Minne tulevaisuuden työpaikat syntyvät?


 
Jaakko Kiander
 
Jaakko Kiander, yhteiskuntasuhdejohtaja
 

Pitkään jatkunut talouden taantuma on herättänyt huolta siitä, onko jatkossa töitä enää lainkaan riittävästi. Automaation, robotisaation ja globalisaation pelätään hävittävän osan nykyisistäkin työpaikoista ja usko uusien työpaikkojen syntyyn on heikkoa. Lääkkeeksi työpaikkapulaan kaavaillaan kansalaispalkkaa, joka irrottaisi toimeentulon palkkatyöstä. Toistaiseksi on jäänyt epäselväksi, kuinka robotit saataisiin maksamaan veroja, jolla kansalaistulo rahoitettaisiin.

Huoli työpaikoista ei ole uusi ilmiö. Edellisen kerran Suomessa oltiin vakavasti huolissaan työn lopusta 1990-luvun lamavuosina. Huoli oli helppo ymmärtää, kun muutamassa vuodessa lähes viidesosa työvoimasta oli menettänyt työpaikkansa. Tuolloin harvalukuiset optimistit nujerrettiin kysymällä epäuskoisesti, mihin muka voisi syntyä riittävä määrä uusia työpaikkoja sadoille tuhansille työttömille.

Ihme ja kumma, 1990-luvun alun syvän alhon jälkeen uusia työpaikkoja syntyi kuitenkin tavaton määrä ja vuoteen 2008 mennessä työllisten määrä kasvoi lähes 500 000:lla. Tarina opettaa, että työllisyydessä voi tapahtua suuria vaihteluita ja että joskus voi syntyä myös uusia työpaikkoja – jopa runsaasti.

Etukäteen on tietysti mahdoton sanoa tarkasti, mihin uudet työpaikat aikanaan syntyvät. Taloushistorian tarkastelu antaa tästä kuitenkin jonkin verran viitteitä. Talouden ja tekniikan kehitys on ennenkin tuhonnut työpaikkoja. Esimerkiksi viimeisen 50 vuoden aikana on maa- ja metsätaloudesta poistunut noin puoli miljoonaa työpaikkaa. Tämä ei ole kuitenkaan johtanut yleiseen työllisyyden heikkenemiseen eikä myöskään kotimaisen ruoan tuotannon supistumiseen.

Tehdasteollisuus oli aikanaan kasvava ala, joka loi uusia työtilaisuuksia. Perinteisen teollisen työn työpaikat ovat kuitenkin Suomessa muiden kehittyneiden maiden tapaan vähentyneet jo usean vuosikymmenen ajan, eikä ole realistista uskoa, että ne lähtisivät jatkossakaan lisääntymään. Samaan aikaan kun työpaikat ovat vähentyneet, on teollisuuden tuotanto jatkanut kasvuaan.

Näyttää siltä, että sitä mukaan kun tekninen kehitys vähentää työvoiman tarvetta alkutuotannossa ja teollisuudessa, uusia työpaikkoja syntyy erilaisiin palveluihin. Tavaratuotannon tehostuminen alentaa teollisuustuotteiden ja elintarvikkeiden suhteellisia hintoja, minkä seurauksena kuluttajien ostovoima kasvaa. Lisääntynyt ostovoima suunnataan muuhun kulutukseen ja uusiin tuotteisiin, mikä taas johtaa työpaikkojen syntyyn muualla taloudessa. Esimerkiksi tietotekniikan kehitys on luonut valtavasti uusia palveluita ja myös uusia työpaikkoja.

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta on nähtävissä joitakin aloja, joille mitä todennäköisimmin syntyy lisää työpaikkoja. Yksi näistä on terveydenhoito ja erilaiset ikääntyvän väestön tarvitsemat palvelut. Ikäihmisten lukumäärä ja eläkeläisväestön yhteenlaskettu ostovoima kasvavat nopeasti. Matkailu on myös kasvuala. Kaikenikäiset näyttävät pitävän matkailusta, ja jopa Suomen houkuttelevuus matkailukohteena on parantunut. Elintason ja kaupungistumisen nousu lisäävät myös ravintola- ja muiden palveluiden kysyntää. Suomi on nuorempien, kansainvälisempien ja urbaanimpien sukupolvien myötä siirtymässä pois vanhasta ja hieman talonpoikaisesta tee-se-itse-kulttuurista – osin myös siksi, että tekniikan monimutkaistumisen vuoksi itse tekeminen on tullut yhä vaikeammaksi.

