Johtajaksi kasvetaan – älä ikinä lopeta oppimista


 
Kati Huoponen
 
 

Omassa työssäni Ilmarisen työhyvinointijohtajana olen seurannut näköalapaikalta, miten työurat ja työn tekemisen tavat ovat murroksessa. Nopea muutos vaikuttaa siihen, kokevatko ihmiset osaamisensa vastaavan muuttuvan työelämän vaatimuksia tai kykenevätkö työpaikat tarjoamaan osaamisen uudistamiselle puitteet. Työn ja työskentelytapojen muuttuessa myös johtaminen muuttuu. Mielestäni julkisessa keskustelussa on liian vähän puhuttu siitä, miten hyvällä johtamisella on olennainen merkitys muutoksen hallinnassa ja miten myös johtamisen on kehityttävä.

Johtamisen muuttumisen merkit ovat selvästi näkyvissä. Ennen johto eristäytyi omiin koppeihinsa ja kävi keskusteluja yrityksen strategiasta keskenään. Nyt johto istuu muiden työntekijöiden seassa ja osallistaa työntekijät dialogiin määrittämään yrityksen arvoja ja suuntaa sekä ideoimaan toiminnasta parempaa. Johtajat eivät voi enää nojautua vanhoihin johtamisoppeihin, vaan heidän on uudistuttava, ennakoitava toimintaympäristön digitaalinen kehitys ja kyettävä näyttämään suuntaa nopeiden disruptioiden muokkaamassa maailmassa.

Ihmissuhdetaidot ja tunneälykkyys korostuvat johtamisessa kaiken digitalisaation ja automaation keskellä. Mutta kuinka johtaa inhimillisellä otteella, jos tiimissäsi on suurten ikäluokkien, X-,Y- sekä Z-sukupolvien edustajia, tiimisi sijaitsee ympäri maailmaa ja työntekijät ovat usein läsnä keskusteluissa vain etänä?

Johtajan työssä onkin entistä tärkeämpää sosiaalisen vuorovaikutuksen kyky sekä vahva verkostoituminen. Myös teknologiset taidot korostustuvat johtamisessa: hyvä johtaja voi näyttää esimerkkiä, vaikka olemalla aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja näin korostaen avoimuuden ja dialogin merkityksestä henkilöstölleen.

Johdon on myös tunnistettava tilanteet, jolloin perinteiselle johtamiselle ei ole tarvetta. Esimerkiksi muutamat johtavat suomalaiset IT-yritykset ovat muodostaneet sisälleen täysin itseohjautuvia tiimejä, jotka vastaavat itsenäisesti projekteista, tavoitteistaan, työskentelytavoistaan ja organisoinnistaan. Silti hyvää ja visionääristä johtamista tarvitaan edelleen näyttämään suuntaa työn murroksessa.

Uskon, että vain jatkuva oppiminen ja kehittyminen mahdollistavat menestymisen muuttuvassa työelämässä. Esimiehen on pidettävä omasta osaamisestaan huolta, eikä antaa sen rapautua stressaantuneena muutoksen pyörteissä. Kun johtaja oppii uutta, hän voi edistää saamillaan ideoilla ja työkaluilla myös työyhteisönsä osaamista.

Aika on usein johtajalle se kaikkein arvokkain asia. Esimiehen kannattaakin satsata käteviin digitaalisiin työkaluihin, joiden avulla omaa osaamista voi kehittää silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Ilmarisen uusi digitaalinen oppimisympäristö Valmentamo auttaa esimiestä kehittymään johtajana sekä oppimaan lisää työhyvinvoinnin vahvistamisesta työpaikalla.

Valmentamon Johtamisen mestari -koulutus antaa työkaluja parempaan esimiestyöhön nyt ja tulevaisuudessa sekä auttaa suuntautumaan asiajohtamisesta ihmisten johtamiseen ja lisäämään vuorovaikutusta sekä uudistumiskykyä työyhteisöön. Esimiesten tukena ovat toki myös Ilmarisen monipuoliset valmennukset sekä työhyvinvoinnin asiantuntijoiden tarjoama sparraus.

Vanhan sanonnan mukaan johtajaksi ei synnytä, vaan kasvetaan. Tämä pitää edelleen paikkansa, mutta uskon että kasvuprosessi ei saa koskaan loppua: jos työntekijän täytyy pitää omasta työkyvystään jatkuvasti huolta, niin myös johtajan täytyy pysyä ajan tasalla ja päivittää omaa osaamistaan muuttuvassa työelämässä.

Kati Huoponen työhyvinvointijohtaja
Ilmarinen
@KatiHuoponen


Hymy on vakava asia. Jokainen työhyvinvointiin panostettu euro maksaa itsensä reilusti takaisin. Hymyyn eli parempaan työkykyyn ja työhyvinvointiin kannattaa sijoittaa, jotta voit rakentaa parempaa työelämää. Ilmarisen palvelut ovat tukenasi! Katso: https://www.ilmarinen.fi/hymy

Ilmarinen juhlii satavuotiasta Suomea keräämällä sata tekoa paremman työelämän puolesta. Tehdään yhdessä työelämästä parempi ja työpaikkojen hyvät teot näkyväksi! Tule mukaan ja jaa hyvä tekonne!