Fiksussa yrityksessä myös naiset nousevat johtopaikoille


 
Timo Ritakallio
 
 

Hyvä uutinen pääsee harvemmin otsikoihin, mutta viime viikolla näin kävi: talousmediat uutisoivat, että yritysten johtoryhmissä yhä useampi johtaja on nuori nainen. Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan johtoryhmissä naisten osuus on noussut 21,5 prosenttiin. Samaa teemaa on selvittänyt myös sosiaali- ja terveysministeriö aiemmin tänä syksynä.

Timo Ritakallio on Ilmarisen toimitusjohtaja.

Timo Ritakallio on Ilmarisen toimitusjohtaja.

Miksi sitten pidän naisten nousua johtoryhmiin tärkeänä? Siksi, että yritysten jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö tarvitsee johtajia, joiden taustat ja näkemykset eroavat toisistaan. 80-luvulla syntyneet naiset ja suuriin ikäluokkiin kuuluvat miehet katsovat asioita hyvin eri tavoin. Ja jotta yritys voi menestyä, on johdon havainnoitava ympäröivää maailmaa laveasti ja tehtävä päätöksiä, joissa erilaisten ja eri-ikäisten asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odotukset tulevat huomioiduiksi.

Myös naisten tapaa johtaa tarvitaan: on todettu, että naispuoliset johtajat pystyvät monissa tilanteissa miehiä paremmin houkuttelemaan esiin työntekijöiden motivaation. Naisten johtamistapa tuo usein organisaatioon lisää tehokkuutta ja työhyvinvointia. Ja ainakin me Ilmarisessa uskomme, että hyvinvoiva työntekijä tekee parempaa tulosta!

Jotta voimme päästä kohti tasa-arvoisempaa sukupuolijakaumaa yritysten huipulla, naisia on kannustettava etenemään johtajanpolullaan. Esimerkiksi Keskuskauppakamari järjestää mentorointia johtajanuransa alussa oleville naisille. Viestintätoimisto Ellun Kanojen Dialogi-hanke on myös osaltaan onnistunut lisäämään tarpeellista julkista keskustelua naisjohtajuudesta.

Dialogi-hankkeessa Ilmarinenkin on mukana – tässä kohtaa voi todeta, että Ilmarisen johtoryhmässä tilanne on jo siltä osin hyvä, että jäsenistä puolet on naisia. Parannettavaa on toki aina, ja Ilmarisessa olemmekin tehneet konkreettisia toimenpiteitä esimerkiksi sen eteen, että tunnistaisimme paremmin potentiaaliset tulevaisuuden johtajat – myös naisjohtajat. Aiomme lisäksi jatkossa seurata tarkoin mittarein eri sukupuolta edustavien työntekijöidemme urakehitystä.

Tärkeää on myös antaa julkista rohkaisua sekä virallisempaakin tunnustusta sen ansaitseville johtajille. Yksi esimerkki tästä on joulukuun alussa jaettava ”Menestyvä johtaja 2015” -tunnustus, joka myönnetään menestyville keskijohdossa työskenteleville arjen johtajille. He tekevät johtamistyötä lähellä niitä ihmisiä, jotka viime kädessä tekevät firman tuloksen.

Kun panostamme tulevaisuuden johtajiin – olivat he sitten naisia tai miehiä – panostamme tulevaisuu-teemme!

Timo Ritakallio
toimitusjohtaja
Ilmarinen