Kaik tunte Turus kolme kirjaint TPS. Mut kuim moni tunte YEL?


 
Vieraskynä: Petri Hyrsky
 
 

Turkulaise ovak kovi touhuma ja yrittämä ja se o hiano juttu! Mut tiäräksä kuis sun yrittäjän YEL-tyätulos oikke määritellä ja mihi se vaikutta?

Ku yrittäjä miätti oma lakisääteist eläketurvaans, hänen täyty ensi alotta koko homma simmottos et miätti kuip paljo YEL-tyätulo o. Samal YEL-vakuutksel rakenneta kans kaik muuki sosiaaliturva.

Kummone sen YEL-tyätulon sit tarttis olla? Klaari neuvo o, et YEL-tyätulon tarttis olla simmosen suurune mitä sää voisit maksa samast hommast jollekki toisellekki vuaren ajan. Ensin täyty siis funderata kuis suurt palkka sää maksaisit sijaiselles tai kuip paljo sää maksaisit alaiselles maksimissas.

Ja ettei tää homma menis liian helpoks, ni sun täyty muistaa kans ettei YEL-tyätulo tarkota sitä konkreettist palkka, mitä sää yrittäjänä maksat ittelles, eikä myöskään sun yritykses tulosta. Jos sul on ussiampi ku yks firma, miäti, kummone sun työpanokses o kaikis niis yhteensä. Nimittäin ku sää tarttet vaan yhren YEL-vakuutuksen. Jos tämä tuntu vaikkialt ni sää voit otta avukses Eläketurvakeskuksen Yrittäjän työtulo-oppaan. Jokiskaki teki niin ku sei ei millän meinannu käsittä näit jutui.

Mikä sit olis se oikkia summa, et sää saisit jottain särvint käntyn pääl ku sää jäät eläkkeel? Jos sää toimit päätoimisena yrittäjänä sun kannattais laitta työtuloks ainaki 20 000 – 30 000 euro vuares. Tämmöttös sää saat kohtuu eläkkeen ja varmistat ittelles oikeuren muuhun sosiaaliturvaan kans.

Yks Niämine pallist tiätä nämä jutut. Se sanos tosa torikaffel et jos sää teet hommi firapelina tai olet sivutoimine yrittäjä, kannattaa sun laitta kumminki työtulos vähintäs simmottos et sää olet oikeutettu työttömyysturvasse. YEL-työtulol on myös yläraja ja alaraja. Ne kumpiki muuttuu vuasittain.

YEL-tyätulon perusteel määräyty sun vanhuuseläke ja vakuutusmaksus. Et vois saara ammatillist kuntoutust ja tyäkyvyttömyyseläket täytyy sul olla tarppeks suuri tyätulo. YEL-tyätulo vaikutta kans Kelan myäntämiin etusuuksiin ja sun mahrollisuuteen otta vapaehtone tapaturmavakuutus tai jos sää haluat liitty yrittäjän tyättömyyskassasse. Kaik mitä sää olet maksanu YEL-maksui, ne o perustan sun yrittäjän eläke- ja sosiaaliturval. Yks Koskine raunistulast katkas koipes. Se huakas helpotuksest ku sill oli kaik nää vakuutusjutut kunnos.

Eläkeuuristuksen jälkke niin sanottu superkarttuma eli viimesten vuasien suurempi eläkekertymä poistu, eli YEL-työtulon korottamine vast vanhempana juur ennen eläket ei nosta enää merkittäväst sun kertynyt eläkettäs. Tyätulo voi muutta vaan ajas etteppäi, ei takautuval ajalt. Jos sun toiminta laajenee tai supistuu tai tyäpanokses muuttuu vähintäin vuaren ajaks, kannattaa sun muuttaa tyätuloas ilmottamal siit meil. Sää voit tehrä kans simmottos et ilmarinen.fi sivul käyrä semmosel laskuril arvioimas YEL-tyätulon vaikutust maksuihi, vanhuuseläkkeeseen ja sosiaaliturvasse.

Turkulaise on ain pärjänny ku yrittäjähenke o piisannu. Kannusteta kaikki tääl Varsinaises-Suames yrittämä ja katota et toi YELliki o ajantasal.

Petri Hyrsky

Kirjoittaja on turkulainen monitoimimies