Oivaltava oppiminen lisää iloa ja tehoa työelämään


 
Kirsti Lonka
 
 

Kun tulet palaverista tai tiimin tapaamisesta, koetko itsesi energisoituneeksi: jaksat tuskin odottaa, että pääset toteuttamaan ideoimianne ajatuksia? Vai tunnetko itsesi lannistuneeksi, haluat sysätä käsitellyt asiat mahdollisimman syvälle pois mielestä? Onko saamasi palaute latistavaa ja epämotivoivaa, vai onko se pikemminkin ediste, joka siivittää työtäsi eteenpäin?

Ei ole sattumaa, millainen tahto- ja tunnetila ihmisellä on palaverien päätteeksi. Onnistunut tilaisuus on suunniteltu siten, että se energisoi, tuottaa uutta ja innostaa ihmisiä työntekoon. Tämä ei ole rakettitiedettä, vaan aivan yksinkertaisia perusperiaatteita, joita työelämän eri tilanteissa voi noudattaa. Oivaltavan oppimisen periaatteet auttavat käynnistämään tehokkaan työskentelyn, tukemaan sen edistymistä ja arvioimaan, mitä yhdessä on saavutettu ja mihin suuntaan pitäisi lähteä eteenpäin. Tällaisia taitoja voidaan opettaa ja oppia. Taitavat johtajat ja tiimivetäjät soveltavat niitä lähes luonnostaan.

Tietysti työpaikoilla on ristiriitoja ja konflikteja. Teennäisyys ja teeskentely eivät niitä poista, ei myöskään ongelmien kiertäminen. Mutta hyvät päivät eivät ole sattumaa. Miksi joillain on useimmiten hyviä päiviä, kun taas joissain työyhteisöissä ihmiset voivat huonosti, lintsaavat ja jopa uupuvat?

Tärkein perusperiaate on turvallisen ilmapiirin luominen ja muiden ihmisten aktiivinen kuuntelu. ”Suoraan asiaan” menevä näennäistehokkuus vain hidastaa asioita. Hyvä ilmapiiri on kuin öljy, joka voitelee tehokasta työntekoa. Kun lähdetään pohtimaan uutta, tyypillinen virhe on sekoittaa ideointi ja kriittinen ajattelu keskenään. Jos näitä kahta ei osata pitää erillään toisistaan, mitään uutta ei synny. Syntyy vain varuillaan olevia ihmisiä, jotka pelkäävät sanovansa jotain tyhmää.

Kun ideoita on yhdessä heitelty ja kehitelty, voi niitä lähteä jalostamaan. Ideoita voi työstää eteenpäin tai karsia. ”Melkein hyvät” ajatukset voidaan laittaa muistiin. Ne saattavat olla hiljaisia signaaleja, joista ehkä vielä kehkeytyy jotain.

Olen itse oppinut paljon osallistuttuani hiljattain vuorovaikutuskoulutukseen. Hankin itselleni Toimiva työyhteisö – lisenssin. Se muistutti humanistisen psykologian perusteella kehitellyistä periaatteista, joiden avulla voidaan monistaa ”hyviä päiviä”. Huomasin myös paljon yhtymäkohtia oivaltavaan ja ongelmalähtöiseen oppimiseen. Sain myös uusia työkaluja, joiden avulla voin paremmin käsitellä haastavia ja vaikeita vuorovaikutustilanteita. Niissä pätevät eri säännöt kuin neutraaleissa ja mukavissa tilanteissa. Kun konfliktia lähestyy oppimisen mahdollisuutena, asiaan saa aivan uuden näkökulman.

Ilmarisen järjestämät Oivaltavan oppimisen valmennukset eri puolilla Suomea antavat uusia näkökulmia osaamisen kehittämiseen, luovuuteen ja oppimiseen työpaikalla.

Jokainen työskentelytilanne tuottaa sivutuotteena erilaista oppimista. Oppiminen on yrityksen tärkein tuottavuutta lisäävä tekijä. Jos yhteisö ei opi virheistään ja ongelmistaan, se on väistämättä jo alamäessä.

Kirsti Lonka
@KirstiLonka
Professori Kirsti Lonka on koulutukseltaan psykologian tohtori ja kasvatuspsykologian professori Helsingin yliopistossa sekä vieraileva professori Etelä-Afrikassa ja Taiwanissa.

Tutustu ja ilmoittaudu mukaan Ilmarisen Parempaa työelämää -valmennuksiin.

Ilmarinen juhlii satavuotiasta Suomea keräämällä sata tekoa paremman työelämän puolesta. Tehdään yhdessä työelämästä parempi ja työpaikkojen hyvät teot näkyväksi! Tule mukaan ja jaa hyvä tekonne!