Keskinäisen yhtiön uusi tuleminen perustuu digitaalisuuteen


 
Pekka Puustinen
 
 

Liiketoiminnan ytimessä pysyvät aina kysymykset mitä, miten ja miksi asioita tehdään. Juuri nyt on kuitenkin keskeistä vastata kysymykseen, kenen kanssa tehdään? Kenen kanssa puidaan niin businessmallit, tekniset alustat kuin markkinointistrategiatkin?

Pekka_Puustinen

Pekka Puustinen toimii Ilmarisessa asiakaskokemuksesta ja yrityskulttuurista vastaavana kehitysjohtajana

Asiakkailla on oikeutetusti yhä enemmän valtaa palveluyhteiskunnassa, jota leimaavat globaali talous ja digitaalisuus. Olemme jo monilla aloilla siirtyneet aikakauteen, jossa asiakas on aktiivinen toimija eikä vain palveluketjun passiivinen pääteasema. Ilmarisen kaltaisessa keskinäisessä yhtiössä heidäan vaikutusvaltansa on kaksin verroin perustelua – hehän ovat paitsi asiakkaita, myös omistajia.

Keskinäisyys on yhtiömuotona yhtä kuin asiakkaiden kanssa yhdessä tekeminen, mutta käytännön tekemisenä se todella vaatii modernisointia. On nöyrästi todettava, etteivät useat keskinäisten eläkevakuuttajien asiakasyritysten työntekijät, jotka ovat todellisuudessa asiakkaita ja omistajia itsekin, osaa yksinkertaisesti sanoa missä eläkeyhtiössä he ovat asiakkaana. Tästä johtuen asiakasomistaja ei voi mitenkään kokea omistavansa Ilmarisen kaltaista yritystä, puhumattakaan halusta kehittää yhtiötä hänelle edulliseen suuntaan.

Työntekijöiden osalta vastaus kysymykseen ”kenen kanssa” on yksinkertainen; parhaat tulokset tulevat organisaatiosiilot ylittävän osaajajoukon kanssa, joka tietää olevansa työssään palvellakseen asiakkaita, ymmärtääkseen asiakkaidensa arkea ja toteuttaakseen tätä ymmärrystään kaikessa toiminnassaan. Tällaiset tehdasmaisesta tuottajasta palveluyritykseksi muovautuneet yritykset ovatkin menestyneet 2000-luvun aikana hyvin.

”Kenen kanssa” tarkoittaa siis yhä useammin työntekijöiden ja yhteistyökumppanien lisäksi asiakkaita, jotka voivat halutessaan kehittää yrityksen toimintaa. Tämä on tärkeää sillä riippumatta yrityksestä, on yrityksen ulkopuolella aina valtavasti enemmän osaamista kuin sen sisäpuolella. Tämä ei tarkoita sitä, ettei yritys voisi olla omassa ydintoiminnassaan alansa paras. Nykymaailmassa jatkuva ja nopea kehittäminen ja alan parhaana pysyminen tai sinne pyrkiminen vaativat kuitenkin niin moniulotteista osaamista, ettei kaikkea tarvittavia resursseja voi mitenkään löytyä yhdestä yrityksestä.

Keskinäisen yhtiömuodon tuominen tähän päivään työeläkealalla on suuri mutta hieno haasteeni, kun aloitan Ilmarisen asiakaskokemuksen ja yrityskulttuurin kehittämisestä vastaavana kehitysjohtajana 1.9.2015. Tavoitteenamme on modernin teknologian avulla tuottaa alan ilahduttavimpia palveluja kustannustehokkaasti – siis kouriintuntuvia hyötyjä asiakasomistajillemme.

Ensinnäkin asiakasomistajamme voivat saada monipuolisempaa ja aidosti merkityksellisempää tietoa Ilmarisen toiminnasta ja päätöksistä. Lisäksi kannustamme monenlaisia toimialoja edustavia, poikkeavaakin näkemystä esittäviä sekä monenlaista lahjakuutta ja osaamista omaavia asiakasomistajiamme tuomaan oman osaamisensa mukaan Ilmarisen toimintaan. Digitaalisuus tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia siihen, että Ilmarisen kehitys ja palvelu tapahtuvat paikassa, jossa omistajammekin ovat, eli asiakkaidemme arjessa.

Meidän työntekijöiden, yhteistyökumppanien ja asiakasomistajien muodostamasta Ilmarisesta tulee Suomen dynaamisin, kustannustehokkain ja ennen kaikkea parhaiten palveleva työeläkeyhtiö, jonka omistajat todella kokevat suomalaista omistajuutta. Tämä on minun lupaukseni, jota lähden ilolla lunastamaan tulevien kollegojeni, yhteistyökumppaniemme ja asiakasomistajiemme kanssa yhdessä.

Pekka Puustinen

KTT Pekka Puustinen toimii Ilmarisessa asiakaskokemuksesta ja yrityskulttuurista vastaavana kehitysjohtajana 1.9.2015–30.8.2017. Puustinen on työskennellyt muiden muassa Tampereen yliopistossa ja ennen Ilmariseen siirtymistä vierailevana professorina St. Gallenin yliopistossa Sveitsissä.