Ilmarinen lisää sijoituksia kestävän kehityksen ratkaisuihin


 
Mikko Mursula
 
 

Ilmastonmuutos on maapallon ja ihmiskunnan suurin uhka, jonka hillitseminen on meidän kaikkien yhteinen velvollisuus. Tämä velvoite sai lopullisen poliittisen sinetin tänä syksynä Yhdysvaltojen ja Kiinan ratifioitua Pariisin ilmastosopimuksen. Talouselämässä ilmastonmuutoksen riskeihin on herätty jo paljon aiemmin. Toisaalta ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyvien ratkaisujen kehittäminen luo markkinoita uudenlaiselle liiketoiminnalle. Sijoittajille tämä merkitsee sekä riskejä että mahdollisuuksia.

Ilmarinen on valmistellut vastuullisen sijoittamisen ilmastoperiaatteita, jotka julkistetaan myöhemmin tänä syksynä. Periaatteissa asetetaan kunnianhimoiset, konkreettiset tavoitteet, jotka tähtäävät ilmastonmuutoksen hillintään. Ilmarinen tunnetaan vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä, ilmastoperiaatteet vahvistavat tätä jo pitkään jatkunutta työtä.

Yksi tavoitteistamme on kaksinkertaistaa vuoteen 2020 mennessä kestävän kehityksen ratkaisuihin liittyvät suorat osakesijoitukset. Lähtötilanteessa tänä vuonna Ilmarisen suorien listattujen osakesijoitusten vuosiliikevaihdosta 6,0 prosenttia tulee liiketoiminnasta, joka liittyy kestävän kehityksen ratkaisuihin. Tämä on jo nyt yli viidenneksen enemmän kuin vertailuindeksillämme, ja pyrimme lähivuosina kasvattamaan osuuden 12 prosenttiin. Etsimme aktiivisesti sijoituskohteita, joiden liiketoiminta voi liittyä esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, puhtaaseen veteen tai resurssitehokkuuden parantamiseen. Yritykset, jotka tuottavat liiketoiminnassaan ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, voivat kasvaa markkinoita nopeammin ja siten olla myös hyviä sijoituskohteita.

Samalla kun pyrimme suosimaan kestävää kehitystä edistävää liiketoimintaa, vähennämme sijoituksia yhtiöissä, jotka käyttävät fossiilisia polttoaineita. Yritykset, joiden liiketoiminnasta yli 30 prosenttia tulee kivihiilestä, saavat sijoitusjärjestelmässämme suoraan heikon vastuullisuusluokituksen. Näihin yrityksiin voimme sijoittaa ainoastaan siinä tapauksessa, että yrityksellä on uskottava suunnitelma kivihiilen käytön vähentämiseksi tulevaisuudessa.

Vuonna 2015 laskimme ensimmäisen kerran osakesalkkumme hiilijalanjäljen, ja sitoudumme seuraamaan sitä vuosittain. Tänä vuonna suoran osakesalkun kasvihuonepäästöt vähenivät 27 prosenttia. Tämä saatiin aikaan vähentämällä sijoituksia kivihiileen ja lisäämällä sijoituksia uusiutuvaan energiaan panostaviin sähköyhtiöihin. Sama suunta on tavoitteena jatkossakin.

Hiilijalanjälki on tärkeä mittari, mutta se ei kerro koko totuutta ilmastovaikutuksista. Laskutavat vaihtelevat ja erot toimialojen välillä ovat suuret. Mittauksissa ei myöskään yleensä pystytä huomiomaan koko elinkaaren aikaisia päästöjä. Kotimaisen omistuksen kannalta pelkkä hiilijalanjälki on erityisen hankala mittari. Suomen teollisuus on energiaintensiivistä ja isot omistukset kotimaisissa metsä- ja energiayhtiöissä muodostavat merkittävän osan Ilmarisen hiilijalanjäljestä. Toisaalta omat ja omistamiemme yritysten metsävarannot vaikuttavat päinvastaiseen suuntaan sitomalla hiilidioksidia.

Kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä siihen, että useat keskeisistä sijoituskohteistamme ovat asettaneet tulevalle vuosikymmenelle kymmenien prosenttien tavoitteita päästöjen vähentämiselle. Lisäksi olemme havainneet, että monet sijoituskohteemme valmistelevat pitkän aikavälin tavoitteensa siltä pohjalta, että ilmaston lämpeneminen rajoitetaan kahteen asteeseen.

Ilmastonmuutosta ei pysäytetä vain osakkeita ostamalla tai myymällä. Siihen tarvitaan toiminnan muutosta, ja sijoittajan paras mahdollisuus vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään on pyrkiä vaikuttamaan omistamiensa yritysten toimintatapoihin. Omistajana Ilmarinen tukee ja kannustaa yrityksiä kehittämään energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja, sekä raportoimaan päästöistä ja muista ympäristövaikutuksista avoimesti. Käymme aktiivista keskustelua yritysten kanssa ja nostamme ilmasto- ja ympäristöasioita esille.

Myös kansainvälisissä sijoituksissa edellytämme omistamiltamme yhtiöiltä vastuullista toimintaa ja ympäristöraportointia. Mikäli näin ei jostain syystä tapahdu, pyrimme yhdessä muiden sijoittajien kanssa vaikuttamaan yhtiön johtoon ja saamaan muutosta aikaan. Viime vuosina Ilmarinen on ollut mukana vaikuttamassa mm. Shellin, BP:n ja kansainvälisten kaivosjättien ympäristöraportoinnin parantamiseen. Usein sijoittajaa myös kuunnellaan, ja varsinkin sijoittajien kansainvälinen yhteistyö on tehokas keino vaikuttaa.

Yhteisiä eläkevaroja sijoittavalle yhtiölle sitoutuminen ilmastotavoitteisiin ei ole hyväntekeväisyyttä. Eläkevarat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti, jotta myös tulevat sukupolvet saavat ansaitsemansa eläkkeen. Tästä emme voi tinkiä. Uskomme aidosti siihen, että ilmastonmuutoksen huomioiminen sijoitustoiminnassa on strateginen ja vastuullinen valinta, joka pitkällä aikavälillä takaa parhaan tuoton suomalaisille eläkkeensaajille.

Mikko Mursula
sijoitusjohtaja
Ilmarinen