”50 aivoa vai 5 aivoa” – Kaikki mukaan parantamaan tuottavuutta


 
Annamari Mäki-Ullakko
 
 

Paljon puhutaan yritysten kilpailukyvyn parantamisesta ja siitä, mitä pitäisi tehdä. Ihmeen vähälle on jätetty tärkeä arjen työelämän keino: henkilöstön osallistaminen. Osallistaminen on halpa ja kaikkien saatavilla oleva keino työelämän ja sitä kautta kilpailukyvyn parantamiseen.

Työntekijöiden kokemus osallistumisesta oman työn ja työpaikan asioiden kehittämiseen on tärkeimpiä tekijöitä työhyvinvoinnin kokemisessa. Osallistuvalla henkilöstöllä on vahva myönteinen vaikutus liiketoiminnan menestykseen. Hyvänä esimerkkinä ovat startup-yritykset, jotka ovat löytäneet voimansa juuri koko porukan osallistumisesta. Yrittäjän idea ja visio on saatu jaettua myös työntekijöiden visioksi osallistamalla ja keskustelemalla tavoitteista ja haasteista.

Annamari Mäki-Ullakko on Ilmarisen työhyvinvointipäällikkö.

Annamari Mäki-Ullakko on Ilmarisen työhyvinvointipäällikkö.

Jo pelkästään avoin keskustelukulttuuri tuo kokemuksen osallistumisesta. Monesti se riittää. Erityisesti isoissa yrityksissä kannattaa muistaa, että osallistuminen ei tarkoita välttämättä osallistumista päätöksentekoon. Johtoryhmä asettaa yrityksen tavoitteet ja vision ja luo strategiakartan, joka määrittelee, miten koko henkilöstö osallistetaan tavoitteiden toteuttamiseen.

Entistä koulutetumpi työväestö on halukas ymmärtämään työpaikan asioita laajemmin. Tätä voimavaraa hyödynnetään aivan liian vähän. Dialogisen johtamisen tutkimusohjelmassa todetaan, että jopa 40 prosenttia työntekijöistä kokee, että heillä on enemmän tietoa, taitoa ja osaamista kuin mitä voivat työssään käyttää.

Organisaatiopsykologia ja sen äänitorvena Pekka Järvinen on korostanut, että hyvän esimiehen tulisi aina muistaa minän perusrakenteet:

1) tarve ymmärtää kokonaisuus eli mistä on kysymys
2) itsemääräämispyrkimys eli voinko vaikuttaa asiaan
3) mikä on arvoni, mikä identiteettini ja itsetuntoni.

Näitä perusrakenteita pidetään yllä ja vahvistetaan nimenomaan osallistamalla ihmisiä asioihin, jotka koskevat heidän omaa työtään.

Työkaluja ja menetelmiä osallistamiseen on useita. Yhtenä esimerkkinä näistä on Lean-menetelmä, jota käytetään jo menestyksekkäästi monissa asiakasyrityksissämme.

Kuulen liian usein valmentamiltani ryhmiltä, että he eivät osallistu työnsä kehittämiseen niin paljon kuin näkevät kykenevänsä. Samalla havaitaan, että strategia ei ole oikein löytänyt väyläänsä arjen työhön, eikä esimiestyön tasoa pidetä kovin kummoisena. Voi mitä aivokapasiteetin haaskausta! Viisikymmentä aivoa keksii varmasti enemmän ratkaisuja ongelmiin kuin viisi.

Mitäpä jos annetaan ihmisten antaa paras osaamisensa työlle ja sen kehittämiselle. Tulokseksi saadaan lisää tuottavuutta ja työn iloa.

Annamari Mäki-Ullakko
työhyvinvointipäällikkö
Ilmarinen

Blogin innoittajana on toiminut Ilmarisen yhdessä Laatukeskus Excellence Finlandin kanssa toteuttama Parempaa työelämää –arviointi sekä siihen perustuva tunnustus, joka kannustaa työelämän laadun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Parempaa työelämää -tunnustus jaetaan 12. marraskuuta 2015.