Suomessa on lisäksi tällä vuosisadalla käynnissä vielä suuri aluerakenteen muutos. Sekä kantasuomalainen väestö että maahanmuuttajien kasvava joukko keskittyvät asumaan ja työskentelemään kasvukeskuksiin. Näille alueille tarvitaan uusia asuntoja yli miljoonalle ihmiselle ja lisäksi vanha asuntokanta joudutaan peruskorjaamaan. Uudet asuinalueet tarvitsevat uutta liikenneinfrastruktuuria. Ruuhka-Suomi tulee pitkään olemaan suuri rakennustyömaa, mikä tarkoittaa, että kaikenlaiset rakentamiseen, korjaamiseen, ylläpitoon ja huoltoon liittyvät työpaikat tulevat lisääntymään.

Joka tapauksessa näyttää selvältä, että työ ei katoa – se muuttaa vain muotoaan. Niillä, jotka pystyvät elämään muutoksessa mukana, on paljon mahdollisuuksia.

Jaakko Kiander
@KianderJaakko
johtaja, talous ja eläkepolitiikka
Ilmarinen

 
 

11 vastausta artikkeliin: “Minne tulevaisuuden työpaikat syntyvät?

 1. Kianderin ja Ilmarisen pessimististen ennusteiden perusteella työeläkerahasoista ja niihin liittyvistä ” kauhistelu ” käyrien esittämisellä ei synny varmaankaan yhtään työpaikkaa.
  Ilmarisen + ETK:n + TELAn laskelmien mukaan palkkaindeksiin siirtymällä eivät tulevat eläkeläiset ja heidän työnantajansa maksa lainkaan työeläkemaksuja ja rahastojen tuotot ovat = 0. Hehän väittävät ,että indeksimuutoksen seurauksena rahastot on käytetty loppuun 2060 !

  • Voi J…sus tätä valehtelua mitä harrastetaan tässä Maassa…Töitä ei synny koskaan enään tähän Maahan, Sen varmisti tämän Kansankusettajat (Poliitikot / Virkamiehet). Pääsyyllisina Maanpetturit Suoli Niinistö sekä Mooses Lipponen jotka Perustuslakirikoksellaan veivät tämän Maan €uroon vastoin Maan ja Kansan etua.

   Tähän liitettynä samojen tahojen suorittama Kansallisomaisuuden Röstö (löytyy dokumentoituna Seppo Konttisen kirjassa) niin Tuho on varmistettu..

   Maan ja Kansan loppuhautauksen suorittaa tämän jälkeen €Un neuvottelemat TTIP sekä TISA Sopimukset !

   Ja viimeisenä Haudanhäväistyksenä ….Venäjä Pakotteet !

   JOTEN…SE siitä tulevaisuudesta…..(Tai sen PUUTTEESTA !)

   Ps. Tulee olemaan jännää seurata onko tässä Maassa enään Sananvapautta….Vai vaientaako tämä Jaakko Kianderkin…Kansalaiset ?

   Pps. Tämä takia tämä Kommentti Julkaistaan myös muualla netissä…(Mahdollisen). Sensuroinnin näyttämiseks Kansalaisille!

   Pps, Mikään työpaikka ei synny ilman Yritystä/Työnantajaa . Ja vain Tyhmä(Idiootti) Yrittäjä perustaa enää yrityksen tähän Kuolevaan Maahan ! Ja niitten Tyhmien Yrittäjien Yritykset ei (Tietenkään) muutenkaan selviä hengissä !

   Ppps Jaakko Kiander…Tämän asian Ymmärtämiseen ei vaadita mitään Korkeakoulututkintoa !

   • Hei, nämä ajatukset ovat Kianderin ajatuksia mutta eivät välttämättä oikeita. Joten jätetään ne ihan omaan arvoonsa ja mennään muut eteenpäin välittämättä tämän tyypin puheista ja kirjoituksista.

