Prinsessaroboteilla työpaikkoja tytöille


 
Katja Atsar
 
 

Juuri kun olemme onnistuneet sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamisessa paremmin kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa, vaarana on, että lähdemme ottamaan tiikerinloikkia taaksepäin.

Katja Atsar on Ilmarisen työhyvinvointipäällikkö.

Katja Atsar on Ilmarisen työhyvinvointipäällikkö.

Maailman talousfoorumin juuri julkistetun tutkimuksen mukaan robotismi hävittää miljoonia työpaikkoja lähivuosina. Uutisessa ei ole sinänsä mitään uutta. Onhan jo vuosia osattu ennustaa, että robotismi ja digitalisaatio tulevat mullistamaan työmarkkinoita yhä kiihtyvällä vauhdilla. Suomesta niiden arvioidaan hävittävän yli neljäkymmentä prosenttia työpaikoista seuraavien vuosikymmenten aikana. Se että uhattuina ovat erityisesti naisvaltaiset alat, on pitkälti sivuutettu tai sitä ei ole ymmärretty.

Työpaikat todennäköisesti lisääntyvät perinteisesti miesvaltaisilla teknologia-aloilla. Jotta emme taantuisi tasa-arvoasioissa, meidän tulee reagoida uutiseen nopeasti – aina koulumaailmasta ja päiväkodeista lähtien.

Tyttöjä tulisi johdonmukaisesti kannustaa ja ohjata matemaattisten ja teknisten aiheiden pariin. Ongelma ei ole tyttöjen osaaminen, vaan vanhakantainen ajattelutapa, jonka mukaan on olemassa tyttöjen oppiaineita ja harrastuksia sekä naisten aloja. Tämä ajattelutapa ohjaa valintoja, ja siitä tulisi päästä eroon – niin omissa puheissamme kuin mediassakin.

Myös teknisten aineiden sisältöjen ja esimerkkien tulisi puhutella tyttöjä paremmin. Näitä aineita opettavat pääsääntöisesti miehet, ja siksi sisällöt ovat usein perinteisistä miesten maailmoista. Voisimmeko lisätä tyttöjen kiinnostusta teknologiaan yhdistämällä sen vahvemmin perinteisesti tyttöjä kiinnostaviin aloihin? Lisääkö tyttöjen innostusta teknologiaan tieto siitä, että sairaanhoitajan tehtäviin voi tulevaisuudessa kuulua hoivarobottien korjaus? Myös esimerkiksi kauneudenhoito- tai henkilöstöalalla työn sujuvoittamiseen liittyvien teknisten innovaatioiden luominen ja kehittäminen voi olla pian arkipäivää.

Linda Liukas
on tehnyt uraauurtavaa työtä kannustamalla tyttöjä koodaamaan. Tarvitsemme tämänlaisia konkreettisia tekoja vielä paljon enemmän. Tytöille kohdistetuille koodaukseen, pelimaailmaan ja ongelmanratkontaan keskittyville harrastuskerhoille on huutava tarve. Kerhoissa tytöt voisivat maalailla villisti tulevaisuutta, sillä kukaan meistä ei tiedä minkälaisia uusia ammatteja ja innovaatioita tulevaisuudessa syntyy.

Miten on, tartummeko haasteeseen? Innostavatko prinsessarobotit tulevaisuudessa pikkutyttöjämme robotismin ja teknologian pariin?

Katja Atsar,
työhyvinvointipäällikkö
Ilmarinen