Työn arvostus ei saa kadota


 
Kati Huoponen
 
 

Työ tuottaa hyvinvointia. Tämä on fakta monestakin syystä. Yritykset, yrittäjät ja työntekijät pitävät työllään ja verojen maksullaan yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Yksilötasolla työ tuo parhaimmillaan sisältöä päivittäiseen olemiseen ja työstä saatava palkka antaa mahdollisuuden parempaan elämään.

Työurat ja työn tekemisen tavat ovat murroksessa. Työelämän muutos on täyttä totta jo tänä päivänä. Nopea muutos vaikuttaa myös siihen, kokevatko ihmiset osaamisensa vastaavan muuttuvan työelämän vaatimuksia tai kykenevätkö työpaikat tarjoamaan osaamisen uudistamiselle. On selvää, että suurin osa meistä ei tule työskentelemään koko työuraansa samoissa tehtävissä tai samoilla työvälineillä. Tämä edellyttää työntekijöiltä ja yrityksiltä jatkuvaa valmiutta muutokseen ja osaamisen kehittämiseen.

Myös ei niin vauhdikkaaksi koetulla eläkevakuutusalalla puhaltavat muutoksen tuulet. Teemme Ilmarisessa töitä monitoimitiloissa, hyödynnämme kehittämisessä ketteriä menetelmiä ja osallistamme henkilöstön ja asiakkaat mukaan innovointiin ja kehittämiseen. Käynnissä on myös muutosten syksy, koska suunnittelemme yhdistymistä Eteran kanssa ja toimitusjohtajammekin on vaihtumassa.

Jos on eläkeala muutoksen pyörteessä, niin on sitä koko työelämäkin. Iso muutos on tapahtunut esimerkiksi työsuhteiden pituudessa ja luonteessa. Työ on usein projektiluonteista, työtä voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta ja yhä useampi ihminen työllistää itsensä yrittäjänä. Yhteiskunnassa on perinteisesti arvostettu pitkiä työsuhteita, mutta nykyään ihmisillä voi olla monta eri ammattia ja lukuisia työantajia työuransa aikana. Tällaisessa tilanteessa työnantajilta kuin työntekijöiltäkin vaaditaan ajattelutavan muutosta. Sama työ ei välttämättä ole koko työuran ajan se sopivin työ.

Työ ja korkea työllisyysaste eivät ole tärkeitä asioita vain talouden ja yhteiskunnan kannalta. Myös yksilötasolla työ määrittää olemistamme. Ihmisen työkyvyn kannalta pidän tärkeänä tunnetta työn merkityksellisyydestä. Työ ei ole merkityksellistä vain tietyissä tehtävissä tai ammateissa, vaan se voi olla on sitä kaikissa ammateissa. Oman työnsä voi kokea tärkeäksi niin sairaanhoitaja, liikkeenjohdon konsultti, bussikuski tai vapaaehtoistyöntekijä. Oma asenne työntekoon vaikuttaa valtavasti.

Joskus tutusta työstä voi kuitenkin tulla esimerkiksi fyysisten vaivojen tai puutteellisen osaamisen vuoksi epäsopivaa. Alentuneen työkyvyn vaikutukset näkyvät pian niin ihmisen omassa kuin työyhteisön arjessa. Jos arvion jälkeen nykyinen tehtävä ei enää sovi työntekijälle, voidaan hänelle kuitenkin löytää sopivampi työ.

Ilmarisen ja Baronan Sopiva työ -palvelussa haetaan yksilöllisiä ratkaisuja varhain tunnistettavaan uhkaan työkyvyn, motivaation tai osaamisen laskemisesta. On ihmisen, työeläkeyhtiön ja koko yhteiskunnan etujen mukaista, että työkykyongelmat havaitaan ja niihin puututaan mahdollisimman varhain ja työntekijä voi jatkaa työelämässä eikä jää ennenaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle.

Ihmisen työtehtävä, työnantaja tai ammatti voi vaihtua useaan kertaan työuran aikana. Työn arvostus ei kuitenkaan saa koskaan kadota.

Kati Huoponen
työhyvinvointijohtaja
Ilmarinen
@KatiHuoponen