35 miljardin sijoitussalkku – tällainen omistaja on Ilmarinen


 
Mikko Mursula
 
 

Suomalaisilla eläkesijoittajilla on suuri merkitys suomalaiseen elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan. Yhdessä hallinnoimme yhteensä yli 170 miljardin euron sijoitusomaisuutta, josta noin kolmannes on sijoitettu kotimaahan. Pelkästään Ilmarisen Suomi-sijoitukset ovat noin kymmenen miljardin euron arvoiset.

Mikko Mursula työskentelee Ilmarisen sijoitusjohtajana

Mikko Mursula työskentelee Ilmarisen sijoitusjohtajana

Koska olemme iso omistaja, on erittäin tärkeää, että kerromme avoimesti siitä, millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme. Linjauksemme on kirjattu omistajaohjauksen periaatteisiin sekä vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.

Pidämme tärkeänä, että yritykset tietävät, miksi Ilmarinen toimii omistajana niin kuin toimii. Toivomme, että läpinäkyvät periaatteet auttavat yhtiöitä ymmärtämään sijoituspäätöstemme taustoja – miksi sijoitamme johonkin yhtiöön tai kohteeseen ja toisaalta: miksi kenties olemme päättäneet olla sijoittamatta.

Omistajaohjauksen periaatteissa kerromme, mitä omistajina odotamme suomalaisilta yhtiöiltä. Pidämme esimerkiksi tärkeänä, että yhtiöiden raportointi veropolitiikasta on avointa. Lisäksi kerromme mm. millaisia odotuksia meillä on yhtiökokousten agendasta, palkitsemisjärjestelmistä ja hallituksen kokoonpanosta.

Ilmarinen on vastuullinen sijoittaja. Se tarkoittaa, että sijoituspäätöksiä tehdessämme otamme taloudellisten näkökohtien lisäksi huomioon sosiaaliset, hallinnolliset sekä ympäristönäkökohdat. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa kerromme, miten vastuullisuus toteutuu arjen sijoitustoiminnassa. Pidämme tärkeänä, että omistamamme yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia ja ympäristöä, noudattavat työelämän oikeuksia eivätkä sorru korruptioon. Lisäksi eri omaisuuslajeihin liittyy erityispiirteitä; esimerkiksi kiinteistösijoituksien osalta olemme kirjanneet kulttuurisen vastuumme. Se tarkoittaa mm. sitä, että huolehdimme Helsingin keskustan rakennuksista kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti laadukkaasti sekä elävä kaupunkikulttuuri huomioiden.

”Periaatteet elävät ajassa”

Sekä omistajaohjauksen että vastuullisen sijoittamisen periaatteet elävät ajassa. Ne onkin päivitettävä vuosittain.

Päivitystarpeet johtuvat usein yksinkertaisesti siitä, että esimerkiksi lainsäädäntö ja muu sääntely muuttuvat. Lisäksi meidän on jatkuvasti skannattava toimintaympäristöämme ja tunnistettava sekä pienet muutokset että isommat trendit ja mietittävä, mitä ne merkitsevät eläkesijoittajalle. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta alkaa näkyä konkreettisina toimina sijoittajien valinnoissa. Vielä viisi vuotta sitten näin ei ollut.

Vastuullisesta sijoittamisestamme on tullut myös entistä systemaattisempaa. Viime vuoden aikana otimme käyttöön vastuullisuusluokitukset, jotka ohjaavat käytännön sijoitustoimintaa. Luokitusten ansioista Ilmarisen salkunhoitajilla on koko ajan käytössään ajantasainen tieto kohdeyritysten vastuullisuustilanteesta. Luokitukset auttavat sijoitusammattilaisiamme analysoimaan, millä tasolla omistamiemme yritysten vastuullisuusasiat ovat ja punnitsemaan, aiheutuuko niistä kenties potentiaalisia riskejä sijoittajalle.

Tämän päivän voimakas ilmiö on myös aktiivinen omistajuus: me omistajat haluamme ja pyrimme käymään aktiivista vuoropuhelua omistamiensa yritysten kanssa myös yhtiökokousten ulkopuolella. Näissä keskusteluissa voidaan nostaa esiin kulloinkin ajankohtaisia teemoja, esimerkiksi yritysten vastuullisuuteen liittyen.

Mikko Mursula
sijoitusjohtaja
Ilmarinen

Tutustu omistajaohjauksen periaatteisiin ja vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin Ilmarisen verkkosivuilla.