Kansallisesta kateuspäivästä yhteinen menestyspäivä?


 
Mikko Räsänen
 
 

Maanantai 2.11.2015. Suomalaisten verotiedot vuodelta 2014 tulivat julkisiksi eli kyseessä oli vuotuinen ”kansallinen kateuspäivä”. Ansio- ja pääomatulolistojen kärjessä olivat perinteiseen tapaan useat yrittäjät, jotka olivat myyneet yrityksensä kokonaan tai osittain pääomasijoittajille.

Mikko Räsänen työskentelee Ilmarisen pääomasijoitusjohtajana.

Mikko Räsänen työskentelee Ilmarisen pääomasijoitusjohtajana.

Onko aika heittäytyä kateelliseksi, kun usein yksittäinen yrittäjä saa merkittävän henkilökohtaisen korvauksen riskinotostaan? Vai voisiko asian nähdä toisin?

Ilmarinen – ja näin ollen monet suomalaiset eläkkeensaajat – ovat pääomasijoitustoiminnan kautta olleet mukana monissa näistä nykyisissä ja tulevissa menestystarinoissa. Musti ja Mirri sekä Hämeen Laaturemontti ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten suomalaiset pääomasijoittajat ovat tuoneet lisäpääomaa ja osaamista hienosti rakennettujen yhtiöiden kasvun jatkamiseksi, tukemiseksi ja vauhdittamiseksi. Usein kasvu ja sitä kautta saavutettu parempi kannattavuus on elinehto kilpailukykyiselle liiketoiminnalle pitkällä aikavälillä. Lisäksi hyvällä yritys- ja toimialatuntemuksella varustettu pääomasijoittaja pystyy ostamaan yhtiöitä, joita se pystyy kasvattamaan vaikeinakin talouden aikoina.

Usein pienestä paikallisesti toimineesta yhtiöstä on tullut kasvun myötä valtakunnallisesti, joskus jopa kansainvälisestikin, merkittävä toimija. Ja mikä tärkeintä – erittäin merkittävä työllistäjä. Esimerkiksi Musti ja Mirrin henkilöstömäärä kasvoi 159 henkilöstä 322 henkilöön kolmessa vuodessa (2010-2013). Tämä on valtava piristysruiske paikalliselle elinkeinoelämälle sekä suoraan että välillisesti. Kasvusta hyötyvät myös valtio sekä kunnat lisääntyvinä verotuloina.

”Eläkejärjestelmä kiittää”

Nämä suomalaiset menestystarinat ovat osaltaan vaikuttaneet siihen että Ilmarisen pääomasijoitussalkun tuotto on ollut erinomainen ja tuonut positiivisen vaikutuksen koko sijoitussalkun tuottoon. Myös eläkejärjestelmä kiittää.

Pääomasijoittamisen vaikuttavuudesta on tehty useita tutkimuksia ja niiden keskeiset tulokset ovat yhteneviä: pääomasijoittaminen lisää kohdeyritysten kasvua ja on merkittävä kansantaloutta kehittävä tekijä. Lisätietoja vaikuttavuustutkimuksista löytyy esimerkiksi Suomen pääomasijoitusyhdistyksen kotisivuilta.

Yksityisyrittäjien aloittamat kasvutarinat yhdistettynä pääomasijoittajien mukaantuloon ja yritysten aktiiviseen kehittämiseen seuraavalle tasolle heijastelevat hyvinvointia siis hyvin laaja-alaisesti. Pitäisikö näistä menestystarinoista iloita yhdessä ja muuttaa kansallinen kateuspäivä meidän suomalaisten yhteiseksi menestyspäiväksi?

Mikko Räsänen
pääomasijoitusjohtaja
Ilmarinen