Kiinteistösijoitukset täydentävät eläkeyhtiön sijoitussalkkua


 
Esko Torsti
 
 

Vanhan sanonnan mukaan sijoittajan ainoa ilmainen lounas on hajauttaminen: sijoitussalkku kannatta hajauttaa eri omaisuusluokkiin ja myös maantieteellisesti. Näin sijoitussalkun tuottojen kokonaisvaihtelu vähenee, ja riskit pienenevät.

Esko Torsti johtaja, listaamattomat sijoitukset

Esko Torsti
johtaja, listaamattomat sijoitukset

Kiinteistösijoittamisessa on omat etunsa, mutta myös omat haasteensa. Kiinteistösijoitusten vaihtelu on usein eritahtista esimerkiksi osakemarkkinoiden vaihtelun kanssa. Tämä on sijoitussalkun rakentamisen kannalta hyvä uutinen. Eriaikaiset tuottojen vaihtelut tasaavat toisiaan, kokonaisuutena sijoitussalkku toimii ennakoitavammin. Tätä sijoittajat usein hakevat.

Kiinteistömarkkinoissa on myös enemmän paikallisuutta kuin monissa muissa omaisuuslajeissa. Esimerkiksi Kuopiossa kiinteistömarkkinoiden vire saattaa olla erilainen kuin Helsingissä, ja Helsingin pöhinä saattaa olla erilainen kuin Tukholman. Tämä lisää hajauttamismahdollisuuksia, mutta asettaa myös omia erityisvaatimuksiaan paikallistuntemuksen suhteen.

Mikrosijainnilla on kiinteistöissä suuri merkitys. Vaikka kaksi kauppapaikkaa sijaitsisivat saman kaupungin keskustassa, jo sadan metrin poikkeama voi aikaansaada jopa kaksinkertaisen eron eri kauppapaikkojen välillä. Mikrosijaintia analysoitaessa on kiinnitettävä huomiota mm. ihmisvirtoihin, julkisen liikenteen solmukohtiin ja siihen, minkälaista liiketoimintaa naapurustossa harjoitetaan.

Kiinteistöjen teknisen kunnon arviointi on vielä ihan oma lukunsa. On selvää, että kiinteistöt kuluvat ajan kuluessa, ja niitä täytyy aika ajoin kehittää paitsi kaupallisesti myös teknisesti. Lisäksi käyttäjien vaatimukset muuttuvat ajan oloon. Esimerkiksi 20 vuotta sitten jäähdytyksen merkitystä pidettiin pienenä, mutta nyt se alkaa olla osa perusvarustusta myös Helsingissä, jossa lämpimän ajan osuus on kuitenkin valitettavankin pieni. Ulkolämpötila ei olekaan ainoa selittävä tekijä jäähdytyksen kaipuulle, vaan kyseessä on myös kulttuuri-ilmiö. Siinä missä Yhdysvalloissa kaikki toimistotilat tuntuvat jääkaapeilta, Berliinissä avataan ikkuna, jos tuntuu kuumalta.

Ilmarisen tavoitteena on lisätä kiinteistösijoitusten osuutta sijoitussalkustaan. Koska myös sijoitusvarallisuuden odotetaan kasvavan tulevina vuosina, euromääräiset kasvutavoitteet ovat mittavat.  Lähivuosina kiinteistösijoituksia on tarkoitus lisätä noin 350 miljoonalla eurolla vuosittain siten, että kasvun painopiste on ulkomaisissa kiinteistösijoituksissa. Ulkomaisen kiinteistösalkun rakentaminen onkin jo aloitettu: olemme hankkineet omistuksia Norjasta, Belgiasta ja Yhdysvalloista. Valmisteilla on monia hankintoja, jotka edelleen laajentavat kiinteistösalkun maakirjoa.

Tavoitteena on muodostaa kiinteistösalkku, josta muodostuu pitkäaikainen sijoituskohteiden kokonaisuus.

Faktaa Ilmarisen kiinteistösijoituksista:

  • Ilmarisen noin 36 miljardin euron sijoitusvarallisuudesta 10 prosenttia on sijoitettu kiinteistöihin, joita salkusta löytyy monessa eri muodossa.
  • Keskeisin osa kiinteistösijoituksista on suoria sijoituksia kiinteistöihin, jotka ovat pääsääntöisesti Ilmarisen yksin omistamia ja joiltakin osin yhdessä sijoituskumppanin kanssa tehtyjä sijoituksia.
  • Osa Ilmarisen kiinteistösijoituksista on sijoituksia listaamattomiin rahastoihin tai yhtiöihin.
  • Salkusta löytyy myös sijoituksia pörssinoteerattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin.

  

Esko Torsti
johtaja, listaamattomat sijoitukset
Ilmarinen

 

 

.