Yhtiöitä kaatuu, koska maailma muuttuu liian hitaasti


 
Pekka Puustinen
 
 
Pekka Puustinen

Pekka Puustinen työskentelee Ilmarisessa asiakaskokemuksesta ja yrityskulttuurista vastaavana kehitysjohtajana. Hän on tullut tunnetuksi myös tutkijana, tietokirjailijana, opettajana ja finanssisektorin ravistelijana.

Tällä ajalle − tai itse asiassa kaikille aikakausille − on tyypillistä murros. Tämän päivän suurin murros on eittämättä digitalisaatio, jonka koetaan etenevän hyvin nopeasti. Me kaikki uskomme maailman muuttuvan teknologian suhteen niin kiivaasti, että menossa on vaikeaa pysytellä mukana. Tänäänkin liiketoimintaseminaarien lavoilta kaikuu esimerkkejä siitä, kuinka vanhat yritykset kaatuvat ja uudet luovat aivan uudenlaisia ratkaisuja markkinoille.

Mutta muuttuuko maailma todella niin nopeasti kuin uskomme? Onko nopea muutostahti sittenkään suurin uhka markkinoita hallitseville yrityksille? Vai olisiko suurin uhka sittenkin se, että maailma muuttuu niin hitaasti?

Tämän viimeksi mainitun ajatuksen minulle heitti Ilmarisen kanssa yhteistyötä tekevän New Factory Internationalin vetäjä Ville Kairamo. Ajatus jäi vaivaamaan minua, joten pohditaanpa sitä tarkemmin.

Edesmenneen futuristi Roy Amaran esittämä Amaran laki kertoo, että me ihmiset yliarvioimme teknologian vaikutuksia lyhyellä tähtäyksellä mutta aliarvioimme niitä pitkällä tähtäyksellä. Internet-teknologiasta tuli suurten odotusten kupla 90-luvulla, mutta toisaalta vuonna 2016 pohdimme sitä, pitäisikö sanaa digitaalisuus edes käyttää, koska kaikki tuntuu olevan digitaalista. On totta, että monet 90-luvun teknokuplaan hypänneet kauppiaat ovat kaatuneet, mutta toisaalta tuolloin teknologian vaikutusta väheksyneet toimijat ovat jo useita vuosia katsoneet näivettyneitä katteitaan. Vasta kun tappiokierre alkaa kaksi vuosikymmentä myöhemmin syventyä, aletaan pohtia verkon tuomia mahdollisuuksia. Tässä näivettymiseen johtaneessa apatian tilassa on useita mukavuusalueen vuosia välissä. Ja nyt on jo monelle liian myöhäistä.

Murroksen ollessa hidas ja jatkuva prosessi, se tappaa salakavalasti. Olemme kuin sammakko jatkuvasti lämpenevässä vedessä. Tässä julmassa akateemisessa harjoituksessahan sammakko ei hyppää kummenevasta vedestä, koska se tottuu tasaisesti nousevaan lämpöön niin hyvin, ettei se halua pois edes silloin kun vesi ylittää sille kohtalokkaan lämpötilan. Samaan tapaan yrityksen kuolinkamppailu ei johdu nopeasta teknologisesta murroksesta vaan siitä, että murros oli niin hidas, ettei siihen tajuttu lähteä mukaan.

Mikä sitten lääkkeeksi? Jos Amaran laki kertoo ihmisten suhtautumisesta teknologiamurrokseen niin vastaavasti Mooren laki ja Metcalfen laki antavat eväitä jatkuvan murroksen ymmärtämiseen. Mooren lain mukaan tietokoneiden transistoreiden lukumäärä kaksinkertaistuu noin kahden vuoden välein. Tämän yli 50-vuotta sitten kehitetyn ja kiistanalaisenkin teorian myöhemmän laajennuksen mukaisesti prosessorien tehokkuus suhteessa niiden hintaan kasvaa myös valtavalla nopeudella. Tiivistettynä, teknologia paitsi kehittyy räjähdysmäisesti myös halpenee räjähdysmäisesti.

Mainitsemani Metcalfen laki vastaavasti väittää, että kommunikaatioverkon tai verkoston arvo on verrannollinen verkon käyttäjien lukumäärän neliöön. Kansankielellä sanottuna: verkostot ovat erityisesti digimaailmassa olennainen arvon luoja, koska esimerkiksi 1 000 000 käyttäjän sosiaalisen median kanava on paitsi verkostolle myös käyttäjälle arvokkaampi kuin tuhannen käyttäjän kanava. Sama pätee laitteisiin ja palveluihin.

Mitä näiden lakien hyödyntäminen tarkoittaa yrityksen, kuten Ilmarisen arkielämässä? Meidän on pysyttävä jatkuvassa ja osin hitaasti etenevässä murroksessa mukana. Tästä johtuen Ilmarinen päätti ottaa rohkean askeleen, panostaa vahvasti digitalisaation mahdollisuuksiin, avoimeen kehittämiseen ja yhteisluomiseen. Näin sai alkunsa Wauhdittamo – uusi tapamme kehittää. Toimialan luonteesta johtuen on todettava, ettei Amaran lain mukainen riski teknologian lyhyen tähtäyksen yliarvioimiseen ole kovin suuri. Wauhdittamon tuoma uusi kulttuurimme pitää kuitenkin huolen siitä, ettemme aliarvioi teknologian mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä. Lisäksi Wauhdittamo auttaa meitä Mooren lain mukaisesti hyödyntämään jatkuvasti halpenevaa teknologiaa asiakkaidemme parhaaksi, sekä hyötymään Metcalfen lain mukaisesti siitä verkostosta, jonka muodostamme yhdessä satojen tuhansien asiakkaidemme kanssa.

Tervetuloa tutustumaan Wauhdittaamoon ja samalla eläkevakuuttajan digitaaliseen tulevaisuuteen!

Pekka Puustinen
kehitysjohtaja, asiakaskokemus ja yrityskulttuuri
Ilmarinen