Nyt tarvitsemme yrittäjyyttä!


 
Jukka Welling
 
 

Suomi tarvitsee yrittäjyyttä. Tämä näkyy myös yleisessä ilmapiirissä, sillä yrittäjämyönteisyys on kasvanut jo usean vuoden ajan. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn tutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia suomalaisista kokee, että myönteisestä suhtautumisesta yrittäjyyteen hyötyy koko Suomi. Yli puolet suomalaisista uskoo, että yrittäjyydestä tulee yhä useammin vaihtoehto palkkatyölle.

Positiivisesta suhtautumisesta huolimatta harva suomalainen kuitenkaan itse siirtyisi yrittäjäksi. Eniten yritystoiminnan aloittamista jarruttavat yritystoiminnan riskit ja pelko epäonnistumisesta. Toisaalta yrittäjyyteen kannustavat siihen liittyvä vapaus ja mahdollisuus toteuttaa unelmia.

Miksi yrittäjyys on tärkeää? Yrittäjyys ja innovaatiot synnyttävät työpaikkoja. Viime vuosina suuret yritykset ovat vähentäneet työntekijöitä, kun taas on pienet ja keskisuuret yritykset ovat palkanneet uusia työntekijöitä. Tilastokeskuksen mukaan Suomeen syntyi lähes 110 000 uutta työpaikkaa vuosina 2001–2012 – näistä yli 90 prosenttia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

welling_jukkaSuuntaus näkyy myös yrittäjien määrän kasvuna. Kymmenessä vuodessa Ilmarisen yrittäjäasiakkaiden määrä on kasvanut neljänneksellä. Tänään asiakkaanamme on lähes 62 000 yrittäjää. Heistä yli 60 prosenttia on yksinyrittäjiä. Työpaikkojen luomisen kannalta on keskeistä, että entistä suurempi osa yksinyrittäjistä kasvaa työllistäviksi yrittäjiksi. Tämä toteutuisi nykyistä paremmin, jos ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnystä alennettaisiin sitä tukemalla tai kehittämällä oppisopimuskoulutusta.

Viime vuosien startup-boomi on muokannut nuorten mielikuvaa yrittäjyydestä myönteisemmäksi. Yrittäjyys tulisikin tehdä nuorille helpommaksi ja kannustaa heitä ottamaan askel yrittäjyyteen. Se tapahtuu esimerkiksi ohjaamalla ja opastamalla nuoria yrittäjätoiminnan aloittamisessa, jotta he välttävät alkuvaiheen karikot ja joskus vaikealta tuntuvan byrokratian.

Yleensä yrittäjäksi ryhdytään kuitenkin vanhemmalla iällä. Usein takana on työvuosia palkollisena. Tyypillinen yrittäjä on 50–54-vuotias mies. Yrittäjäkunta on miesvaltaista: vain kolmasosa yrittäjistä on naisia. Suurin este naisyrittäjyydelle on perhe-elämän yhteensovittaminen. Naisyrittäjyyttä voidaan tukea kehittämällä yrittäjien sijaisjärjestelmiä ja jakamalla vanhempainkuluja tasaisemmin. Vanhempainkulujen jakaminen on olennaista etenkin naisvaltaisilla aloilla.

Yrittäjän tulee myös huolehtia itsestään, sillä yrittäjän oma jaksaminen on yrityksen tärkein voimavara. Omasta sosiaaliturvastaan yrittäjä huolehtii parhaiten pitämällä YEL-työtulonsa oikealla tasolla. Liian monella yrittäjällä työtulo on toimintaan nähden liian alhainen, mikä näkyy aikanaan heikompana eläketurvana ja esimerkiksi sairastuessa pienenä sairaspäivärahana. Ilmarisen yrittäjäasiakkaiden keskimääräinen työtulo on 24 000 euroa vuodessa. Se on selvästi alempi kuin palkansaajien keskipalkka

Jukka Welling
Yhteysjohtaja
Ilmarinen