Varhaisesta välittämisestä aikaiseen aavistamiseen


 
Kati Huoponen
 
 

Kokemukseni mukaan yllättävän usealla työpaikalla henkilöstö kokee olevansa heitteillä. Arjen kiireet vievät esimiehiä kokouksesta toiseen ja kehittämishankkeesta seuraavaan. Esimiehillä saattaa olla työpaikan tunnelmista ja työn tekemisen edellytyksistä vain utuinen mielikuva.

Henkilöstökyselyjen yhteydessä totuus voi iskeä vasten esimiesten kasvoja, kun kokemukset esimiehen läsnäolosta ja henkilöstön mielipiteiden kuuntelemisesta saavat kriittisen arvion. Keskijohto on usein yrityksissä tiukimmassa puristuksessa. Ylimmän johdon odotukset jatkuvasta palvelujen ja toimintatapojen kehittämisestä ovat kovat, ja samalla kalenterista pitäisi löytyä aikaa henkilöstölle suunnan näyttämiseen, aktiiviseen osallistamiseen, työprosessien sujuvoittamiseen, varhaiseen välittämiseen ja jopa aikaiseen aavistamiseen.

Varhainen välittäminen on kuitenkin mahdollista ainoastaan läsnäololla sekä aktiivisella yhteydenpidolla, vaikka esimiehen tiimin työskentelisi eri puolilla Suomea. Yksittäisen henkilön näkökulmasta esimiehen osoittama aito kiinnostus on usein tärkeimpiä tekijöitä oman työn merkityksellisyyden kannalta. Yrityksen näkökulmasta jo yhden päivän sairauspoissaolon ehkäisy tuo selvää etua, sillä poissaolopäivän hintalappu on keskimäärin 350 euroa. Jos tilanne huonontuu työkyvyttömyyseläköitymiseen asti, puhutaan yhden henkilön osalta jopa satojen tuhansien eurojen kustannuksista.

Hyvä uutinen on, että Ilmarisen ammatillisen kuntoutuksen tukemana palautetaan noin 80 prosenttia työkyvyttömyysuhan omaavista kuntoutettavista takaisin työelämään. Varhaisen välittämisen toimintatavoilla karsitaan tehokkaasti niin sanotut turhat sairauspoissaolot pois. Sairauspoissaolojen syyt voivat kuitenkin olla moninaiset. Onko sairauspoissaololla aidosti tervehdyttävä vaikutus vai onko se itse asiassa pakenemista erilaisista työpaikan vaikeuksista?

Entä jos poissaolojen taustalla onkin jokin muu kuin kuntoutettavissa oleva fyysinen vaiva? Ihan yhtä tehokkaasti ja akuutisti näihinkin tilanteisiin tulee löytää ratkaisuja ennen kuin pysyvän työkyvyttömyyden uhka edes häämöttää horisontissa. Alentuneen työkyvyn vaikutukset näkyvät pian niin ihmisen omassa kuin työyhteisön arjessa. Ja jos nykyinen tehtävä ei enää sovi työntekijälle jostain syystä, voidaan hänelle kuitenkin etsiä toinen, sopivampi työ.

Ilmarisen ja Baronan Sopiva työ -palvelussa haetaan yksilöllisiä ratkaisuja varhain tunnistettavaan uhkaan työkyvyn, motivaation tai osaamisen laskemisesta. Palvelun tavoitteena on auttaa esimiehiä ja työntekijöitä monipuolisen keinovalikoiman puitteissa parantaen tuottavuutta ja pienentäen työkyvyttömyyskustannuksia.

Kati Huoponen
työhyvinvointijohtaja
Ilmarinen
@KatiHuoponen