Onko työelämä muuttunut?


 
Kati Huoponen
 
 

”Työelämä muuttuu hurjaa vauhtia. Entiset tavat tehdä töitä ja johtaa ihmisiä eivät enää päde.” Nämä ovat väitteitä, joita on mielenkiintoista pysähtyä miettimään. Onko kyseessä vain trendikäs puheenaihe, jolla haetaan selityksiä yritysten haasteisiin vai onko työelämä ihan oikeasti muuttunut?

Olemme tunnistaneet yhdessä asiakasyritystemme kanssa työelämässä näkyviä ja työelämän laatuun vaikuttavia trendejä. Olemme keskustelleet ajasta ja paikasta riippumattomista työn tekemisen tavoista ja etäjohtamisesta. Työtä tehdään omien huoneiden sijaan monitoimitiloissa, ja säännöllisen ja aktiivisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu. Olemme korostaneet hyviä itsensä johtamisen taitoja ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimisesta. Työtä tehdään leaniksi, ihmisiä johdetaan tarinoiden kautta ja jatkuvaan muutokseen täytyy tottua.

Monen keskustelun yhteinen nimittäjä on digitalisaatio – miten digitalisaatio vaikuttaa työn tekemisen tapoihin? Digitalisaatio on ilmiö, joka haastaa niin perinteisiä johtamistapoja kuin totuttua käsitettä työyhteisöstä. Harvemmin pohditaan, miten digitalisaatio vaatii erilaisia keinoja huolehtia omasta jaksamisestamme. Digitalisaatio haastaa ja muuttaa myös Ilmarisen palveluja ja tapaamme toimia.

Yrityksissä tarvitaan valmiuksia digitalisaation ja nousevien trendien haltuunottoon. Yritysten tulee toimia tehokkaasti, joustavasti ja verkostoituminen mahdollistaen. Samalla täytyy pitää huolta työntekijöiden jaksamisesta työn vallatessa tilaa vapaa-ajaltakin. Me uskomme, että yritykset kaipaavat tukea ja työkaluja näiden haasteiden ratkomiseen ja haluamme luoda yhdessä asiakkaiden kanssa parempaa työelämää.

Intohimoinen työelämän laadun kehittäminen on vahva missiomme ja tämä missio on johtanut meidät tehokkaaseen ja ketterään asiakkaiden tarpeisiin peilaavaan palvelukehitykseen. Ilolla kerron, että meiltä on tulossa lisää ajasta ja paikasta riippumattomia palveluita asiakkaiden tueksi vastamaan muuttuvan työelämän haasteisiin.

Niin, kyllä työelämä muuttuu, mutta on se niin tehnyt ennenkin esimerkiksi teollistumisen, automatisaation ja tietokoneiden yleistymisen myötä. Vauhti on vain kiihtynyt ja työelämän haasteet ovat erilaisia.

Istuessani monitoimitilassamme, järjestäessäni Lync-kokouksia, etäjohtaessani harvoin täällä Porkkalankadulla näkyviä työhyvinvointipäälliköitämme ja pohtiessani keinoja yhteisöllisyyden ylläpitoon, huomaan, että tässähän sitä ollaan – keskellä työelämän muutosta – myös täällä Ilmarisessa.

Kati Huoponen
työhyvinvointijohtaja
@KatiHuoponen
Ilmarinen