 2. Eipä juurikaan lisättävää näihin kommentteihin. Mykistävää.
  Itse kirjoitus on asiallista asiaa. Tältä tämä juuri nyt näyttää. Ihmiset elävät eri todellisuuksissa. Onneksi omansa saa valita.

 3. Kiander talousmiehenä voisi vastata kysymykseen. Eikö eläkeläisten kasvava ostovoima ole pois työikäisiltä jollei eläkerahastoja kuluteta merkittävästi? Muutenkin julkisten palveluiden palkkakulujen kasvu rasittaa muuta talouselämää vai kuinka?

 4. Olisi suotavaa, että työpaikkoja syntyisi enemmän avoimelle sektorille kuin julkiselle sektorille.
  Julkisen sektorin tärkeätkin työpaikat rahoitetaan verovaroin, eli ovat kustannus.

 5. Kun kaikki tavara ostetaan ulkomailta velkarahalla ei ole toivoa työpaikoista.Venäläiset rekat ajavat puuta ja haketta Venäjältä. Ei osteta kotimaasta kun verotuksella kaikki on tehty niin kalliiksi. Kaikenlaista joutavaa virkailijaa kalliilla palkalla velkarahalla ylläpidetään .Kaikki ilmaisen rahan jakaminen kuten yritystuet,tuet työttömille ym. lopetettava. Me vanhat yrittäjät ei ole saatu koskaan mitään tukia ja on paljon investoitu mutta nyt työvoimaa jotka osaisi jotain tehdä ei saa ja työntekijän palkkaaminen on kannattamatonta. Ei sunnuntaityöstä esim voi maksaa kaksinkertaista palkkaa palvelualalla. Yrittäjien asemaa pitäisi parantaa, ei meitä kannattaisi pilkata ja väheksyä. Jokainen rehellinen ahkera yrittäjä on arvokkaampi kuin kymmenen verovaroin toimiva virkailija. Meillä yrittäjillä ei ole mitään sosiaaliturvaa,elämme kaikkein huonommassa asemassa Suomessä.

  • Taitaa vain olla niin, että rajojen sulkeminen ei ole meille vaihtoehto. Vienti on välttämätöntä, siksi ainoa vaihtoehto on opetella tuottamaan jotain, mikä menee kaupaksi ilman tukia.

   PS. Yritystoiminnan ja julkishallinnon virkamiehen vastakkainasettelu ei ole kovin mielekästä. Jonkun ne sinunkin peräänkuuluttamasi yrittäjän aseman parannuksetkin pitäisi tehdä. Ilman valtiota ja sen virkamiehiä ei pienyritysten asema olisi parempi. Veikkaan, että paljon huonompi.

 6. Noin juuri- mihinkään vastikkeettomaan perustuloon ei minkään valtakunnan rahat riitä. Työ ei tekemällä lopu – pitää paikkaansa nyt ja jatkossa.

 7. The Georgia Guidestone

  Naivisuus ja Ylltiöoptimismi paistaa läpi tässä kuolevassa yhteiskunnassa . Kaikki eväät on jo tuhottu ja kavallettu Kansankusettajien ja Virkamyösrikollisten toimesta….mutta Kansaloiset luulee näköjään vieläkin että kaikki on niinkuin ennen….

  Maaseudun alasajo (tappaminen) päätettiin vuonna 1992 Rio de Janierossa Agenda 21 sopimuksessa….Sekin tehtiin kansan selän takana!

  Kaupungistuminen on siis osa tätä globaalia suunnitelmaa jossa ihmisistä tehdään täydellisiä orjia jotka tulevat olemaan täysin riippuvaisia yhteiskunnan (Yritysten) palveluista. sekä täydellisen 24/7valvonnan (vakoilun) alla.

  Semmoinen yhteiskunta on lisäksi kriisien sattuessa täydellinen kuolemanloukku siellä eläville….Joten onnea vaan valintaanne kaupunkilaisrotat. !

  Syökää GMO-paskanne….Juokaa myrkkyvedenne….Hengittäkää chemtrailpaskanne….

  Ja piikittäkää itseänne niillä THL:än myrkkyrokotteilla !

  Niin sitä nopeammin päästään teistä eroon !

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.