumalla asioihin ihmettelyllä ja uteliaisuudella, mutta terveen epäillen.

Mietin kesälomalta töihin palatessani, että haluan löytää oman työni aina uudelleen, nähdä sen eri näkökulmista. Viime vuosina olen pohtinut paljon yhteisödynamiikkaa. Yksin ei työelämässä kukaan enää pärjää. Tulokset tehdään porukalla, yhdessä asiakkaiden ja työyhteisön kanssa. Haluan antaa ja saada ihmisiltä ympäriltäni energiaa, en viedä sitä. Haluan myös saada aikaiseksi, mutten väsyä. Asiakastyöstä on helppo innostua sen eläväisyyden vuoksi. Päivittäisessä asiakaspalvelussa on tekemisen meininki, jossa asioihin tartutaan konstailematta. Asiakaskokemus lunastetaan joka päivä uudelleen. Iloitsemme siitä, että voimme, haluamme ja saamme palvella ihmisiä.

Minna Hakkarainen
osastopäällikkö, asiakaspalvelu
Ilmarinen

Kirjoituksessa on käytetty mm. seuraavia lähteitä:
• Hanna Sutela ja Anna-Maija Lehto: Työolojen muutokset 1977‒2013 (Tilastokeskus 2014) http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ytmv_197713_2014_12309_net.pdf
• Työ ja terveys Suomessa 2012, Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista (Työterveyslaitoksen 2013)
http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/tyo_ja_terveys_suomessa/Documents/Tyo_ja_Terveys_2012.pdf
• Suomalaisen työelämän tila 2015 (Great Place to Work 2015) http://www.greatplacetowork.fi/julkaisut-ja-tapahtumat/julkaisut/799-suomalaisen-tyoeelaemaen-tila-2015