Työhyvinvointia ei saa unohtaa yt-tilanteissa


 
Kati Huoponen
 
 

Jälleen olemme kuulleet raskaita uutisia yt-neuvotteluista, joissa satojen ihmisten työntekijöiden työpaikat ovat uhattuina. Uutisia seuraavan ensimmäisen shokkivaiheen jälkeen kannattaa yrityksissä rauhassa miettiä, miten vaikeasta tilanteesta voisivat kaikki osapuolet selvitä mahdollisimman pienillä kolhuilla.

Irtisanomistilanteet ovat raskaita paitsi irtisanottaville, myös työpaikkansa säilyttäville työntekijöille ja esimiehille. Joissakin tapauksissa työt uhkaavat loppua niin esimiehiltä kuin työntekijöiltäkin. koko henkilöstön hyvinvointi voi romahtaa ja pahimmillaan koko työpaikan toiminta lamaantuu.

Kun yrityksessä alkavat todennäköisesti irtisanomisiin johtavat yt-neuvottelut, vallitsee työpaikalla epävarmuuden tunne. Henkilöstön tiedontarve on suuri ja käytävillä kuiskutellaan huhuja. Jokaisella työntekijällä on mielessään oman työpaikan kohtalo, ja reagointi uutisiin tapahtuu tunneperäisesti.

Lääke huhuihin on mahdollisimman avoin ja suora viestintä. Asioita ei tarvitse, eikä saa kaunistella. Faktat pitää esittää sellaisinaan, mutta vaikeat asiat voi kertoa inhimillisesti. Työpaikka ja työyhteisö ovat merkittävä osa ihmisen elämää – vuosien tai vuosikymmenien aikana yhdessä tehty työ luo vahvat siteet työkavereihin.

On tärkeää muistaa, että yrityksen henkilöstö osallistuu mieluummin muutoksen suunnitteluun kuin kokee olevansa vain sen kohde. Avoin, nopea ja kattava viestintä on hyvän muutosjohtamisen peruskivi ja puutteellinen viestintä usein sen suurin karikko.

Yt-neuvotteluidenkin aikana tulee huolehtia ihmisten hyvinvoinnista ja työkyvystä. Johdon ja esimiesten keskeinen tehtävä on luoda turvallisuuden tunnetta vaikeassa tilanteessa. Hyvin suunniteltu yt-prosessi on olennaisen tärkeä. Henkilöstölle pitää löytää kanavat, joiden kautta he voivat tuoda omia mielipiteitään ja ehdotuksiaan esiin.

Henkilöstön tunteet voivat olla pinnassa, ja johdon on löydettävä keinoja tunteiden purkamiseen. Tässä muun muassa työterveyshuollon apu on kullanarvoinen. Johdon on näissä haastavissa tilanteissa ennen kaikkea kyettävä perustelemaan henkilöstölle prosessiin johtaneet syyt.

Menneinä vuosina moni yritys saattoi unohtaa henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisen kokonaan yt-tilanteessa. Irtisanomisuhan alla olevia voidaan tukea vaikeassa tilanteessa monin tavoin esimerkiksi valtion, kunnan ja yrityksen yhteistyönä. Erilaiset työllistymistä tukevat palvelut sekä eläke- tai yrittäjyysneuvonta auttavat työntekijöitä suunnittelemaan positiivisesti tulevaisuutta.

Yt-tilanteesta kärsivät myös esimiehet, jotka usein joutuvat tekemään isoja alaisten elämään vaikuttavia päätöksiä ja olemaan samalla itsekin irtisanomisuhan alla. Yrityksen johdon onkin huolehdittava myös esimiesten jaksamisesta.

Työhyvinvointiin kannattaa kiinnittää huomiota myös jäljelle jääneiden työntekijöiden vuoksi – heille tilanne voi olla ahdistava ja työtehoa laskeva. Johdon täytyy tosissaan panostaa yhteishengen uudelleen virittämiseen. Yrityksen liiketoiminnalle on selkeä etu, jos katse voidaan kääntää tulevaisuuteen välittömästi.

Usein sanotaan, että irtisanomiset voivat olla myös mahdollisuus sekä työntekijälle että työyhteisölle. Työntekijä voi havahtua miettimään, että mitä oikeasti haluaisi seuraavaksi tehdä ja miten voisi omaa osaamista kehittää. Työyhteisölle yt-neuvottelujen jälkeinen aika voi taas olla mahdollisuus aloittaa puhtaalta pöydältä uusin tavoittein. Kyseessä on kuitenkin yksi haastavimmista tilanteista työntekijöiden, esimiesten ja johdon työuralla.

Toivon jaksamista ja uskoa parempaan huomiseen kaikille osapuolille.

Kati Huoponen
twitter@
KatiHuoponen
työhyvinvointijohtaja
Ilmarinen