Yritysten rahoitusvaikeudet ‒ todellinen ongelmako?


 
Antti Kylmänen
 
 

Meillä Suomessa käydään mielenkiintoista debattia erityisesti keskisuurten yritysten rahoitusongelmista. Onhan keskisuurten yritysten merkitys kasvun ja työllisyyden moottoreina tiedostettu ja tunnistettu.

Antti Kylmänen työskentelee johtajana Ilmarisen velkapääomasijoituksissa.

Antti Kylmänen työskentelee johtajana Ilmarisen velkapääomasijoituksissa.

Usein yritysrahoituksella tarkoitetaan nimenomaan vieraan pääoman rahoitusta, eli vanhaa kunnon pankkilainaa tai vastaavaa. Yritys rahoittaa toimintaansa kuitenkin merkittävältä osalta tulorahoituksella sekä omalla pääomalla. Näiden rahoitusmuotojen dynamiikka on kullakin omansa, ja niiden parissa toimivat erilaiset tahot omalla logiikallaan. Pankit eivät sijoita alkuvaiheen yritysten osakepääomaan eivätkä venture capital -sijoittajat ole keskisuurten yritysten luotottajia. Joskus julkisuudessa puhutaan yritysrahoituksesta tarkoittaen kaikkea edellä mainittua, joskus taas tarkoittaen vain lainarahoitusta. Ei siinä mitään – kaikki keskustelu luultavasti auttaa kokonaisuutta – täytyy vain olla tarkkana kun tulkitsee keskustelua.

FK:n tuoreessa päättäjätutkimuksessa käsitellään teemaa otsikolla ”Onko pk-yritysten rahoituksessa ongelmia?”. Tutkimuksen mukaan on, ja suurimpana syynä ”heikko taloustilanne ja vähentyneet investoinnit”. Tämä on varmasti totta. Siis se, että taloustilanne on heikko ja investointitaso on kestämättömän matala. Alhainen investointitaso ei kuitenkaan rajoita rahoituksen saatavuutta vaan se vähentää luotonkysyntää. Siis onko meillä rahoituksen kysyntäongelma vai saatavuusongelma?

Pankit yhä avainasemassa

Suomalainen yrityslainamarkkina on erittäin leimallisesti pankkien dominoima. Lainanottajan kannalta se ei ole ihan huono asia, koska kotimaassa toimivat pankit ovat hyvässä kunnossa, ne ovat halukkaita ja niillä on kapasiteettia rahoittaa kotimaisia yrityksiä kohtuullisin ehdoin. Aktiviteetin voi nähdä tilastoista: pankkien yritysrahoitus kasvaa, keskimääräinen kokonaiskorko on alhainen ja kahdeksan hakijaa kymmenestä saa hakemansa rahoituksen kokonaan tai pääosin. Iso kuva näyttää kohtuullisen hyvältä! Miksi siis meillä kilvan ponnistellaan rahoituksen saatavuuden parantamiseksi lukuisilla hankkeilla kuten joukkorahoitus, joukkolainamarkkinoiden kehittäminen, julkisten rahoituslaitosten mandaattien laajentaminen, lainarahastot…?

No, asiat eivät ole ihan täydellisesti. Moni kehitysharppausta tekevä tai muutostilanteessa oleva yritys ei saa regulaation kanssa painiskelevalta pankkisektorilta lainarahoitusta siinä muodossa ja sellaisella laina-ajalla mitä liiketoimintasuunnitelma edellyttäisi. Monipuolisempi rahoituslähteiden kenttä varmistaisi monimuotoisemman rahoituksen tarjonnan. Tässä mielessä markkinoiden kehittämishankkeet ovat tervetulleita!

Eläkesijoittaja mukana muutoksessa

Samoin kuin pankeilla, myös Ilmarisella on halua ja kykyä sijoittaa kotimaisten yritysten lainoihin. Tästä on osoituksena se, että lainasalkkumme osuus sijoitusomaisuudestamme on suurempi kuin eläkeyhtiöillä keskimäärin. Olemme valmiit ottamaan riskiä ja hyväksymään joustavia rahoitusrakenteita, mikäli sijoitus täyttää tuottovaatimuksemme ja muut kriteerimme; eläkevarathan on lainkin mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti.

Olemme myös portfoliosijoittaja emmekä kykene omin voimin ja kustannustehokkaasti hallinnoimaan hankevirtaa ja suurta määrää korkean riskin pienlainoja. Tarvitsemme siis partneria auttamaan niissä prosessin vaiheissa, jotka eivät istu meille luontevasti. Hyödynnämme yhteistyötä pankkikumppanin kanssa nyt ja jatkossa – muodot, roolit ja toimintatavat tulevat alati muuttumaan ja kehittymään. Pankkien osuus lainarahoituksesta pienenee jatkossa, mutta pankeilla – tai muulla välittäjällä – voi olla iso rooli pääomien ja lainanottajien yhteen saattamisessa.

Markkinat muuttuvat ja Ilmarinen haluaa olla mukana muutoksessa.

Antti Kylmänen
johtaja, velkapääomasijoitukset
Ilmarinen