TeamUp – ei esteitä vaan mahdollisuuksia!


 
Jukka Welling
 
 

Aktiivisuus, aito innostus ja ylpeys omasta ideasta. Nämä olivat asioita, jotka välittyivät TeamUp – tapahtumaan osallistuvista opiskelijoista. TeamUp on Aalto yliopiston yrittäjyysyhteisön järjestämä tapahtumasarja, jossa opiskelijat kehittävät liikeideoitaan.

Ilmarisella oli ilo kohdata opiskelijoita TeamUp -workshopissa, jossa KTT Pekka Puustinen sparrasi opiskelijoita liikeidean työstämisessä ja johtaja Esko Torsti miten lähestyä investoijia. Workshopissa 16 opiskelijatiimiä esitteli liikeideoitaan. Ideat olivat liiketoiminnan eri alueilta ja ne oli suunnattu eri kohderyhmille. Liikeideoissa käytettiin eri tavoilla teknologiaa hyväksi ja markkina-alue vaihteli paikallisesta maailmanlaajuiseksi. Yhteistä näille kaikille ideoille oli kuitenkin se, että niissä käsiteltiin asioita piristävästi uusilla tavoilla ja ennen kaikkea oltiin aidosti innostuneita asiasta. On tärkeää, että opiskelijoilla on foorumi, missä he saavat vertaistukea ja voivat sparrata toistensa ideoita.

Miksi opiskelijat sitten haluavat yrittäjiksi? Motivoiva asia ei ole niinkään raha ja mahdollisuus vaurastua, joskin sekin voi olla taustalla. Opiskelijoita kuunnellessa heistä huokui, että tärkeintä on saada aikaan jotain omaa, etsiä ratkaisu johonkin olemassa olevaan ongelmaan tai tehdä jokin asia nykyistä helpommin ja tehokkaammin. Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen on väylä toteuttaa näitä asioita. Osalla oli myös suvussa yrittäjätoimintaa. Kaikilla oli kuitenkin yhdistävänä tekijänä vahva kipinä yritystoimintaan. Globaali markkina ja digitalisoituminen ovat avanneet uusille innovaatioille lähes rajattomat mahdollisuudet, maailma on pienentynyt, uusien markkina-alueiden tavoittaminen on helpompaa kuin koskaan ja rahoitusta voidaan ideoille hakea sijoittajilta kansainvälisissä kohtaamisissa.

Erilaisuus on merkittävä voima. Kun tiimissä on mukana henkilöitä erilaisilla taidoilla ja vahvuuksilla, voi syntyä jotain uutta. Myös yrityksessä tulee olla mukana ihmisiä erilaisilla vahvuuksilla. Opiskelijamaailman yrittäjähautomot ovat erinomainen paikka start-up -yritysten perustamiseen, sillä siellä kohtaavat eri tieteenaloilla opiskelevat yrittäjähenkiset nuoret. Tärkeää on, että kaikki hyvät ideat jalostuvat eteenpäin. Suomella ei ole varaa hukata yhtään elinkelpoista ideaa eikä mikään estä suomalaista yritystä kehittymästä globaaliksi toimijaksi.

Yrittäjyys on nuorten keskuudessa nousussa: joka viides alle 25-vuotias uskoo perustavansa yrityksen lähitulevaisuudessa. Yksi syy tähän on start-up -yritykset, jotka ovat muokanneet nuoren sukupolven mielipidettä yrittäjyydestä. Voidaan jopa puhua start-up -boomista.

Me suomalaiset tarvitsemme yrittäjyyttä. On erinomaista todeta että nuorten keskuudessa yrittäjyyttä arvostetaan. Opiskelijoita kohdatessa heistä välittyi intohimo omaan tekemiseen ja vankka optimismi tulevaisuuteen: nuoret eivät yritystoimintaa kehitellessä lähde liikkeelle esteistä vaan mahdollisuuksista!

Jukka Welling
Yhteysjohtaja
Ilmarinen
@JukkaWelling