Nuoret ja työelämä


 
Minna Hakkarainen
 
 

Mieleeni on piirtynyt elävästi kuva toimeliaasta mummostani, joka seisoi edessäni etusormea heristäen, ja joka sanoi ”muista tyttö hankkia itsellesi ammatti ennen miestä”. No, eihän siinä sitten ihan niin käynyt, mutta aika konkreettinen neuvo nuorelle naiselle.

Nuoret ja työelämä puhuttavat, koska nuoret halutaan nopeammin työelämään ja samalla töiden löytäminen on vaikeaa. Ovatko nuoret ja työelämä kaksi eri maailmaa?

Minna Hakkarainen on asiakaspalvelujohtaja Ilmarisella.

Minna Hakkarainen on asiakaspalvelujohtaja Ilmarisella.

Ensin työelämästä: Työn muutoksessa on kyse työn korvautumisesta ja uudelleenjaosta. Työ elää jonkinlaisen uuden ja vanhan välitilassa. Teknologia ja ihminen ottavat jälleen mittaa toisistaan ja täydentävät toisiaan. Missä taidoissa koneet voittavat tulevaisuudessa ihmiset? Vai opimmeko itse vauhdilla, joka ylittää teknologian kyvyt? Uusi työkaveri saattaa olla kohta itse oppiva robotti.

Käsityksemme työpaikkojen määrästä vinoutuu helposti uutisvirtaa seuratessa. Työpaikkoja häviää suurissa ryppäissä, ja uusia syntyy yksitellen. Työ ei tule loppumaan, sillä uusia ammatteja ja työpaikkoja syntyy. Työtä kyllä on, mutta mistä löytyvät nuorten työpaikat? Ja onko palkkatyö enää innovatiivinen työn tekemisen muoto? Uutta on esimerkiksi mikrotyön tekeminen verkostoissa ja yhteisöissä, työpaikkoja tarjoavien organisaatioiden ulkopuolella. Itsensä ja muutaman ihmisen työllistäminen on merkityksellistä, kun palkkatyöstä on pula.

Sitten nuorista: Nuoret haluavat olla sopivan erilaisia, kiinnostavia ja mukana yhteisön ytimessä. He mieltävät työelämän enimmäkseen halutunlaisen elämäntyylin osaksi ja suurelta osin sen mahdollistajaksi. Maailmaa rakennetaan vuorovaikutuksen ja tekemällä oppimisen avulla. Nuoret odottavat ajatusten ja arvostuksen jakamista. Heillä on kokeilunhalua ja asioiden odotetaan tapahtuvan nopeasti. Nuoret tuntuvat laskevan irti siitä, miten työssä kuuluisi olla ja uudistavat suhdetta työhön.

On siis tekijöitä, jotka sekä yhdistävät että erottavat nuoria ja työelämää. Työelämän arvontuotanto on monimutkaistunut niin paljon, ettei asioita voi ratkoa yksi ihminen, vaan asiat ratkotaan yhdessä. Nuorten elämässä ei ole enää yhtä oikeaa tietä eteenpäin, vaan nuoret ottavat riskejä, epäonnistuvatkin ja muuttavat asioita kokemusten pohjalta. Toivottavasti työnantajat osaavat jo nähdä, mikä on epäonnistuneenkin kokeilun arvo. Jotta nuoret kokevat työn mielekkääksi, työnantajien kannattaa tuoda esille, että töissä saa viihtyä, kaikilla on tekemistä, kaikkia arvostetaan ja töissä vaalitaan erilaisuutta. Työpaikoilla pitäisi ymmärtää, että nuoria ajavat itselle ja yhdessä -asiat. Ja johtajuuden odotetaan olevan enemmän jaettua.

On kiinnostavaa nähdä, mitä tapahtuu koulutusjärjestelmälle muutoksen kourissa. Missä nuoret voivat kouluttautua pärjäämään työn käänteissä? Onko akateeminen osaaminen menettänyt merkitystään? Jääkö koulutuslaitosten tehtäväksi sen pohjan luominen, johon kiinnitetään erikoisosaaminen parhaiten oikeissa töissä? Tätä pohditaan parhaillaan monissa oppilaitoksissa.

Minkälainen on tulevaisuuden työntekijä? Paras keino varautua ammattien muutokseen on opetella oppimisen taidot. Uusia asioita omaksuvat ja erityistaitoja osaavat löytävät helpommin ja pidempiä työrupeamia. Tulevaisuuden työntekijän arvioidaan olevan joustava moniosaaja, eräänlainen yrittäjän ja työntekijän yhdistelmä. Hänellä on yrittäjämäinen työote, vuorovaikutustaidot, kroppa ja mieli kunnossa, sekä ammatin- ja alanvaihdon rohkeutta.

Selvää on, että nuoret tarvitsevat kykyä rakentaa omaa työuraansa erilaisista työn ja oppimisen palasista. Eräs tärkeä palanen tässä ketjussa on kesätyö – usein se ensimmäinen kosketus työelämään. Ilmarinen haastaakin työnantajat jo nyt näin joulun kynnyksellä Vastuullinen kesäduuni 2016 -kampanjaan.

Minkälaisen neuvon sinä annat tämän päivän työelämää aloittavalle nuorelle, tulevalle eläkkeesi maksajalle?

Minna Hakkarainen
asiakaspalvelujohtaja
Ilmarinen
@minnahakka65