Nainen, mitä annat pois vaihtarina urastasi?


 
Sanna Pirinen
 
 

Naiset (vähintään yhtä usein kuin miehet) ovat täysin päteviä johtajia ja monen kyvyt riittäisivät heittämällä yritysten korkeimpaan johtoon. Osaamisesta tai kyvyistä ei siis ole kysymys, kun pohditaan miksi nainen nähdään yritysjohdossa edelleen paljon harvemmin kuin mies.

Sanna Pirinen työskentelee Ilmarisessa eläkepalvelupäällikkönä ja on mukana Dialogi - naiset johtajiksi -hankkeessa.

Sanna Pirinen työskentelee Ilmarisessa eläkepalvelupäällikkönä ja on mukana Dialogi – naiset johtajiksi -hankkeessa.

Asennetta ja itseensä uskomista olen pohtinut aikaisemmassa blogikirjoituksessani Oma kehu haisee ruusuilta. Eräs asia, jonka haluan heittää naisjohtajuus-teemassa ilmoille on kysymys: voiko kaiken saada? Mistä uran vuoksi pitää tinkiä ja olemmeko me naiset valmiita siihen?

Uralla menestyminen vaatii aikaa. Johtajalla työn ja työuran tulee olla korkealla sijalla siinä, mitä pitää elämässä tärkeänä. Työn vaatiman ajan on ajateltu olevan väistämättä pois jostain muusta tärkeästä. Monelle perhe, koti, ystävät ja harrastukset ovat tärkeitä eikä niistä olla valmiita tinkimään. Perinteisesti miesten on ollut helpompi tehdä uraa, kun nainen on hoitanut kodin ja perheen. Monet naiset ovat halunneet tehdä tämän, eikä ole edes käyty keskustelua siitä, voisiko olla toisinpäin.

Tämän päivän työntekijät – myös miehet – toivovat tasapainoa uran ja vapaa-ajan välille. Onko tasapaino mahdollista niille, jotka haluavat tehdä uraa ja menestyä? Pitäisi olla. Työnantajankin olisi jo aika ymmärtää, että työn ja vapaa-ajan tasapaino tukee myös yrityksen menestystä: tasapainossa elävä työntekijä on onnellinen ja siten myös hyvä ja tuottelias työelämässä.

Työelämän monimuotoisuus on tutkitusti arvo, joka lisää yritysten menestymistä. Jotta myös naiset haluaisivat entistä aktiivisemmin nousta yritysten johtoon, tulee työnantajan lisätä joustomahdollisuuksia. Tärkeitä joustoja ovat työaikajoustot ja esimerkiksi etätyön lisääminen. Myös erilaiset palvelut kuten sairaan lapsen hoitopalvelut ovat asioita, joissa työnantaja voi tukea ja näin mahdollistaa monimuotoista johtamista. Oma työnantajani Ilmarinen tarjoaa esimerkiksi joustavat työajat, etätyömahdollisuudet ja sairaan lapsen hoitopalveluja työntekijöilleen. Uskon, että se vaikuttaa paljon siihen, että suurin osa esimiehistämme on naisia.

Jos työsi olisi joustavampaa, voisitko harkita tekeväsi haastavampia tehtäviä? Tätä ajatusta kannattaa pyöritellä mielessä. Valtava potentiaali menee hukkaan, jos moni meistä jättää työelämän haaveet toteuttamatta, jottei tarvitse tinkiä liikaa muusta elämästä.

Kelaa sitä työnantaja. Mitä sinä voit tehdä asialle?

Sanna Pirinen
eläkepalvelupäällikkö
Ilmarinen
@SannaPirinen

Mukana Dialogi 2015-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää naisten mahdollisuuksia työelämässä