Saako eläkkeellä tehdä töitä?


 
Anne Koivula
 
 

Työskentely eläkkeen rinnalla on jatkuvasti yleistynyt. Viime vuonna Ilmarinen myönsi noin 1 000 eläkettä, jotka perustuivat eläkkeen rinnalla tehtyyn työhön. Tänä vuonna kasvua lukuihin on noin 20 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Asiakaspalveluumme yleisimpiä kysymyksiä alkaa jo olla, saako ja minkä verran eläkkeen rinnalla työskennellä.

Kaikkien eläkkeiden rinnalla saa tehdä töitä ja ansaita

Vanhuuseläkkeen ja osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla voi tehdä työtä ja ansaita rajoittamattomasti, niin paljon kuin haluaa ja jaksaa. Sen sijaan sairauden perusteella myönnettävien eläkkeiden sekä osa-aikaeläkkeen rinnalla työansioita on rajoitettu.

Nykyisin vanhuuseläkkeen rinnalla tehty työ kartuttaa uutta eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa. Vastaavasti siitä peritään työeläkemaksu. Tämän lisäeläkkeen saa käyttöön 68-vuotiaana ja sitä pitää hakea. Yrittäjällä ei ole enää vanhuuseläkkeelle jäätyään vakuuttamisvelvollisuutta. Jos työskentely yrityksessä jatkuu, yrittäjä voi ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen, jolloin se kartuttaa uutta eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa.

Myös työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla saa tehdä töitä ja ansaita, lain mukaan vähintään 737 euroa kuukaudessa. Kun 737 euroa ylittyy, ansioita koskevat myös seuraavat prosenttirajat: jos eläke on täysimääräinen työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki, ansioita saa olla enintään 40 prosenttia eläkettä edeltävistä ansioita. Nämä ansiot kartuttavat uutta eläkettä ja ne lisätään aikanaan vanhuuseläkkeeseen hakemuksesta. Jos eläke on osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki, ansioita saa olla enintään 60 prosenttia eläkettä edeltävistä ansioista.

Ansiorajat eläkkeen rinnalla työskentelyyn ilmoitetaan yleensä eläkepäätöksissä. Ansiorajan voi tarkistaa myös Ilmarisen verkkopalvelujen kautta tai asiakaspalvelustamme. Ansiorajojen ylittyessä eläke voidaan keskeyttää tai pitkäaikaisissa tilanteissa lakkauttaa.

Osa-aikaeläkkeelle on voinut siirtyä viimeisen kerran 1.1.2017. Osa-aikaeläkkeen saajilla jatkuvat entiset työteon ja työtulon rajoitukset. Osa-aikatyön ansioiden tulee olla 35–70 prosenttia vakiintuneesta ansiotasosta. Nämä rajat on kerrottu eläkepäätöksellä. Osa-aikaeläkkeen rinnalle tehty työ kartuttaa uutta eläkettä. Eläkeuudistuksen myötä osa-aikaeläke korvattiin uudella eläkemuodolla, osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä. Osittaiselle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä aikaisintaan 61 vuoden iässä. Tämän eläkkeen rinnalla voi työskennellä vapaasti ilman rajoituksia tai voi lopettaa työnteon tai yrittäjätoiminnan kokonaan.

Perhe-eläkkeen rinnalla lesken ansiotulot eivät vaikuta eläkkeeseen. Sen sijaan lesken perhe-eläkkeen alkamiseen mennessä karttunut eläke voi vähentää leskeneläkkeen määrää.

Vanhuuseläkkeen voi myös lykätä

Vanhuuseläkkeen alaikäraja on vuonna 1955 syntyneillä 63 vuotta ja 3 kuukautta. Eläke kasvaa sitä suuremmaksi, mitä vanhemmaksi töitä tekee. Eläkkeelle kannattaakin jäädä aikaisintaan tavoite-eläkeiässä, koska tällöin alimman eläkeiän jälkeen kertyvä eläke pienentää elinaikakertoimen vähentävää vaikutusta.

67 ikävuoden jälkeen eläkkeen karttuminen päättyy eikä ansioista peritä myöskään työeläkevakuutusmaksua. Vanhuuseläkkeen voi kuitenkin lykätä vaikka 70 ikävuoteen saakka. Tällöin eläkkeeseen tulee kultakin lykkäyskuukaudelta korotus alimmasta eläkeiästä alkaen. Lisäksi ansioista karttuu eläkettä 68 ikävuoteen saakka.

Työnteko kannattaa aina

Silloin tällöin minulta kysytään, kannattaako jatkaa töissä yli alimman eläkeiän, vai jäädä eläkkeelle heti, kun on mahdollisuus. Juristi ja savolainen kun olen, yksiselitteistä vastausta ei minulta saa. Sen voin sanoa, että työnteko eläkemielessä kannattaa aina. Jos on työkykyä ja mielekästä työtä, miksipä ei jatkaisi töissä ikärajoja vilkuilematta.

Se jolle tärkeintä on vapaus, valitsee ehkä vanhuuseläkkeen heti, ja tekee kivoja keikkatöitä tilaisuuden tullen ja kartuttaa samalla lisää eläkettä. Hienoimmat elävät esimerkit olen nähnyt yrittäjissä, joille työ on niin innostavaa, ettei eläkkeelle malta jäädä.

Anne Koivula
palvelutuotantojohtaja
Ilmarinen