Uusilla pelisäännöillä parempaa työelämää


 
Timo Ritakallio
 
 

Työkyvyttömyyden torjuminen on työeläkeyhtiölle yhtä luontaista toimintaa kuin tulipalojen ehkäisy on palovakuutuksia tarjoaville firmoille. Meillä on myös näyttöä siitä, että parantamalla työelämän laatua voimme pienentää työkyvyttömyysriskiä. Siinä samalla pitenevät myös työurat – ja kohenee monen yksittäisen ihmisen elämä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet 30% ja sama trendi jatkui viime vuonna. Myönteiseen kehitykseen on monia syitä, mutta epäilemättä työhyvinvointihankkeilla on tässä merkittävä rooli. Toiminnan laajuudesta kertoo sekin, että vuonna 2015 Ilmarisella oli 1900 parempaa työelämää tukevaa hanketta ja niiden piirissä oli 160 000 palkansaajaa.

Timo Ritakallio on Ilmarisen toimitusjohtaja.

Timo Ritakallio on Ilmarisen toimitusjohtaja.

Olemme kuitenkin vuosia korostaneet, että työeläkeyhtiöiden työhyvinvointitoiminnalle olisi hyvä saada selkeät yhteiset pelisäännöt. Fivan tuore ohje onkin tervetullut, koska se selkeyttää toimintakenttää olennaisesti. Ohjeessa on paljon hyviä elementtejä:

Fiva korostaa työkykyä uhkaavien riskien tunnistamista yrityksissä. Meidänkin mielestämme toiminnan lähtökohta on asiakkaan kanssa yhdessä tehty riskien arviointi. Tämä on edellytys sille, että työkykyä tukeva toiminta on tarkoituksenmukaista ja vaikuttavaa – eli taklaa niitä riskejä, joita varten järjestelmä on olemassa.

Lisäksi Fiva tähdentää asiakkaan omaa sitoutumista työkykyä tukeviin yhteistyöhankkeisiin. Myös työeläkeyhtiön näkökulmasta yrityksen oma vahva tahtotila on onnistumisen kannalta välttämätön. Sitoutuminen varmistaa, että työkykyä parantavia keinoja löytyy ja ne juurtuvat osaksi arkipäivää.

Sekin on hyvä, että ohjeistuksen myötä läpinäkyvyyden merkitys korostuu. Avoimuus auttaa arvioimaan millaisia ovat olleet saavutetut hyödyt suhteessa satsauksiin. Siksi on tärkeää asettaa vaikuttavuudelle tavoitteita ja mittareita sekä seurata tuloksia.

Ilmarisen asiantuntijoiden osaaminen paremman työelämän tukemisessa ja vahva näyttö hankkeidemme vaikuttavuudesta ovat valttejamme. Ne ovat sitä entistäkin enemmän uusien ohjeiden määrittelemässä ympäristössä.

Asiakkaamme ovat olleet hankkeistamme saatuihin hyötyihin tyytyväisiä. Haluammekin Ilmarisessa kehittää asiakkaillemme entistäkin vaikuttavampia ja laadukkaampia palveluja työkyvyttömyysriskin hallintaan.

Timo Ritakallio
toimitusjohtaja
Ilmarinen