Kasvuyrityksissä on tulevaisuus


 
Esko Torsti
 
 

Suomi on monien muiden maiden lailla taloudellisen rakennemuutoksen kourissa. Vanhat tuotannon rakenteet ovat järkkyneet ja uusia avauksia kaivataan. Löytyykö vastaus startupeista?

Lama, taantuma tai alavireisyys – kaikki sanat kuvaavat Suomen talouden viime vuosien kehitystä. Voisi tietenkin toiveikkaasti ajatella, että mitä syvempi lama, sitä ripeämpi nousukausi. Valitettavasti näin ei ole, vaan Suomen talouskasvu on säädetty säästöliekille pitkälle tulevaisuuteen. Taustalla kummittelevat globaalin kilpailun kiristyminen ja teknologinen kehitys. Suomessa aiemmin tehtyä tuotantoa – sekä teollisuutta että palveluja – on siirtynyt muille maille kuten Aasiaan. Sama kehitys on havaittavissa useissa Euroopan maissa ja myös Yhdysvalloissa.

Hyvinvointia ei synny ilman yrityksiä, jotka pärjäävät maailmantalouden kilpakentillä. Jos vanhat keinot eivät toimi, on keksittävä uusia.

Nopeammin uusi tekeminen syntyy uusiin yrityksiin. Modernia tekniikkaa, oivaltavia palvelumalleja ja raikkaita työyhteisöjä tarvitaan uuden luomiseksi. Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin syntyvät suurelta osilta myös työpaikat. Tästä syystä yhteiskunnan fyysisen ja henkisen infrastruktuurin tulisi kaikin tavoin rakentaa pohjaa näiden yritysten menestymiselle.

Ilmarisessa ymmärretään uuden yritystoiminnan merkitys Suomen tulevaisuuden kannalta. Tästä syystä olemme kasvavassa määrin mukana suomalaisten kasvuyritysten kentällä. Olemme esimerkiksi suurin yksityisen sektorin sijoittaja Teollisuussijoituksen hallinnoimassa Kasvurahastojen Rahastossa (KRR). Ensimmäisen KRR-rahaston perustamisesta on kulunut jo muutama vuosi, ja tulokset ovat olleet lupaavia. KRR I on noin 140 miljoonan euron panoksellaan pääomittanut suomalaisia kasvuyrityksiä, ja samanaikaisesti Ilmarisen edunsaajien kannalta tärkeät tuottokriteerit ovat täyttyneet. Täydellinen liitto! Toisen KRR-rahaston menestystä on vielä liian aikaista arvioida, mutta ensi merkit ovat lupaavia. Täydellinen liitto saanee seuraajansa.

Usein kysytään, että jos Ilmarinen kerran arvostaa uusia ideoita ja kasvuhakuisia yrityksiä, miksi emme sijoita niihin aktiivisemmin suoraan? Kyse on toiminnan fokuksesta. Ilmarisessa neljän hengen tiimi hoitaa 2,7 miljardin pääoma-, infra- ja metsäsijoituksia. Aloittelevien yritysten pääomatarve on yleensä muutamia satoja tuhansia euroja. Jotta voisimme huolella perehtyä näihin hankkeisiin, porukkaa pitäisi olla paljon enemmän. Lisäksi monissa aloittavissa yrityksissä on tarpeen ottaa kantaa hienojakoisiin teknisiin ratkaisuihin ja niiden mahdollisuuksiin, mikä vaatii erityisosaamista. Vaikka olemme hyvä sijoittaja, emme ole kaikkien yksityiskohtien erityisasiantuntijoita.

Ovatko startup-yritykset sitten hyviä sijoituskohteita? Vastaus vaihtelee yrityksestä toiseen. Menestyjiä on tietenkin useita, mutta onnistujien perkaaminen hankevirrasta on haasteellista ja aikaa vievää. Keskimäärin startup-yritysten tuotto jää suurempien pääomasijoitusten tuottojen varjoon. Tämä on valitettavasti havaintomme paitsi Suomesta myös useimmista muista maista.

Hyvä uutinen on se, että startup-yritysten pääomitustarve on yleensä pienehkö. Pääomaa tarvitaan toki jonkin verran, mutta vähintään yhtä tärkeää on ideoiden kurinalainen jalostaminen. Kun kehitystyö alkaa kantaa hedelmää ja kasvu käynnistyy, tarvitaan jo sitten merkittävämpiä pääomia. Tässä vaiheessa Ilmarinen on läsnä: ensisijaisesti kasvurahastojen kautta mutta aika ajoin myös muissa rahoitusratkaisuissa.

Panostaminen uuteen ei ole pois jo toimivilta yrityksiltä, vaan monimuotoinen ja rikas yritystoiminnan kokonaisuus on kaikkien suomalaisten etu. Suomessa tarvitaankin nyt viisaita ja pitkäjänteisiä linjauksia tulevaisuuden kasvun edellytysten parantamiseksi. Vaikka meillä on jo monia tukimuotoja aloittelevaan yritystoimintaan, raha yksin ei riitä. Tarvitsemme enemmän kokeneita yrittäjiä, jotka valmentavat uusia yrityksiä ja vievät niiden ideoita eteenpäin. Lisäksi pienikin kannustin esimerkiksi verotuksen keinoin tai epäsymmetristä voitonjakoa kehittämällä voisi saada suuria aikaan.

Esko Torsti
johtaja, listaamattomat sijoitukset
Ilmarinen
@etorsti

Lue myös Ilmarisen uutishuoneesta tarina opiskelijoiden startup-yrityksestä, joka tähtää käyttäjäystävälliseen 3D-tulostamiseen.