iLaina avaa uusia ulottuvuuksia


 
Antti Kylmänen
 
 

Digitaalisuus. Se on yksi strategiamme painospistealueita. Tavoitteenamme on tuottaa digitaalisia palveluita, jotka tukevat aidosti asiakkaidemme liiketoimintaa. Toiseksi me Ilmarisessa haluamme olla läsnä ja tukea pk -yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvua.

Mitä nämä teemat tarkoittavat sijoitustoiminnan tai yritysten rahoittamiseen kannalta? Yritysrahoitus eri muodoissaan on perinteinen osa työeläkeyhtiön sijoitustoimintaa. Yrityslainaus ei kuitenkaan ole näin nollakorkojen aikana kaikkein vetovoimaisin laji sijoittajan kannalta – niinpä eläkeyhtiöiden lainasalkut ovat kutistuneet vuosi vuodelta. Maailma muuttuu yritysrahoituksen osaltakin, ja me Ilmarisessa olemme lähteneet luomaan uusia kanavia ja toimintatapoja. Siitä esimerkkinä on iLaina -palvelumme, jota parhaillaan pilotoimme.

AnttiKylmanen_blogiiLaina on pk-yrityksille suunnattu lyhytaikainen, vakuudeton ja markkinaehtoinen sijoituslaina, jota Ilmarisen asiakas voi hakea verkon välityksellä. Asiakkaan näkökulmasta iLaina on vaivaton ja nopea ratkaisu esimerkiksi liiketoiminnan ja käyttöpääoman rahoittamiseen. Kaikki iLainaan liittyvä dokumentaatio voidaan hoitaa pitkälti sähköisesti.

iLainan pilotti on vasta alkumetreillä, mutta se on otettu vastaan varovaisen kiinnostuneesti. Ensimmäiset lainat on jo nostettu.  Jos iLainalle on kysyntää, otamme palvelun käyttöön vakituisestikin. Uskomme, että digitalisoituminen sijoitustoiminnassa jatkuu entistäkin nopeampana. Jatkossa voimme kehittää esimerkiksi laina-asiakkaillemme erilaisia raportointipalveluita tai muita lisäarvoa tuottavia palveluita verkossa.

Eläkeyhtiön sijoitustoiminnan perspektiivistä tukkumarkkinat ovat nyt ja jatkossakin keskeisin varojen sijoituskohde. Ilmarisen 35 miljardin sijoitusomaisuuden tehokas ja tuottava manageeraus edellyttää hajautusta maantieteellisesti ja omaisuuslajeittain eri markkinoille: osakesijoituksiin, kiinteistöihin, korkoinstrumentteihin ja hyödykkeisiin. Siten pystymme toteuttamaan perustehtäväämme ja sijoittamaan tuottavasti ja turvaavasti.

Tästä näkökulmasta pk -ja mikroyritysten digitaalinen rahoitusmalli ei mullista sijoitusstrategiaamme tai ansaintalogiikkaamme. Ilmariselle iLaina on väylä markkinoille, joilla emme ole aikaisemmin aktiivisesti toimineet: pk- ja mikroyritysten käyttöpääoman rahoitukseen. iLainan suurin arvo on siinä, että luomme uutta ja pyrimme osaltamme osallistumaan suomalaisen yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittämiseen.

Se on itseisarvo.

Antti Kylmänen
Johtaja, velkapääomasijoitukset
Ilmarinen